Контакт

Обявления за Пътно строителство, маркировка, ограждения и светофарни уредби

Обществени поръчки и търгове за всякакъв вид пътна сигнализация, обозначителни знаци, ограждения, светлинна сигнализация. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 897 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1990)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.” 08.11.18 12.11.18 Хасково / Haskovo
’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г." 06.11.18 08.11.18 Хасково / Haskovo
„Зимно поддържане на пътища от РПМ, четвъртокласни пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2019г.“ 02.11.18 12.11.18 Силистра / Silistra
„Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин“ 02.11.18 09.11.18 София / Sofia
Предмет на поръчката са периодични доставки на осветителни тела по предварителна заявка за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“ и Община Карнобат през 2018 – 2019 г. Място на изпълнение на поръчката: складовет 31.10.18 08.11.18 Бургас / Burgas
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2018/2019 г.” по обособени позиции 31.10.18 05.11.18 Русе / Ruse
„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог” 31.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново”. 31.10.18 05.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.” 31.10.18 08.11.18 Хасково / Haskovo
Строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница", Община Гоце Делчев. Категория на строежа- четвърта категория буква „а“, съгласно чл. 8, ал.1, т. 2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, включва: • времено строителство;• демонта 29.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г."

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Зимно поддържане на пътища от РПМ, четвъртокласни пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2019г.“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 858,00 BGN

„Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Предмет на поръчката са периодични доставки на осветителни тела по предварителна заявка за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“ и Община Карнобат през 2018 – 2019 г. Място на изпълнение на поръчката: складовет

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 816,00 BGN

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2018/2019 г.” по обособени позиции

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 62 992,00 BGN

„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново”.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница", Община Гоце Делчев. Категория на строежа- четвърта категория буква „а“, съгласно чл. 8, ал.1, т. 2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, включва: • времено строителство;• демонта

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 103 453,00 BGN