Контакт

Обявления за Озеленяване и аранжиране

Списъкът по-долу показва резултатите за Обществени поръчки и търгове за проектиране, изграждане и поддръжка на градини, доставка на цветя, луксозни букети, украса. Ако Вашата фирма има интерес в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 630 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1263)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац 10.01.19 17.01.19 Враца / Vratsa
“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац 09.01.19 17.01.19 Враца / Vratsa
„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202 04.01.19 07.01.19 Добрич / Dobrich
"Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България" 27.12.18 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202 27.12.18 03.01.19 Добрич / Dobrich
„Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /І-6/ - Айтос – Карагеорг 21.12.18 21.01.19 Бургас / Burgas
„Доставка на семена за посев за нуждите на ТП на ДП "Фонд затворно дело" 18.12.18 09.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров” ЕАД 17.12.18 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Благоустрояване на площите около Етнографски комплекс за занаяти, гр. Трявна по 2 обособени позиции” 14.12.18 14.01.19 Габрово / Gabrovo
„Доставка и аранжировка на цветя и растителност за официални и протоколни нужди на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“ и поддръжка и обновяване на растителността в двора на Министерския съвет“ 14.12.18 10.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 19 550,00 BGN

"Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 19 550,00 BGN

„Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /І-6/ - Айтос – Карагеорг

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 291 666,00 BGN

„Доставка на семена за посев за нуждите на ТП на ДП "Фонд затворно дело"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 122 756,00 BGN

Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров” ЕАД

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Благоустрояване на площите около Етнографски комплекс за занаяти, гр. Трявна по 2 обособени позиции”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Доставка и аранжировка на цветя и растителност за официални и протоколни нужди на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“ и поддръжка и обновяване на растителността в двора на Министерския съвет“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)