Контакт

Обявления за Печатни материали и печатни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 921 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1293)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство - Бургас”” 12.07.18 17.07.18 Бургас / Burgas
Отпечатване на вестник „Българска армия” 12.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“ 10.07.18 13.07.18 Шумен / Shumen
Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча 10.07.18 13.07.18 Бургас / Burgas
„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020 10.07.18 13.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо“ 06.07.18 11.07.18 Бургас / Burgas
Отпечатване на вестник „Българска армия” 05.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и опазване на дивеча за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС - Средец 29.06.18 09.07.18 Бургас / Burgas
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки" 29.06.18 09.07.18 Шумен / Shumen
"Публикуване в местни вестници - ежедневници на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Перник 29.06.18 03.07.18 Перник / Pernik

„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство - Бургас””

Външен ИН 9078404
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Отпечатване на вестник „Българска армия”

Външен ИН 9078442
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000 79810000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Информационен център на Министерството на отбраната
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки“

Външен ИН 9078292
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ чрез ТП на НОИ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 505,00 BGN

Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча

Външен ИН 9078293
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение
Държавно горско стопанство
Средец към Югоизточно държавно
предприятие ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 100,00 BGN

„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020

Външен ИН 9078286
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79811000 79821000 79822200 79822300 22140000 22816100 22852000 30192121
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 632,00 BGN

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо“

Външен ИН 9078155
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400,00 BGN

Отпечатване на вестник „Българска армия”

Външен ИН 9078109
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79800000 79810000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Информационен център на Министерството на отбраната
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и опазване на дивеча за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС - Средец

Външен ИН 9077902
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 100,00 BGN

"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки"

Външен ИН 9077908
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ чрез ТП на НОИ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 505,00 BGN

"Публикуване в местни вестници - ежедневници на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Перник

Външен ИН 9077895
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22210000
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 000,00 BGN