Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 195 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 420)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в осем обособени позиции 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване“ в обособени позиции 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извозване на битови и промишлени отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаси“ 04.09.18 11.09.18 София / Sofia
Предметът на поръчката е Транспортно обслужване с контейнеровоз за извозване на отпадъци от УМБАЛ "Света Анна" - София АД, които нямат характер на опасни отпадъци, както следва:*чрез контейнери "тип Бобър" от 1,1 куб.м.*чрез контейнер от 7 куб. м. за лист 31.08.18 10.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции“ 30.08.18 07.09.18 Шумен / Shumen
Периодична доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции 28.08.18 12.09.18 Варна / Varna
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД 29.08.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Oбщина Опака“, по 9 обособени позиции 22.08.18 14.09.18 Търговище / Targovishte
„Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година“. 15.08.18 05.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово и „Осигуряване на топъл обяд” по единадесет обособени позиции 13.08.18 17.09.18 Видин / Vidin

"Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване" в осем обособени позиции

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 41110000 65111000
Възложители: НЕК

„Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване“ в обособени позиции

Външен ИН 9080767
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 41110000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа
компания /НЕК/ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 791,00 BGN

„Извозване на битови и промишлени отпадъци, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаси“

Външен ИН 9080426
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90511000
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и
световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Предметът на поръчката е Транспортно обслужване с контейнеровоз за извозване на отпадъци от УМБАЛ "Света Анна" - София АД, които нямат характер на опасни отпадъци, както следва:*чрез контейнери "тип Бобър" от 1,1 куб.м.*чрез контейнер от 7 куб. м. за лист

Външен ИН 9080323
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90500000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Света Анна - София АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции“

Външен ИН 9080283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33760000 39000000 39224320 39224340 39224350 39514200 39525800 39713431 44514100 19520000 39224000 44511120
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 364,00 BGN

Периодична доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Външен ИН 864869
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000 03211900 15400000 03221210 03221212 03212211 03221221 15831000 15842000 15870000 15871110 15841300 15872400 15800000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Девня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 175 000,00 BGN

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД

Външен ИН 865015
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33140000 33696600
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за
активно лечение по неврология
и психиатрия Свети Наум ЕАД
Място на изпълнение: BG:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Oбщина Опака“, по 9 обособени позиции

Външен ИН 863993
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15110000 15130000 15500000 15511000 15540000 15550000 15400000 15420000 15220000 03142500 15811100 15612120 15620000 03211300 03211110 03210000 15625000 15851000 03212100 03212211 03212210 03221000 03222200 03222000 15831000 15830000 15872000 15863000 15871110 15872400 15898000 15330000 15321000 15332200
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Опака
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 175 288,00 BGN

„Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година“.

Външен ИН 863143
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33761000 33711900 19640000 39224330 24311900 44613700 39811110 33741300 15872400 39831300 24455000 19521100 30199000
Краен срок: 05.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 199 900,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Брегово и „Осигуряване на топъл обяд” по единадесет обособени позиции

Външен ИН 862408
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15500000 15400000 15200000 03142500 15811100 03212000 03220000 15870000 15800000 15600000 15300000 15830000 15842300
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Брегово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 319 459,00 BGN