Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 408 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 441)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. П 14.01.19 21.01.19 Шумен / Shumen
доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) 21.12.18 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕС 19.12.18 23.01.19 Търговище / Targovishte
Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" – клинична лаборатория и рентген в 20 /двадесет/ обособени позиции 18.12.18 14.01.19 Пловдив / Plovdiv
Отвеждане на отпадните води от производството на ХОВ и от СВО в топъл канал-2 и в Главен отводнителен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 17.12.18 21.01.19 Враца / Vratsa
Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг EАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД 14.12.18 18.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София 17.12.18 10.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК” 17.12.18 22.01.19 Плевен / Pleven
Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня 14.12.18 07.01.19 София / Sofia
„Осигуряване на информационни и рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ 11.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. П

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 57 000,00 BGN

доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечно-съдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 9 940 470,00 BGN

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 250 000,00 BGN

Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" – клинична лаборатория и рентген в 20 /двадесет/ обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 103 215,00 BGN

Отвеждане на отпадните води от производството на ХОВ и от СВО в топъл канал-2 и в Главен отводнителен канал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг EАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 18 000,00 BGN

„Осигуряване на информационни и рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 300 000,00 BGN