Контакт

Обявления за Реклама и маркетинг

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Реклама. Ако Вашата фирма произвежда или предлага услуги по създаване и предоставяне на рекламни клипове, лога, плакати, листовки, рекламно време и т.н, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 474 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1948)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 14.01.19 17.01.19 Шумен / Shumen
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила (1бр.) Обособена позиция 2. Автосканираща универсална разкройваща машина (1бр.) 10.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила (1бр.) Обособена позиция 2. Автосканираща универсална разкройваща машина (1бр.) 10.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Предоставяне на обучения, менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в две обособени позиции“ Об 09.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Предоставяне на обучения, менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в две обособени позиции“ Об 09.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 07.01.19 14.01.19 Шумен / Shumen
Доставка на специализиран софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на CAD софтуер за 3D дизайн - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на 18-месечни лицензи за 3 специализирани софтуера: 1) Софтуер за про 07.01.19 14.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила (1бр.) Обособена позиция 2. Автосканираща универсална разкройваща машина (1бр.)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 977 100,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Принтер за двустранен печат върху гъвкави медии с латексови мастила (1бр.) Обособена позиция 2. Автосканираща универсална разкройваща машина (1бр.)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 977 100,00 BGN

„Предоставяне на обучения, менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в две обособени позиции“ Об

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 750,00 BGN

„Предоставяне на обучения, менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в две обособени позиции“ Об

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 750,00 BGN

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Доставка на специализиран софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на CAD софтуер за 3D дизайн - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на 18-месечни лицензи за 3 специализирани софтуера: 1) Софтуер за про

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 94 777,00 BGN