Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерии. Получавате информацията ежедневно ина електронната си поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 711 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 472)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изграждане,включително и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай" 08.05.19 14.05.19 Пловдив / Plovdiv
Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Bелене 30.04.19 21.05.19 Плевен / Pleven
Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница 25.04.19 16.05.19 София / Sofia
Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай" 23.04.19 08.05.19 Пловдив / Plovdiv
Открит конкурс за почвоподготовка за залесяване на 750 дка - Русе 23.04.19 07.05.19 16:00 Русе / Ruse
Дейности по премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник 19.04.19 22.04.19 Перник / Pernik
Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД 17.04.19 25.04.19 Пазарджик / Pazardzhik
Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново 16.04.19 08.05.19 Шумен / Shumen
Поддържане на минерализовани ивици.Поддържане на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Асеновград 11.04.19 15.04.19 Пловдив / Plovdiv
Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда "Дом на офицера" за "Многофункционален културно-исторически експозиционен комплекс"-Никопол 09.04.19 12.04.19 Плевен / Pleven

Изграждане,включително и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай"

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена 1 026 BGN

Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Bелене

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Белене
Очаквана цена 306 631 BGN

Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Сливница
Очаквана цена 583 333 BGN

Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай"

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена 1 026 BGN

Открит конкурс за почвоподготовка за залесяване на 750 дка - Русе

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП ДЛС “Дунав”- гр. Русе
Очаквана цена 312 376 BGN

Дейности по премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Перник
Очаквана цена 60 000 BGN

Работи по отстраняване на горния пласт на почвата на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Мини Марица-изток" ЕАД

Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Каолиново
Очаквана цена 666 492 BGN

Поддържане на минерализовани ивици.Поддържане на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Асеновград

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена 1 126 BGN

Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда "Дом на офицера" за "Многофункционален културно-исторически експозиционен комплекс"-Никопол

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Никопол
Очаквана цена 165 523 BGN