Контакт

Обявления за Услуги по ремонт и поддръжка на медицинско оборудване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на сервизно обслужване на медицинска апаратура, ремонт на медицинско оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 528 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 353)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно завърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях 30.08.18 04.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях 22.08.18 29.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Сервизно обслужване на масспектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях" 14.08.18 17.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Сервизно обслужване на 6 (шест) броя стационарни системи за аерозолни проби” 14.08.18 23.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Сервизно обслужване на масспектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях" 06.08.18 13.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период. Обществената поръчка е разделен 30.07.18 08.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C” 25.07.18 02.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN 19.07.18 27.08.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 19.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка 20.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно завърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях

Външен ИН 9080258
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50430000
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване, спектрометрични сонди с неохлаждаем детектор и радонометри и доставка на консумативи за тях

Външен ИН 9079958
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50430000
Краен срок: 29.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

"Сервизно обслужване на масспектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях"

Външен ИН 9079656
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50411000
Краен срок: 17.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Сервизно обслужване на 6 (шест) броя стационарни системи за аерозолни проби”

Външен ИН 9079655
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50430000
Краен срок: 23.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

"Сервизно обслужване на масспектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях"

Външен ИН 9079285
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50411000
Краен срок: 13.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване /медицинско и стопанско/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период. Обществената поръчка е разделен

Външен ИН 9079039
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50400000
Краен срок: 08.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Първа специализирана акушеро -
гинекологична болница за
активно лечение Света София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 238,00 BGN

„Извършване на ремонт на спектрален анализатор Agilent N9344C”

Външен ИН 9078863
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50410000
Краен срок: 02.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на
съобщенията
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 063,00 BGN

Абонаментно сервизно обслужване на медицински мултимодален Линеен Ускорител TrueBeam STX VARIAN

Външен ИН 858162
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50400000
Краен срок: 27.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна
болница за активно лечение
/УМБАЛ/ Свети Иван Рилски ЕАД
- София, чрез Изпълнителния
директор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 292 400,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 858161
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50400000
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна
болница за активно лечение
/УМБАЛ/ Свети Иван Рилски ЕАД
чрез Изпълнителния директор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 292 400,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 858386
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 50400000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска специализирана
болница за активно лечение по
онкология- ЕАД
Място на изпълнение: BG: