Контакт

Обявления за Битови отпадъци и отпадъчни води

Обществени поръчки за предоставяне на услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 793 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1280)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции. 15.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Настоящата Обществена поръчка е с предмет определяне на изпълнител за осъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община. Дейностите по изпълнение на поръчката обхваща 10.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Куклен за зимния период на 2019 г. – до 30.04.2019г. и 2019-2020 г. по обособени позиции” 08.01.19 18.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Извозване на чували „биг-бегс“ с пепели от отработена хидратна вар от експлоатацията на Инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци“] 08.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции. 07.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на помещения в сградата на ТП на НОИ – Благоевград за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността н 03.01.19 08.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан 02.01.19 09.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни” 31.12.18 21.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Доставка на нови метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. и нови метални кофи тип „Мева” 110л. за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Каварна“ със следните обособени позиции:Обособена позиция №1- „Доставка на 90 броя нови метални контейнери тип 28.12.18 03.01.19 Добрич / Dobrich
„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕС 19.12.18 23.01.19 Търговище / Targovishte

Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Настоящата Обществена поръчка е с предмет определяне на изпълнител за осъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община. Дейностите по изпълнение на поръчката обхваща

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Куклен за зимния период на 2019 г. – до 30.04.2019г. и 2019-2020 г. по обособени позиции”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

„Извозване на чували „биг-бегс“ с пепели от отработена хидратна вар от експлоатацията на Инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци“]

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на помещения в сградата на ТП на НОИ – Благоевград за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността н

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 350,00 BGN

Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 75 000,00 BGN

„Доставка на нови метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. и нови метални кофи тип „Мева” 110л. за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Каварна“ със следните обособени позиции:Обособена позиция №1- „Доставка на 90 броя нови метални контейнери тип

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 43 620,00 BGN

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 250 000,00 BGN