Контакт

Обявления за Реклама и маркетинг

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 040 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2104)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама 19.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство с единна система за управление и автоматична комуникация между машините 13.03.19 21.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации 11.03.19 14.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация при изпълнението на проект 08.03.19 11.03.19 Шумен / Shumen
Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград 08.03.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали 08.03.19 11.03.19 Добрич / Dobrich
Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на държавна опера-Пловдив 08.03.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития 08.03.19 11.03.19 Хасково / Haskovo
Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен 06.03.19 11.03.19 Сливен / Sliven
Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект:Укрепване на свлачища в кв. Боруна“, град Лом 06.03.19 11.03.19 Монтана / Montana

Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 64 478 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство с единна система за управление и автоматична комуникация между машините

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Интериор 46 Дизайн ЕООД
Очаквана цена: 1 400 000 BGN

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 69 000 BGN

Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация при изпълнението на проект

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 6 717 BGN

Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Асеновград
Очаквана цена: 69 999 BGN

Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кмет на Община град Добрич
Очаквана цена: 27 226 BGN

Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на държавна опера-Пловдив

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавна опера - Пловдив
Очаквана цена: 70 000 BGN

Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Харманли – КМЕТ
Очаквана цена: 26 941 BGN

Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Сливен
Очаквана цена: 9 173 BGN

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект:Укрепване на свлачища в кв. Боруна“, град Лом

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Лом
Очаквана цена: 4 666 BGN