Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 990 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 799)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“ 09.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1.„Услуги за подготовка и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки по проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Стара Загора“.2. Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва: предоставянето на услуги по прилаг 02.07.18 05.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия" 28.06.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.,за обособена позиция №2 "Изработка и доставка на рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани 27.06.18 02.07.18 София / Sofia
"Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002" с две обособени позиции 22.06.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1."Услуги за подготовка и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки по проект "ВиК инфраструктура в обособена територия Стара Загора".2. Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва: предоставянето на услуги по прилага 21.06.18 02.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Информация и публичност по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции 19.06.18 11.07.18 Сливен / Sliven
Предмет на поръчката: "Изработване на макет "Крепост Залдапа" за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България" Кратко описание: Предмет на нас 19.06.18 22.06.18 Добрич / Dobrich
Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г. 19.06.18 26.06.18 София / Sofia
"Изготвяне на документации за обществени поръчки по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово", финансиран от Оперативна програм 14.06.18 22.06.18 Враца / Vratsa

„Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия“

Външен ИН 9078239
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79961200
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на туризма
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

1.„Услуги за подготовка и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки по проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Стара Загора“.2. Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва: предоставянето на услуги по прилаг

Външен ИН 9077987
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изготвяне на актуален фотографски материал за морските плажове отдадени под наем или предоставени на концесия"

Външен ИН 9077873
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79961200
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на туризма
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.,за обособена позиция №2 "Изработка и доставка на рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани

Външен ИН 9077795
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000 18331000 18443100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002" с две обособени позиции

Външен ИН 853436
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79810000 22462000 22459100 35123400 30192121 79811000 22150000 30234600
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска агенция за инвестиции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 209 000,00 BGN

1."Услуги за подготовка и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки по проект "ВиК инфраструктура в обособена територия Стара Загора".2. Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва: предоставянето на услуги по прилага

Външен ИН 9077536
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Информация и публичност по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции

Външен ИН 852408
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22459100 30192121 39294100 22150000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 800,00 BGN

Предмет на поръчката: "Изработване на макет "Крепост Залдапа" за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България" Кратко описание: Предмет на нас

Външен ИН 9077448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342200
Краен срок: 22.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 813,00 BGN

Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.

Външен ИН 9077406
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000 18331000 18443100
Краен срок: 26.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

"Изготвяне на документации за обществени поръчки по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово", финансиран от Оперативна програм

Външен ИН 9077257
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400
Краен срок: 22.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Оряхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN