Контакт

Обявления за Услуги на националната поща, куриерски услуги

Тук виждате обществени поръчки за услуги за доставяне, проследяване на експресни пратки и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

735 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 74)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Вътрешни и международни куриерски услуги 05.07.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка 18.06.18 09.07.18 Пловдив / Plovdiv
Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на "Овергаз Мрежи" АД 21.05.18 11.06.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 15.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции" 15.05.18 06.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги 02.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка", по 2 обособени позиции 25.04.18 16.05.18 Пловдив / Plovdiv
Решение за откриване на процедура 25.04.18 Пловдив / Plovdiv
Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на ЗПУ, за нуждите на териториалните поделения на "ЮЦДП", гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали 25.04.18 16.05.18 Кърджали / Kardzhali
Решение за откриване на процедура 25.04.18 Кърджали / Kardzhali

Вътрешни и международни куриерски услуги

Външен ИН 9078114
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64120000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Предоставяне на куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка

Външен ИН 852031
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64120000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 209,00 BGN

Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на "Овергаз Мрежи" АД

Външен ИН 847946
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64120000
Краен срок: 11.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Овергаз Мрежи АД
Очаквана цена: 800 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 846940
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000 64112000 64113000 64114000 64116000 64120000
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 157 000,00 BGN

"Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции"

Външен ИН 846941
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000 64112000 64113000 64114000 64116000 64120000
Краен срок: 06.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 157 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Външен ИН 844950
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.05.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 64112000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Обединение Дайрект Пост
Contractor Prices: 3 750 000,00

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка", по 2 обособени позиции

Външен ИН 844108
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000 64112000 64113000 64120000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 262 468,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 844107
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000 64112000 64113000 64120000
Дата на изпращане на обявлението: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 262 468,00 BGN

Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на ЗПУ, за нуждите на териториалните поделения на "ЮЦДП", гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали

Външен ИН 844049
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/ - Смолян, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТП ДГС Ардино/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 200,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 844047
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64100000
Дата на изпращане на обявлението: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТП ДГС Ардино/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 200,00 BGN