Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

14 185 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1419)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изграждане на социални жилища в гр. Шумен 20.03.19 25.03.19 Шумен / Shumen
Периодична доставка на ваучери за храна за служителите от „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД 20.03.19 25.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предоставяне на комплексна услуга свързана с цифров печат, размножаване и сканиране на документи за нуждите на Комисия за финансов надзор 15.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поръчката включва 155 продукта по списък 15.03.19 25.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработка и доставка на формуляри по закона на горите,закон за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП Държавно Горско Стопанство Гурково 13.03.19 25.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Изпълнение на дейности за популяризиране, информиране и публичност 12.03.19 25.03.19 Ловеч / Lovech
Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка , канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките 12.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на оперативни и експлоатационни дневници и бланки за няряди 11.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация при изпълнението на проект 08.03.19 11.03.19 Шумен / Shumen
Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали 08.03.19 11.03.19 Добрич / Dobrich

Изграждане на социални жилища в гр. Шумен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 22 218 BGN

Периодична доставка на ваучери за храна за служителите от „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
Очаквана цена: 52 560 BGN

Предоставяне на комплексна услуга свързана с цифров печат, размножаване и сканиране на документи за нуждите на Комисия за финансов надзор

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Комисия за финансов надзор
Очаквана цена: 40 000 BGN

Поръчката включва 155 продукта по списък

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Очаквана цена: 69 999 BGN

Изработка и доставка на формуляри по закона на горите,закон за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП Държавно Горско Стопанство Гурково

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО ГУРКОВО
Очаквана цена: 1 500 BGN

Изпълнение на дейности за популяризиране, информиране и публичност

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МИГ - ТРОЯН
Очаквана цена: 17 455 BGN

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка , канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН
Очаквана цена: 69 500 BGN

Доставка на оперативни и експлоатационни дневници и бланки за няряди

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Очаквана цена: 29 500 BGN

Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация при изпълнението на проект

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 6 717 BGN

Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кмет на Община град Добрич
Очаквана цена: 27 226 BGN