Контакт

Обявления за Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Обществени поръчки за предоставяне на услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 940 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1194)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Снегопочистване на обекти на ДП РВД", разделена на следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София ;Обособена позиция № 2: Снегопочистване в ТРЛК „Върбица“ 18.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 14.09.18 17.09.18 Враца / Vratsa
Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол 13.09.18 20.09.18 Ямбол / Yambol
Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Панагюрище за оперативен сезон 2018/2019 година 13.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София” 13.09.18 18.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за временно третиране, рециклиране,транспортиране за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ на РЦДО – гр.Хасково” 12.09.18 17.09.18 София / Sofia
„Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатационен сезон 2018/2019 година„Снегопочистването и опесъчаването на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатаци 11.09.18 20.09.18 Пазарджик / Pazardzhik
Почистване на сечище от вършина, направа на тераси и залесяване в обект №3, ДГС Белоградчик, дата на провеждане 28.09.2018 г. 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Във връзка с нуждата от избор на изпълнител, който да осъществи зимно поддържане, снегопочистване на общинската пътна мрежа и местни пътища на територията на Община Ситово през експлоатационният зимен сезон 2018/2019г. с оглед осигуряване на нормални усло 11.09.18 17.09.18 Силистра / Silistra
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 07.09.18 14.09.18 Враца / Vratsa

„Снегопочистване на обекти на ДП РВД", разделена на следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София ;Обособена позиция № 2: Снегопочистване в ТРЛК „Върбица“

Външен ИН 9080913
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие
Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Външен ИН 9080838
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90733000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Извършване на ycлyги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ — Ямбол

Външен ИН 9080778
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на
Национален осигурителен
институт- Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 560,00 BGN

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Панагюрище за оперативен сезон 2018/2019 година

Външен ИН 9080769
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”

Външен ИН 9080765
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90742300
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

“Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за временно третиране, рециклиране,транспортиране за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ на РЦДО – гр.Хасково”

Външен ИН 9080699
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90513000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и
световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

„Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатационен сезон 2018/2019 година„Снегопочистването и опесъчаването на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатаци

Външен ИН 9080647
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000 90620000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Брацигово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Почистване на сечище от вършина, направа на тераси и залесяване в обект №3, ДГС Белоградчик, дата на провеждане 28.09.2018 г.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Възложители: ДГС Белоградчик

Във връзка с нуждата от избор на изпълнител, който да осъществи зимно поддържане, снегопочистване на общинската пътна мрежа и местни пътища на територията на Община Ситово през експлоатационният зимен сезон 2018/2019г. с оглед осигуряване на нормални усло

Външен ИН 9080617
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ситово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 937,00 BGN

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Външен ИН 9080532
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90733000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN