Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

26 523 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2653)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 11.01.19 15.01.19 Хасково / Haskovo
Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителствоЗадачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от до 08.01.19 16.01.19 Ловеч / Lovech
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 04.01.19 11.01.19 Хасково / Haskovo
„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“. 03.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на опесъчител 03.01.19 10.01.19 Враца / Vratsa
ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ” 02.01.19 11.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции" 21.12.18 16.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовиотпадъци за общините от РСУО Разград, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”, по обособени позиции: 21.12.18 03.01.19 Разград / Razgrad
Изграждане на велоалеи и тротоари в ж.к."Черно море", гр.Несебър, Община Несебър по следните обособени позиции: 21.12.18 18.01.19 Бургас / Burgas
„Oсъществяване на Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „№ 21/07/2/0/00721 „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотинов 20.12.18 14.01.19 Смолян / Smolyan

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителствоЗадачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от до

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 300,00 BGN

Доставка и монтаж на опесъчител

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 500,00 BGN

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовиотпадъци за общините от РСУО Разград, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”, по обособени позиции:

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 16 150,00 BGN

Изграждане на велоалеи и тротоари в ж.к."Черно море", гр.Несебър, Община Несебър по следните обособени позиции:

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Oсъществяване на Консултантски услуги, свързани с управлението на проект „№ 21/07/2/0/00721 „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотинов

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)