Контакт

Обявления за Печатни материали и печатни услуги

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 205 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1321)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 година 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104 14.09.18 21.09.18 Плевен / Pleven
"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" 14.09.18 18.09.18 Бургас / Burgas
„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн 12.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Предметът на настоящата обществена поръчка включва отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ – Пловдив, съгласно направените заявки в зависимост от моментните потребности по вид, количество и технически характеристики, съгласно “Технически 12.09.18 17.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на хартия и принадлежности за офиса“ иОбособена позиция № 2 „Доставка на класьори, сч 11.09.18 18.09.18 Добрич / Dobrich
„Дизайн, изработка и разпространение на рекламни картонени вендинг чаши". 11.09.18 14.09.18 Ловеч / Lovech
Изработка и доставка на хормуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ТП ДЛС Несебър - ЮИДП ДП в съотвествие с техническата спесификация 10.09.18 13.09.18 Бургас / Burgas
„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“, и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР със следните обособени позиции:Обособена по 05.09.18 10.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" 05.09.18 13.09.18 Бургас / Burgas

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 година

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22112000
Възложители: СУ-Христо Ботев гр.Русе

Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104

Външен ИН 9080819
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79810000 92111260
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 641,00 BGN

"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карнобат"

Външен ИН 9080803
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно
предприятие -ДП - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн

Външен ИН 9080705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30234600 30192121 39295200 22462000 18936000 22150000 22461000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 197,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка включва отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ – Пловдив, съгласно направените заявки в зависимост от моментните потребности по вид, количество и технически характеристики, съгласно “Технически

Външен ИН 9080680
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителят на НОИ чрез
Директора на ТП на НОИ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на хартия и принадлежности за офиса“ иОбособена позиция № 2 „Доставка на класьори, сч

Външен ИН 9080664
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30190000 22814000 22850000 30197220 22813000 22852000 30125100 30192121 30192900 30197630
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
Добрич АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Дизайн, изработка и разпространение на рекламни картонени вендинг чаши".

Външен ИН 9080611
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 500,00 BGN

Изработка и доставка на хормуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ТП ДЛС Несебър - ЮИДП ДП в съотвествие с техническата спесификация

Външен ИН 9080569
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение
държавно ловно стопанство
/ТПДЛС/ - Несебър към Държавно
предприятие - Югоизточно
държавно предприятие /ДПЮИДП/
- Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 980,00 BGN

„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“, и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР със следните обособени позиции:Обособена по

Външен ИН 9080504
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 30192100 30192121 30192122 30192124 30192126 30192130 30192160 30197220 22851000 30199500
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карнобат"

Външен ИН 9080473
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно
предприятие -ДП - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN