Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 935 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1594)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект:Актуализация на програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица 20.05.19 23.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Закупуване на корпус с минимум 50 000 статии за трениране на семантични технологии 14.05.19 22.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публикуване на актове, заповеди, обяви и други информационни материали на Община Родопи и Общински съвет –Родопи 13.05.19 23.05.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени 10.05.19 21.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Осигуряване на информираност и публичност по проект Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион 09.05.19 14.05.19 Добрич / Dobrich
Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево” 08.05.19 20.05.19 Бургас / Burgas
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по Проект:Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица 07.05.19 20.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ 07.05.19 16.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин в гр. Плевен 07.05.19 16.05.19 11:00 Плевен / Pleven
Изработване на рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година 02.05.19 13.05.19 Силистра / Silistra

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект:Актуализация на програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Горна Оряховица
Очаквана цена 1 104 BGN

Закупуване на корпус с минимум 50 000 статии за трениране на семантични технологии

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител А ДЕЙТА ПРО ООД
Очаквана цена 138 000 BGN

Публикуване на актове, заповеди, обяви и други информационни материали на Община Родопи и Общински съвет –Родопи

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Родопи
Очаквана цена 57 500 BGN

Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Павликени
Очаквана цена 1 000 BGN

Осигуряване на информираност и публичност по проект Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Балчик
Очаквана цена 16 447 BGN

Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево”

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен
Очаквана цена 1 000 BGN

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по Проект:Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Горна Оряховица
Очаквана цена 1 104 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Очаквана цена 45 000 BGN

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин в гр. Плевен

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Очаквана цена 100 BGN

Изработване на рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител МИГ Тутракан - Сливо поле
Очаквана цена 21 123 BGN