Контакт

Обявления за Реклама

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 091 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 810)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104 14.09.18 21.09.18 Плевен / Pleven
[„Предоставяне на площи, услуги и съоръжения за външна реклама чрез ситилайт съоръжения, реклама на територията на столичното метро, в столицата и страната като цяло във връзка с популяризирането на програмите и сериалите на БНТ по две обособни позиции, к 12.09.18 19.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн 12.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Дизайн, изработка и разпространение на рекламни картонени вендинг чаши". 11.09.18 14.09.18 Ловеч / Lovech
Провеждане на проучване и разработване на маркетинг стратегия за популяризиране на културно-историческото наследство в трансграничната област Никопол- Турну Мъгуреле и интегрираните туристически продукти, разработени в рамките на проект “Мостовете на врем 03.09.18 12.09.18 Плевен / Pleven
„ Дизайн, изработка и разпространение на рекламни картонени вендинг чаши". 30.08.18 10.09.18 Ловеч / Lovech
„Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец" по три обособени позиции.Обособена позиция № 1:"Организи 23.08.18 30.08.18 Монтана / Montana
"Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на Общинска фондация Пловдив 2019" 22.08.18 12.09.18 Пловдив / Plovdiv
“Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002” 22.08.18 27.08.18 София / Sofia
Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2018/2019 г. по 4 обособени позиции 20.08.18 18.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104

Външен ИН 9080819
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79810000 92111260
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 641,00 BGN

[„Предоставяне на площи, услуги и съоръжения за външна реклама чрез ситилайт съоръжения, реклама на територията на столичното метро, в столицата и страната като цяло във връзка с популяризирането на програмите и сериалите на БНТ по две обособни позиции, к

Външен ИН 9080728
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341100
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска национална телевизия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN

„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн

Външен ИН 9080705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30234600 30192121 39295200 22462000 18936000 22150000 22461000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 197,00 BGN

„Дизайн, изработка и разпространение на рекламни картонени вендинг чаши".

Външен ИН 9080611
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 500,00 BGN

Провеждане на проучване и разработване на маркетинг стратегия за популяризиране на културно-историческото наследство в трансграничната област Никопол- Турну Мъгуреле и интегрираните туристически продукти, разработени в рамките на проект “Мостовете на врем

Външен ИН 9080378
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342000 79311000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 333,00 BGN

„ Дизайн, изработка и разпространение на рекламни картонени вендинг чаши".

Външен ИН 9080249
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 10.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 500,00 BGN

„Изпълнение на мерки за информация и комуникации по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец" по три обособени позиции.Обособена позиция № 1:"Организи

Външен ИН 9079994
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 35261000 22462000
Краен срок: 30.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на Община Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 000,00 BGN

"Изработване на рекламно-информационни материали за нуждите на Общинска фондация Пловдив 2019"

Външен ИН 864005
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22462000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Общинска фондация Пловдив 2019
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 194 000,00 BGN

“Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

Външен ИН 9079920
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79340000 79811000
Краен срок: 27.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и
световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 385,00 BGN

Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2018/2019 г. по 4 обособени позиции

Външен ИН 863646
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 22200000 22462000 22814000 30199792
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински
университет/МУ/-София-Ректорат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 145 840,00 BGN