Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 872 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1388)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 14.01.19 17.01.19 Шумен / Shumen
Поръчката е за услуги по отпечатване в тираж от 50 до 300, във формат А4, А5 и В5, подвързия и доставка на спортно-научни периодични списания, дипляни, брошури, плакати, календари и книги за нуждите на Издателско-документален център (ИДК) на Национална сп 10.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на бланки и дневници 08.01.19 14.01.19 Враца / Vratsa
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 07.01.19 14.01.19 Шумен / Shumen
1.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21 декември 2005 година за нуждите На „Диагностично консултативен център 2 –Сливен „ЕООД.2.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 7от 09 юли 2003 за нужди 03.01.19 08.01.19 Сливен / Sliven
„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“По две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Осигуряване на услуги п 31.12.18 03.01.19 Хасково / Haskovo
„Изработване и доставка на информационни брандирани материали за обезпечаване нуждите на Министерство на външните работи във връзка с Българското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество 2019г. ” с две обособени позиции: 28.12.18 07.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовиотпадъци за общините от РСУО Разград, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”, по обособени позиции: 21.12.18 03.01.19 Разград / Razgrad
„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира 21.12.18 04.01.19 Пловдив / Plovdiv
II.1.1) Наименование1.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21 декември 2005 година за нуждите На „Диагностично консултативен център 2 –Сливен „ЕООД.2.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 7от 20.12.18 02.01.19 Сливен / Sliven

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Поръчката е за услуги по отпечатване в тираж от 50 до 300, във формат А4, А5 и В5, подвързия и доставка на спортно-научни периодични списания, дипляни, брошури, плакати, календари и книги за нуждите на Издателско-документален център (ИДК) на Национална сп

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 57 000,00 BGN

Доставка на бланки и дневници

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

1.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21 декември 2005 година за нуждите На „Диагностично консултативен център 2 –Сливен „ЕООД.2.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 7от 09 юли 2003 за нужди

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 000,00 BGN

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“По две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Осигуряване на услуги п

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 941,00 BGN

„Изработване и доставка на информационни брандирани материали за обезпечаване нуждите на Министерство на външните работи във връзка с Българското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество 2019г. ” с две обособени позиции:

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовиотпадъци за общините от РСУО Разград, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”, по обособени позиции:

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 16 150,00 BGN

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 900,00 BGN

II.1.1) Наименование1.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21 декември 2005 година за нуждите На „Диагностично консултативен център 2 –Сливен „ЕООД.2.Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба № 7от

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 000,00 BGN