Контакт

Обявления за Транспортни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за предоставяне за превоз на пътници и товари, таксиметрови услуги и всякакви други сухопътни транспортни услуги. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно на електронната си поща.

Тествайте безплатно сега!

16 704 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1671)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на периодични и годишни технически прегледи на МПС, стопанисвани от ТП ДЛС "Борово" за срок от 24 месеца. 15.03.19 19.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни 13.03.19 19.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Осигуряване на обществен превоз на пътници от Републиканската транспортна схема, квота на община Раднево 13.03.19 15.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Осигуряване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст до детските градини на територията на община Раднево през учебната 2019/2020 г. 13.03.19 15.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на превозвач за осъществяване на транспортна услуга - превоз на служители и гости на Държавна опера Стара Загора 12.03.19 18.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките 12.03.19 15.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура 08.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Транспортно осигуряване за нуждите на ТО-Варна и ТО-Бургас 07.03.19 13.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за нуждите на ТП ДГС „Батак” 07.03.19 13.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Борино 07.03.19 12.03.19 Смолян / Smolyan

Извършване на периодични и годишни технически прегледи на МПС, стопанисвани от ТП ДЛС "Борово" за срок от 24 месеца.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално ДП - Смолян
Очаквана цена: 2 200 BGN

Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Струмяни
Очаквана цена: 60 000 BGN

Осигуряване на обществен превоз на пътници от Републиканската транспортна схема, квота на община Раднево

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Раднево
Очаквана цена: 18 333 BGN

Осигуряване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст до детските градини на територията на община Раднево през учебната 2019/2020 г.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Раднево
Очаквана цена: 21 495 BGN

Избор на превозвач за осъществяване на транспортна услуга - превоз на служители и гости на Държавна опера Стара Загора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
Очаквана цена: 70 000 BGN

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките
Очаквана цена: 70 000 BGN

Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 63 000 BGN

Транспортно осигуряване за нуждите на ТО-Варна и ТО-Бургас

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”
Очаквана цена: 66 300 BGN

Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за нуждите на ТП ДГС „Батак”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално Държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Батак
Очаквана цена: 1 300 BGN

Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Борино

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Борино
Очаквана цена: 35 854 BGN