Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка на апаратура и предоставяне на услуги свързани с пожароизвестителни детектори, камери, датчици. Ако Вашата дейност е в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

12 149 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1215)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на поръчката включва изораване на минерализовани ивици с ширина 3 м, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради. 12.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Доставка на ВиК арматури и аварийни скоби 28.02.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична проверка, зараждане, хидростатично изпитване и сервизно обслужване на наличната пожарогасителна техника в обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ 28.02.19 12.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Проектиране и изграждане на локална система за видеонаблюдение на сграда гр.Смолян 27.02.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Предметът на поръчката включва изораване на минерализовани ивици с ширина 3 м, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради. 27.02.19 11.03.19 Монтана / Montana
Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха 20.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови охранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 19.02.19 22.03.19 17:00 Варна / Varna
Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД - Русе 18.02.19 18.03.19 Русе / Ruse
Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии 18.02.19 22.02.19 Стара Загора / Stara Zagora
Придобиване на материали и консумативи, необходими за разработването на производствена иновация 18.02.19 25.02.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предметът на поръчката включва изораване на минерализовани ивици с ширина 3 м, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОНТАНА
Очаквана цена: 1 000 BGN

Доставка на ВиК арматури и аварийни скоби

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 160 000 BGN

Периодична проверка, зараждане, хидростатично изпитване и сервизно обслужване на наличната пожарогасителна техника в обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Очаквана цена: 69 900 BGN

Проектиране и изграждане на локална система за видеонаблюдение на сграда гр.Смолян

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД
Очаквана цена: 8 000 BGN

Предметът на поръчката включва изораване на минерализовани ивици с ширина 3 м, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОНТАНА
Очаквана цена: 1 000 BGN

Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Командване на Военновъздушните сили
Очаквана цена: 108 333 BGN

Предоставяне на охранителни услуги чрез съществуваща СОТ, обслужване и техническа поддръжка на съществуващи охранителни системи, поддръжка на системи за контрол на достъп и изграждане на нови охранителни системи на обекти и имущество на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Очаквана цена: 0 EUR

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД - Русе

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена: 3 000 000 BGN

Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Брикел ЕАД
Очаквана цена: 57 000 BGN

Придобиване на материали и консумативи, необходими за разработването на производствена иновация

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Е.МИРОЛИО ЕАД
Очаквана цена: 474 516 BGN