Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 050 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 1605)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ПГ и учениците от ОУ"Захари Стжянов" град Варна 28.03.19 29.03.19 Варна / Varna
Приключване на договор-Доставка на канцеларски материали 28.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Приключване на договор-Доставка на канцеларски материали 28.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Поправка-Проектиране и изработване на рекламни и информационни материали за популяризиране на град Бургас 25.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Комуникационна кампания от проект, изпълняван от Университета за национално и световно стопанство 28.03.19 09.04.19 16:45 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Възложена поръчка- Периодични доставки на канцеларски материали 27.03.19 Монтана / Montana
Решение за откриване на процедура-Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС – Първомай” 27.03.19 Пловдив / Plovdiv
Решение за откриване на процедура-Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1–7 клас на СУ ” Сава Доброплодни” 25.03.19 Шумен / Shumen
Орторектификация на сателитни изображения, безвъзмездно предоставени от научния изследователски център (JRC) на ЕК, за кампания СЕПП 2019 27.03.19 08.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС – Първомай” 27.03.19 17.04.19 Пловдив / Plovdiv

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ПГ и учениците от ОУ"Захари Стжянов" град Варна

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОУ Захари Стоянов
Очаквана цена 21 030 BGN

Приключване на договор-Доставка на канцеларски материали

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Приключване на договор-Доставка на канцеларски материали

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Поправка-Проектиране и изработване на рекламни и информационни материали за популяризиране на град Бургас

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Община Бургас

Комуникационна кампания от проект, изпълняван от Университета за национално и световно стопанство

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет за национално и световно стопанство
Очаквана цена 41 765 BGN

Възложена поръчка- Периодични доставки на канцеларски материали

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци
Цена на договора 3 400
500

Решение за откриване на процедура-Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС – Първомай”

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена 20 000 BGN

Решение за откриване на процедура-Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1–7 клас на СУ ” Сава Доброплодни”

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СРЕДНО УЧИЛИЩЕ САВА ДОБРОПЛОДНИ
Очаквана цена 11 439 BGN

Орторектификация на сателитни изображения, безвъзмездно предоставени от научния изследователски център (JRC) на ЕК, за кампания СЕПП 2019

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавен фонд Земеделие
Очаквана цена 66 000 BGN

Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС – Първомай”

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена 20 000 BGN