Контакт

Обявления за Пожароизвестяване и видеонаблюдение

Резултатите по-долу са за обществени поръчки и търгове за доставка на апаратура и предоставяне на услуги свързани с пожароизвестителни детектори, камери, датчици. Ако Вашата дейност е в тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 581 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 759)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции:Обособена позиция : 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“, с прогнозна стойност 29 357. 75 лв. без 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив. Доставката на необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на 12.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции 12.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на п/ст „Мелта“ 12.09.18 20.09.18 Плевен / Pleven
„Предоставяне на система за електронно наблюдение за нуждите на Община Кирково за период от 36 месеца”.Обхватът на поръчката включва инсталиране и внедряване на първоначално инсталиране, конфигуриране на система за електронно наблюдение за нуждите на Общи 11.09.18 18.09.18 Кърджали / Kardzhali
„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП ДГС „Батак” 10.09.18 14.09.18 Пазарджик / Pazardzhik
„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха 05.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарен парк Петролна база гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас“ 05.09.18 10.09.18 Бургас / Burgas
Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на повесна система за гасене на пожари от въздуха от тип "Bambi Bucket" или еквивалетно/и и захранващ блок тип "Bambi Power Pack" или еквивалентно/и“. 03.09.18 12.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение в обекти на територията на община Видин”. 31.08.18 07.09.18 Видин / Vidin

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции:Обособена позиция : 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“, с прогнозна стойност 29 357. 75 лв. без

Външен ИН 9080827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500 32340000 37315100 32342410
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 210,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив. Доставката на необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на

Външен ИН 9080725
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителят на НОИ чрез
Директора на ТП на НОИ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции

Външен ИН 9080689
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111300
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни
клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 193,00 BGN

„Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на п/ст „Мелта“

Външен ИН 9080684
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови
експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

„Предоставяне на система за електронно наблюдение за нуждите на Община Кирково за период от 36 месеца”.Обхватът на поръчката включва инсталиране и внедряване на първоначално инсталиране, конфигуриране на система за електронно наблюдение за нуждите на Общи

Външен ИН 9080634
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за звукова сигнализация и системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП ДГС „Батак”

Външен ИН 9080568
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално Държавно
предприятие Териториално
поделение Държавно горско
стопанство Батак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 650,00 BGN

„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111000
Възложители: Български Военновъздушни Сили

„Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация, монтирана в резервоарен парк Петролна база гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас“

Външен ИН 9080461
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45312100
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Държавен
резерв и военновременни запаси
чрез ТД Държавен резерв гр. Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на повесна система за гасене на пожари от въздуха от тип "Bambi Bucket" или еквивалетно/и и захранващ блок тип "Bambi Power Pack" или еквивалентно/и“.

Външен ИН 865927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военновъздушните
сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 666,00 BGN

„Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение в обекти на територията на община Видин”.

Външен ИН 9080334
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 833,00 BGN