Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка на апаратура и предоставяне на услуги свързани с пожароизвестителни детектори, камери, датчици. Ако Вашата дейност е в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 425 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 743)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8 11.07.18 17.07.18 Северен централен / Severen tsentralen
"Избор на изпълнител за дооборудване на противопожарни автомобили „Тойота Хайлукс“ и „ЗиЛ“ за нуждите на всички ТП „ДГС/ДЛС“ към ЮЗДП ДП“. 11.07.18 17.07.18 София / Sofia
„Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен” 10.07.18 13.07.18 Плевен / Pleven
Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка. 06.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Абонаментно обслужване на технически системи за сигурност и реакция с жива сила в административни сгради на ЕСО ЕАД“;Обособена позиция (ОП) № 1: „Абонаментно обслужване на СОТ, контрол на достъпа и видеонаблюдение и реакция с жива сила на СОТ в администр 06.07.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на система за контрол на достъпа и автоматизиране на портални врати на територия на КЕЦ Карлово, КЕЦ Раковски, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград и КЕЦ Елхово , разширение към съществуващата в тези обекти с 05.07.18 09.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП " ДГС Сандански" 05.07.18 12.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
Охрана с технически средства (СОТ) и реакция с жива сила на п/ст Хасково 05.07.18 10.07.18 Хасково / Haskovo
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия” 03.07.18 10.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8 03.07.18 11.07.18 Северен централен / Severen tsentralen

Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8

Външен ИН 9078386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120 32323500 30213300 30232110 30213200 30237200
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 972,00 BGN

"Избор на изпълнител за дооборудване на противопожарни автомобили „Тойота Хайлукс“ и „ЗиЛ“ за нуждите на всички ТП „ДГС/ДЛС“ към ЮЗДП ДП“.

Външен ИН 9078343
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Самоков към ЮЗДП ДП - гр. Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 280,00 BGN

„Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи монтирани в складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен”

Външен ИН 9078311
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45312100
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 300,00 BGN

Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка.

Външен ИН 9078196
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 400,00 BGN

„Абонаментно обслужване на технически системи за сигурност и реакция с жива сила в административни сгради на ЕСО ЕАД“;Обособена позиция (ОП) № 1: „Абонаментно обслужване на СОТ, контрол на достъпа и видеонаблюдение и реакция с жива сила на СОТ в администр

Външен ИН 9078157
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 800,00 BGN

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на система за контрол на достъпа и автоматизиране на портални врати на територия на КЕЦ Карлово, КЕЦ Раковски, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград и КЕЦ Елхово , разширение към съществуващата в тези обекти с

Външен ИН 9078141
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961100
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг EАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 350,00 BGN

Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП " ДГС Сандански"

Външен ИН 9078135
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111510
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Сандански към ЮЗДП ДП Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 248,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ) и реакция с жива сила на п/ст Хасково

Външен ИН 9078106
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 32323500
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия”

Външен ИН 9078023
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35125300
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

„Доставка на компютърна, мултимедийна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, в осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Доставка на мултимедиен проектор – 5 броя”;Обособена позиция №2 „Доставка на IP Камера – 8

Външен ИН 9078000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38652120 32323500 30213300 30232110 30213200 30237200
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 972,00 BGN