Контакт

Обявления за Реклама и маркетинг

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 189 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 819)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“ 08.11.18 13.11.18 Разград / Razgrad
Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финан 06.11.18 13.11.18 Плевен / Pleven
„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“ 02.11.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Дейности по информация и комуникация по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и мон 31.10.18 08.11.18 Разград / Razgrad
„Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД“, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – „Изработване и доставка на печатни материали“;Обособена позиция № 2 – „Изработване и доставка на мн 30.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изработка и доставка на рекламни материали за 2019г. за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП” 26.10.18 02.11.18 Югозападен / Yugozapaden
"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“ 26.10.18 07.11.18 Разград / Razgrad
„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“ 26.10.18 02.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, с две обособени позиции”:- Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейност 25.10.18 05.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира 25.10.18 02.11.18 Пловдив / Plovdiv

"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 468,00 BGN

Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финан

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 500,00 BGN

„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

„Дейности по информация и комуникация по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и мон

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 9 509,00 BGN

„Изработване и доставка на печатни и рекламни материали за нуждите на ДП РВД“, разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – „Изработване и доставка на печатни материали“;Обособена позиция № 2 – „Изработване и доставка на мн

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

„Изработка и доставка на рекламни материали за 2019г. за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 145,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 468,00 BGN

„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

„Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, с две обособени позиции”:- Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейност

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 900,00 BGN

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 305,00 BGN