Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка, ограждения и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 472 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1948)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ” 18.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ 18.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с.Тулово-с.Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с.Юлиево). 13.09.18 17.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/2409 12.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas
Предмет на обществената поръчка включва проектиране, авторски надзор и строителство.По своето функционално предназначение улица „Кокиче“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Дупница. Транспортното натоварване по нея е незначително. Настилката в 11.09.18 14.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй 11.09.18 20.09.18 Враца / Vratsa
Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Христо Ботев“ гр.Панагюрище“. 11.09.18 14.09.18 Пазарджик / Pazardzhik
„Поддържане на пътищата и уличната мрежа в Община Кюстендил - извършване на текущ ремонт /кръпки/ чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия по технология "печматик" или еквивале 11.09.18 17.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Предмет на обществената поръчка включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. По своето функционално предназначение улица „Димчо Дебелянов“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Дупница. Транспортното натоварване по нея е незн 10.09.18 13.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД КМЕТСТВО НА С. СРЕДНОГОРЦИ“. 10.09.18 14.09.18 Смолян / Smolyan

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ”

Външен ИН 9080907
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233252
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Съединение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 952,00 BGN

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ

Външен ИН 9080887
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45233222
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якимово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 916,00 BGN

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с.Тулово-с.Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с.Юлиево).

Външен ИН 9080738
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Мъглиж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 000,00 BGN

http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/2409

Външен ИН 9080720
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233123
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно
предприятие -ДП - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 960,00 BGN

Предмет на обществената поръчка включва проектиране, авторски надзор и строителство.По своето функционално предназначение улица „Кокиче“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Дупница. Транспортното натоварване по нея е незначително. Настилката в

Външен ИН 9080667
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45233252 71320000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй

Външен ИН 9080622
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233161 45232460 45443000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 500,00 BGN

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Христо Ботев“ гр.Панагюрище“.

Външен ИН 9080610
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233252
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 72 750,00 BGN

„Поддържане на пътищата и уличната мрежа в Община Кюстендил - извършване на текущ ремонт /кръпки/ чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия по технология "печматик" или еквивале

Външен ИН 9080600
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. По своето функционално предназначение улица „Димчо Дебелянов“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Дупница. Транспортното натоварване по нея е незн

Външен ИН 9080595
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45233252 71320000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД КМЕТСТВО НА С. СРЕДНОГОРЦИ“.

Външен ИН 9080590
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45211360 45233200
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Мадан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 332,00 BGN