Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка, ограждения и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 865 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1887)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 12.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн 11.07.18 16.07.18 Ловеч / Lovech
Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/. 10.07.18 13.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът на настоящата обществената поръчка е реконструкция на площад от км 0+000 до км 0+110 в с. Браничево 06.07.18 09.07.18 Шумен / Shumen
Настоящата поръчка предвижда ремонт чрез изкърпване с асфалтобетон на улици в с. Братя Даскалови , с. Гранит, с. Оризово, с. Мирово, с. Верен, с. Медово, с. Горно Белево и с. Малко Дряново на територията на община Братя Даскалови. Предметът на настоящата 06.07.18 09.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Полагане на трошенокаменна настилка на улици на територията на община Братя Даскалови. При изпълнение на поръчката ще се полага трошенокамеена настилка на улици в следните населени места на територията на Община Братя Даскалови:1.с. Братя Даскалови:2.с. Г 06.07.18 09.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра) 06.07.18 10.07.18 Перник / Pernik
“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2018г.” по позиции, както следва Позиция 1 : 1. Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:Път ІІІ-407 /с 04.07.18 11.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Инженеринг за обект " Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич” 02.07.18 05.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Благоустрояване улици с. Първомай" - 1. ул. "Георги Измирлиев" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден"; 2. ул. "Отец Паисий" от кръстовище с ул. "Ограж 02.07.18 05.07.18 Благоевград / Blagoevgrad

Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

Външен ИН 9078441
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Калояново- Кмет на община Калояново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 667,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн

Външен ИН 9078387
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45233262
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тетевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 261 300,00 BGN

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/.

Външен ИН 9078321
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233161
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Мъглиж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 500,00 BGN

Предметът на настоящата обществената поръчка е реконструкция на площад от км 0+000 до км 0+110 в с. Браничево

Външен ИН 9078154
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233200
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каолиново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 137 746,00 BGN

Настоящата поръчка предвижда ремонт чрез изкърпване с асфалтобетон на улици в с. Братя Даскалови , с. Гранит, с. Оризово, с. Мирово, с. Верен, с. Медово, с. Горно Белево и с. Малко Дряново на територията на община Братя Даскалови. Предметът на настоящата

Външен ИН 9078147
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45233141
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Братя Даскалови
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 165 250,00 BGN

Полагане на трошенокаменна настилка на улици на територията на община Братя Даскалови. При изпълнение на поръчката ще се полага трошенокамеена настилка на улици в следните населени места на територията на Община Братя Даскалови:1.с. Братя Даскалови:2.с. Г

Външен ИН 9078146
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 168 250,00 BGN

Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра)

Външен ИН 9078153
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233140
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2018г.” по позиции, както следва Позиция 1 : 1. Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:Път ІІІ-407 /с

Външен ИН 9078099
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45233252
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Полски Тръмбеш
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 483,00 BGN

Инженеринг за обект " Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич”

Външен ИН 9077986
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 666,00 BGN

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Благоустрояване улици с. Първомай" - 1. ул. "Георги Измирлиев" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден"; 2. ул. "Отец Паисий" от кръстовище с ул. "Ограж

Външен ИН 9077985
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 188 250,00 BGN