Контакт

Обявления за Разрушителни и изкопни работи

Обществени поръчки за изкопи на терени и канали, събаряне на сгради, разрушаване на сгради и съоръжения и масови строителни изкопи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 095 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 610)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Наименованието на поръчката е "Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец" 15.03.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито 28.02.19 18.03.19 Варна / Varna
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект 28.02.19 19.03.19 Варна / Varna
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито 28.02.19 19.03.19 Варна / Varna
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и фитнес 28.02.19 19.03.19 Варна / Varna
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра 28.02.19 19.03.19 Варна / Varna
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра 28.02.19 18.03.19 Варна / Varna
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. „Иван Богоров“ №26 /ул. „Тодор Икономов“, район Приморски, гр. Варна 28.02.19 19.03.19 Варна / Varna
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито 28.02.19 18.03.19 Варна / Varna
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито 28.02.19 18.03.19 Варна / Varna

Наименованието на поръчката е "Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Технически университет - София
Очаквана цена: 258 772 BGN

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 173 333 BGN

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 206 666 BGN

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 83 333 BGN

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и фитнес

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 250 000 BGN

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 250 000 BGN

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 170 833 BGN

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. „Иван Богоров“ №26 /ул. „Тодор Икономов“, район Приморски, гр. Варна

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 83 333 BGN

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 260 000 BGN

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Варна
Очаквана цена: 260 000 BGN