Контакт

Обявления за Транспортни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за предоставяне сухопътен пътнически транспорт, таксиметрови услуги, и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 996 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1700)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград 18.01.19 22.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина” 18.01.19 21.01.19 София / Sofia
Предмет на обществената поръчка: “ Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас”. 15.01.19 21.01.19 Югоизточен / Yugoiztochen
„Осъществяване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – 14.01.19 21.01.19 Габрово / Gabrovo
Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет — Габрово 14.01.19 21.01.19 17:00 Северен централен / Severen tsentralen
„Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за нуждите на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата на териториалната й компетентност” 11.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предметът на обществената поръчка e „Предоставяне на таксиметрови услуги, чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия” 10.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”. 10.01.19 17.01.19 София / Sofia
Осигуряване логистика за провеждане на специализирани обучения на родители за нуждите на ЦМЕДТ „Амалипе“ по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, Договор BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05 10.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К 10.01.19 21.01.19 Бургас / Burgas

Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 53 460,00 BGN

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка: “ Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

„Осъществяване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово –

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет — Габрово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за нуждите на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата на териториалната й компетентност”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 11 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка e „Предоставяне на таксиметрови услуги, чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Осигуряване логистика за провеждане на специализирани обучения на родители за нуждите на ЦМЕДТ „Амалипе“ по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, Договор BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 000,00 BGN

„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 525,00 BGN