Контакт

Обявления за Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Обществени поръчки за предоставяне на услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 553 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1156)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Габрово" 12.07.18 18.07.18 Габрово / Gabrovo
„Комплексно почистване на моторните превозни средства – собственост на МП” 11.07.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на санитарна дезинфекция и дератизация в сградите на Министерство на правосъдието 10.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“ 10.07.18 12.07.18 Варна / Varna
Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови 09.07.18 17.07.18 Пловдив / Plovdiv
Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови 09.07.18 17.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“ 09.07.18 11.07.18 Варна / Varna
„Изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” при заявка от операт 05.07.18 12.07.18 Пловдив / Plovdiv
"Извозване на смет", разделен на 10 (десет) обособени позиции, както следва:1.Обособена позиция № 1 - Извозване на смет за военно формирование 28000-Граф Игнатиево;2.Обособена позиция № 2 - Извозване на смет за военно формирование 32040 – Крумово;3.Обособ 05.07.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ИЗВЪРШВАНЕ НА САНИТАРНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ В СГРАДИТЕ НА МП“ 02.07.18 10.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Габрово"

Външен ИН 9078414
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение на НОИ - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400,00 BGN

„Комплексно почистване на моторните превозни средства – собственост на МП”

Външен ИН 9078388
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90917000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 000,00 BGN

Извършване на санитарна дезинфекция и дератизация в сградите на Министерство на правосъдието

Външен ИН 9078327
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN

„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“

Външен ИН 9078307
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711200
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови

Външен ИН 9078249
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731000 90731400 90733100
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 708,00 BGN

Извършване на годишен мониторинг на РДНО, с. Цалапица по следните показатели: мониторинг на подземни, повърхностни и инфилтратни води, както и измерване на емисиите на вредни вещества (включително дебит) в отпадъчните газове на изходите на 18 броя газови

Външен ИН 9078248
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000 90731000 90731400 90733100
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 708,00 BGN

„Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в Черноморски басейнов район“

Външен ИН 9078230
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90711200
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Черноморски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

„Изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” при заявка от операт

Външен ИН 9078120
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90000000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 999,00 BGN

"Извозване на смет", разделен на 10 (десет) обособени позиции, както следва:1.Обособена позиция № 1 - Извозване на смет за военно формирование 28000-Граф Игнатиево;2.Обособена позиция № 2 - Извозване на смет за военно формирование 32040 – Крумово;3.Обособ

Външен ИН 9078124
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90500000 90511000 90513000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военновъздушните сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 600,00 BGN

„ИЗВЪРШВАНЕ НА САНИТАРНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ В СГРАДИТЕ НА МП“

Външен ИН 9077996
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN