Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка на апаратура и предоставяне на услуги свързани с пожароизвестителни детектори, камери, датчици. Ако Вашата дейност е в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 010 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1001)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС 08.05.19 14.05.19 София / Sofia
Доставка , монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП „ДГС Звездец” 07.05.19 12.05.19 Бургас / Burgas
Надграждане на системата за видеонаблюдение и контрол на достъп 05.05.19 14.05.19 Търговище / Targovishte
Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос 03.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации 30.04.19 20.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разработване и въвеждане на базирана на ИКТ система за управление на бизнес процесите в НОРД АД 24.04.19 02.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Бургас 24.04.19 13.05.19 Бургас / Burgas
Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС. 23.04.19 07.05.19 София / Sofia
Абонаментно обслужване на системи за сигнално- охранителна техника (СОТ) и извършване на охрани с технически средства в Административна сграда, п/ст „Банско” и п/ст „Петрич” към МЕР Благоевград 23.04.19 14.05.19 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирани съоръжения за таксуване при вход и контрол при изход на бариери за преминаване на лица с увреждания и майки с детски колички 23.04.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет за национално и световно стопанство
Очаквана цена 21 200 BGN

Доставка , монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП „ДГС Звездец”

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Югоизточно държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Звездец
Очаквана цена 1 000 BGN

Надграждане на системата за видеонаблюдение и контрол на достъп

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Мини Марица-изток"ЕАД

Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Айтос
Очаквана цена 85 180 BGN

Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Дирекция Управление на собствеността и социални дейности
Очаквана цена 26 000 BGN

Разработване и въвеждане на базирана на ИКТ система за управление на бизнес процесите в НОРД АД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител НОРД АД

Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Бургас

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС
Очаквана цена 500 BGN

Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет за национално и световно стопанство
Очаквана цена 21 200 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално- охранителна техника (СОТ) и извършване на охрани с технически средства в Административна сграда, п/ст „Банско” и п/ст „Петрич” към МЕР Благоевград

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БЛАГОЕВГРАД
Очаквана цена 920 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирани съоръжения за таксуване при вход и контрол при изход на бариери за преминаване на лица с увреждания и майки с детски колички

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Метрополитен ЕАД
Очаквана цена 180 000 BGN