Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 088 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 409)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Периодична доставка на пластини за маркиране на дървесина за нуждите на „СЦДП” ДП Габрово и неговите териториални поделения за 2018г” 02.07.18 09.07.18 Габрово / Gabrovo
"Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК - София" 21.06.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на рекламни и инфорамционни материали за оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 с три обособени позиции 25.06.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002" с две обособени позиции 22.06.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Благоустрояване с устройване на нови места за паркиране на територията на Медицински университет гр. Пловдив ” 20.06.18 18.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в МБАЛББ Света София ЕАД 15.06.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции 11.06.18 16.07.18 Варна / Varna
Доставка на диагностични консумативи за НЦЗПБ през 2018г. по проекти финансирани от ФНИ 2017 12.06.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД 15.06.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ "Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД. 08.06.18 29.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Периодична доставка на пластини за маркиране на дървесина за нуждите на „СЦДП” ДП Габрово и неговите териториални поделения за 2018г”

Външен ИН 9077971
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19520000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК - София"

Външен ИН 853120
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79700000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален дворец на културата – Конгресен център – София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 860 000,00 BGN

Осигуряване на рекламни и инфорамционни материали за оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 с три обособени позиции

Външен ИН 853653
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 18331000 22817000 30199792 18441000 22140000 35821000 18318400
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002" с две обособени позиции

Външен ИН 853436
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79810000 22462000 22459100 35123400 30192121 79811000 22150000 30234600
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция за инвестиции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 209 000,00 BGN

"Благоустрояване с устройване на нови места за паркиране на територията на Медицински университет гр. Пловдив ”

Външен ИН 852761
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45223300
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 762 500,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в МБАЛББ Света София ЕАД

Външен ИН 851830
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33690000 33661100 33651000 33675000 33621100 33620000 33621400 33622000 33622300 33631000 33610000 33642000 33662000 33670000 33661000 33692000 33616000 33617000 33696000 15880000 33751000 33141110
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести Света София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 099 526,00 BGN

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Външен ИН 850899
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15500000 03142500 15100000 15200000 15131000 15235000 03222000 15331100 03212100 03221110 15872200 15400000 03211900 15612200 03221210 03221212 03212211 03221221 15831000 15842000 15870000 15871110 15841300 15872400 15800000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Девня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 340 000,00 BGN

Доставка на диагностични консумативи за НЦЗПБ през 2018г. по проекти финансирани от ФНИ 2017

Външен ИН 851121
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33694000 33696600 33140000 38437000 33696300 38000000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален център по заразни и паразитни болести
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 139 657,00 BGN

Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

Външен ИН 851980
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19640000 39830000 39224330 33760000 39224000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 159 104,00 BGN

Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ "Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.

Външен ИН 850745
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79713000 79711000
Краен срок: 29.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 120 000,00 BGN