Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 275 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 428)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции 19.10.18 22.10.18 Шумен / Shumen
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ Света София ЕАД 16.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Доставка на електроизолационни материали” 17.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции 12.10.18 19.10.18 Шумен / Shumen
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по пет обособени позиции за едногодишен период ” 08.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изграждане на закрит плувен басейн в УПИ II, кв. 3 по плана на кв. Черно море, гр. Несебър, общ. Несебър, ПИ 51500.503.393 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър“ 08.10.18 05.11.18 Бургас / Burgas
"Доставка на минерална вода в бутилки от 1,5л. и 19л. и пластмасови чаши за диспенсър" 08.10.18 11.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД 04.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции” 01.10.18 09.11.18 Добрич / Dobrich
„Събиране, транспортиране, и/или унищожаване на опасен болничен отпадък за нуждите на МИ-МВР”. 03.10.18 25.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 567,00 BGN

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ Света София ЕАД

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

“Доставка на електроизолационни материали”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 250,00 BGN

Доставки на пластмасови кофи и чували и торби за смет за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 567,00 BGN

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по пет обособени позиции за едногодишен период ”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 466 081,00 BGN

„Изграждане на закрит плувен басейн в УПИ II, кв. 3 по плана на кв. Черно море, гр. Несебър, общ. Несебър, ПИ 51500.503.393 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

"Доставка на минерална вода в бутилки от 1,5л. и 19л. и пластмасови чаши за диспенсър"

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 222 017,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Събиране, транспортиране, и/или унищожаване на опасен болничен отпадък за нуждите на МИ-МВР”.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 256 790,00 BGN