Контакт

Обявления за Печатни материали

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на печатни рекламни материали- папки, брошури, дипляни, календари, каталози, карти и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 050 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 1605)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект: Изграждане на социални жилища в гр. Шумен 16.05.19 29.05.19 Шумен / Shumen
Организиране и провеждане на развлекателни събития за активиране на икономически неактивни лица на територията на община Павликени 14.05.19 06.06.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Закупуване на корпус с минимум 50 000 статии за трениране на семантични технологии 14.05.19 22.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект :Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион 13.05.19 05.06.19 Видин / Vidin
Публикуване на актове, заповеди, обяви и други информационни материали на Община Родопи и Общински съвет –Родопи 13.05.19 23.05.19 Пловдив / Plovdiv
Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент 13.05.19 13.06.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент 09.05.19 13.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Модернизиране на системата за печат YSoft SafeQ 5 MU 18 C.D.18.002, чрез наемане на хардуер за принтиране, копиране и сканиране и пълната му сервизна поддръжка 10.05.19 30.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени 10.05.19 21.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на Топлофикация – Плевен ЕАД 09.05.19 30.05.19 Плевен / Pleven

Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект: Изграждане на социални жилища в гр. Шумен

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Шумен
Очаквана цена 9 351 BGN

Организиране и провеждане на развлекателни събития за активиране на икономически неактивни лица на територията на община Павликени

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Павликени
Очаквана цена 24 200 BGN

Закупуване на корпус с минимум 50 000 статии за трениране на семантични технологии

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител А ДЕЙТА ПРО ООД
Очаквана цена 138 000 BGN

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект :Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СИМФОНИЕТА - ВИДИН
Очаквана цена 71 003 BGN

Публикуване на актове, заповеди, обяви и други информационни материали на Община Родопи и Общински съвет –Родопи

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Родопи
Очаквана цена 57 500 BGN

Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на труда и социалната политика
Очаквана цена 110 933 BGN

Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на труда и социалната политика
Очаквана цена 110 933 BGN

Модернизиране на системата за печат YSoft SafeQ 5 MU 18 C.D.18.002, чрез наемане на хардуер за принтиране, копиране и сканиране и пълната му сервизна поддръжка

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавна агенция Електронно управление
Очаквана цена 144 000 BGN

Доставка на канцеларски материали в изпълнение на проект:Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Павликени
Очаквана цена 1 000 BGN

Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на Топлофикация – Плевен ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД
Очаквана цена 135 300 BGN