Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 050 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 1605)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Якимово в изпълнение на проект – „Интеграция на уязвими групи в община Якимово 23.05.19 04.06.19 Монтана / Montana
Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020г. 22.05.19 06.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект :Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени 21.05.19 28.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Търг за отдаване под наем на пространство за продажба на вестници и списания - Монтана 22.05.19 06.06.19 15:00 Монтана / Montana
Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево” 21.05.19 29.05.19 Бургас / Burgas
Изработка и доставка на хартиени папки, хартиени торби и визитни картички 21.05.19 07.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка за календарната 2019г. на работещите в администрацията на Община Плевен 21.05.19 31.05.19 Плевен / Pleven
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект:Актуализация на програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица 20.05.19 23.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ 17.05.19 27.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи 17.05.19 27.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Якимово в изпълнение на проект – „Интеграция на уязвими групи в община Якимово

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Якимово
Очаквана цена 16 665 BGN

Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020г.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Агенция Пътна инфраструктура
Очаквана цена 30 920 BGN

Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект :Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Павликени
Очаквана цена 1 000 BGN

Търг за отдаване под наем на пространство за продажба на вестници и списания - Монтана

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД
Очаквана цена 80 BGN

Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево”

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен
Очаквана цена 1 000 BGN

Изработка и доставка на хартиени папки, хартиени торби и визитни картички

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД
Очаквана цена 13 000 BGN

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка за календарната 2019г. на работещите в администрацията на Община Плевен

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Плевен
Очаквана цена 70 000 BGN

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект:Актуализация на програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Горна Оряховица
Очаквана цена 1 104 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Очаквана цена 45 000 BGN

Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Комисия за регулиране на съобщенията
Очаквана цена 60 000 BGN