Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 487 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1349)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.”Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания.Обо 07.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2019 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Абонаментна доставка на българоезични периодични издания през 2019 година”; прогнозна 06.11.18 12.11.18 Русе / Ruse
„Доставка на учебна литература за обучение по английски език - Oxford University Press , необходима за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, гр.Русе“. 05.11.18 08.11.18 Русе / Ruse
„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“ 02.11.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент и/или ръчна продажба. 02.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската 01.11.18 05.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Дейности по информация и комуникация по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и мон 31.10.18 08.11.18 Разград / Razgrad
„Канцеларски материали и консумативи за МУ-Пловдив по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”(2014-2020), съф 31.10.18 09.11.18 Пловдив / Plovdiv
Изработване на печатни материали по проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ №BG05M9OP001-3.017-0001-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 31.10.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община – район „ Подуяне“ 30.10.18 02.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Абонаментна доставка на български, руски и други чуждоезични периодични издания за нуждите на БИЦ и ХТМУ през 2019г.”Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:Обособена позиция № 1: Абонаментна доставка на български периодични издания.Обо

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 29 500,00 BGN

„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2019 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Абонаментна доставка на българоезични периодични издания през 2019 година”; прогнозна

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

„Доставка на учебна литература за обучение по английски език - Oxford University Press , необходима за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, гр.Русе“.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 263,00 BGN

„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент и/или ръчна продажба.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

"Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 200,00 BGN

„Дейности по информация и комуникация по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и мон

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 9 509,00 BGN

„Канцеларски материали и консумативи за МУ-Пловдив по Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”(2014-2020), съф

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 006,00 BGN

Изработване на печатни материали по проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ №BG05M9OP001-3.017-0001-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община – район „ Подуяне“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 000,00 BGN