Контакт

Обявления за Битови отпадъци и отпадъчни води

Обществени поръчки за предоставяне на услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 107 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1311)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра 13.03.19 18.03.19 Силистра / Silistra
Транспортиране, обезвреждане, съпътстващи дейности, свързани с унищожаването на опасни отпадъци на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък 13.03.19 18.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“ 11.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Идентифициране и определяне на активни и потенциални заливни равнини по течението на р. Янтра 07.03.19 18.03.19 Плевен / Pleven
Услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2019 г. на територията на община Белене 05.03.19 08.03.19 Плевен / Pleven
Настоящата обществена поръчка включва дейности по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на площи на територията на Община Стара Загора 01.03.19 11.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра 28.02.19 12.03.19 Силистра / Silistra
Изработване на План за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом" 27.02.19 20.03.19 Русе / Ruse
Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Медковец 27.02.19 05.03.19 Монтана / Montana
Канална дератизация, дезинсекция, дератизация и дезакаризация 27.02.19 08.03.19 Монтана / Montana

Приемане и извозване на отпадъци, получени от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена: 69 000 BGN

Транспортиране, обезвреждане, съпътстващи дейности, свързани с унищожаването на опасни отпадъци на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД
Очаквана цена: 50 000 BGN

Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Идентифициране и определяне на активни и потенциални заливни равнини по течението на р. Янтра

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Басейнова дирекция Дунавкси район
Очаквана цена: 66 820 BGN

Услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2019 г. на територията на община Белене

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Белене
Очаквана цена: 69 999 BGN

Настоящата обществена поръчка включва дейности по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на площи на територията на Община Стара Загора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Стара Загора
Очаквана цена: 30 000 BGN

Приемане и извозване на отпадъци, образувани от дейността на „Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена: 69 000 BGN

Изработване на План за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСКИ ЛОМ
Очаквана цена: 114 088 BGN

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Медковец

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Медковец
Очаквана цена: 40 240 BGN

Канална дератизация, дезинсекция, дератизация и дезакаризация

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Лом
Очаквана цена: 8 333 BGN