Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 671 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 568)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на Гр. Баня, Община Карлово”. 10.07.18 13.07.18 Пловдив / Plovdiv
Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети 09.07.18 12.07.18 Шумен / Shumen
„Извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на напорен тласкателен водопровод от Помпена станция - I подем до водоеми „Ниска зона“ на група с.Белащица-с.Брани поле- втори етап“.: Предметът на настоящата поръчка е извършване на строи 03.07.18 18.07.18 Пловдив / Plovdiv
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ". 29.06.18 16.07.18 Смолян / Smolyan
"Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на Гр. Баня, Община Карлово”. 22.06.18 09.07.18 Пловдив / Plovdiv
Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен - косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети 22.06.18 09.07.18 Шумен / Shumen
"Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал" 13.06.18 18.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив"Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архите 08.06.18 25.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ "РУДОЗЕМ-КСАНТИ" И ПОДХОДЕН ПЪТ" 21.05.18 02.07.18 Смолян / Smolyan
"Доставка и монтаж на детски съоръжения, спортни съоръжения, паркови елементи, доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка за детски площадки и настилки за спортни терени, строително-монтажни работи на обекти, находящи се на територията на Община Елин Пе 25.05.18 11.06.18 София / Sofia

„Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на Гр. Баня, Община Карлово”.

Външен ИН 9078269
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112720
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАРЛОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 175 000,00 BGN

Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети

Външен ИН 9078266
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112730
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

„Извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на напорен тласкателен водопровод от Помпена станция - I подем до водоеми „Ниска зона“ на група с.Белащица-с.Брани поле- втори етап“.: Предметът на настоящата поръчка е извършване на строи

Външен ИН 9078015
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 125 000,00 BGN

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ".

Външен ИН 9077928
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45121000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Мадан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 333,00 BGN

"Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на Гр. Баня, Община Карлово”.

Външен ИН 9077631
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112720
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАРЛОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 175 000,00 BGN

Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен - косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети

Външен ИН 9077638
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112730
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

"Изсичане на храсти и млади дървета с дебелина до 10 см., пречещи на безопасността на движение по общинска пътна мрежа, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал"

Външен ИН 851443
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45111220
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

"Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив"Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архите

Външен ИН 9077012
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45100000 45200000
Краен срок: 25.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

"СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ "РУДОЗЕМ-КСАНТИ" И ПОДХОДЕН ПЪТ"

Външен ИН 848024
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 45100000 45210000 45220000 45223000 45233000 45233120 45233200 45233300 45260000 45300000 45400000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областен управител на област Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 526 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на детски съоръжения, спортни съоръжения, паркови елементи, доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка за детски площадки и настилки за спортни терени, строително-монтажни работи на обекти, находящи се на територията на Община Елин Пе

Външен ИН 9076458
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45111200 45236210
Краен срок: 11.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елин Пелин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 137 500,00 BGN