Контакт

Обявления за Пластмасови продукти

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка, монтаж и производство на каси за хляб, бутилки, кофи, кутии за еднократна употреба, стелажи, куфари за инструменти, рекламни изделия и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 500 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 450)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на йонообменна смола Amberlite IRA 96 12.03.19 15.03.19 Враца / Vratsa
Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян 05.03.19 08.03.19 Смолян / Smolyan
Площадката на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново 25.02.19 07.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД 22.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство” гр. Бяла Слатина 25.02.19 18.03.19 Враца / Vratsa
Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян 22.02.19 05.03.19 Смолян / Smolyan
Доставка чрез покупка на 30 броя фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци 20.02.19 28.02.19 Плевен / Pleven
Доставка на хранителни продукти, перилни препарати и консумативи по предварителна заявка за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД 19.02.19 25.02.19 София / Sofia
Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово 18.02.19 11.03.19 Враца / Vratsa
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. 12.02.19 20.03.19 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на йонообменна смола Amberlite IRA 96

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: "АЕЦ Козлоодуй"ЕАД

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Очаквана цена: 38 590 BGN

Площадката на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново
Очаквана цена: 70 000 BGN

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД
Очаквана цена: 1 081 850 BGN

Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство” гр. Бяла Слатина

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Бяла Слатина
Очаквана цена: 51 416 BGN

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Очаквана цена: 38 590 BGN

Доставка чрез покупка на 30 броя фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за твърди битови отпадъци

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Белене
Очаквана цена: 32 667 BGN

Доставка на хранителни продукти, перилни препарати и консумативи по предварителна заявка за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ-Самоков ЕООД
Очаквана цена: 51 213 BGN

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СЗДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово
Очаквана цена: 10 500 BGN

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Тракийски университет
Очаквана цена: 40 020 BGN