Контакт

Обявления за Ремонт и поддръжка на медицинско оборудване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на сервизно обслужване на медицинска апаратура, ремонт на медицинско оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 525 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 453)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг и ранно предупреждение на гражданите 12.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура 08.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за компютърен томограф и Ехограф Xsario 100 07.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонт и калибриране на еталони за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД 06.03.19 11.03.19 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA
Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД 05.03.19 08.03.19 Смолян / Smolyan
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване 26.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени продуктиЛекарствени продукти, включени в позитивен лекарствен списък Приложение № 2, подлежащи на доставка чрез Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“Лекарствени продукти извън подлежащите на доставка чрез ЦОПСЗПриготвяне и доставка на готова храна за пациентиДоставка на хирургичен шевен материалХирургични конциИгли за хирургичен шевен материалДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща групаДоставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградата на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2Доставка на нетна електрическа енергия на ниво н 28.02.19 14.03.19 16:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Последваща периодична проверка и проверка по желание на разходомери за газ 28.02.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Междулабораторни сравнения, необходими за проучване и оценка на съответствието на предоставените от акредитираните от ИА БСА 28.02.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 63 000 BGN

Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг и ранно предупреждение на гражданите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Столична община
Очаквана цена: 19 200 BGN

Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 63 000 BGN

Услуги по абонаментна поддръжка, сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части/консумативи за компютърен томограф и Ехограф Xsario 100

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Очаквана цена: 62 640 BGN

Ремонт и калибриране на еталони за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроразпределение Север АД
Очаквана цена: 69 990 BGN

Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Очаквана цена: 58 093 BGN

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД
Очаквана цена: 270 000 BGN

Доставка на лекарствени продуктиЛекарствени продукти, включени в позитивен лекарствен списък Приложение № 2, подлежащи на доставка чрез Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“Лекарствени продукти извън подлежащите на доставка чрез ЦОПСЗПриготвяне и доставка на готова храна за пациентиДоставка на хирургичен шевен материалХирургични конциИгли за хирургичен шевен материалДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща групаДоставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградата на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2Доставка на нетна електрическа енергия на ниво н

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология — Майчин дом“ ЕАД
Очаквана цена: 270 000 BGN

Последваща периодична проверка и проверка по желание на разходомери за газ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД, изпълнителен директор
Очаквана цена: 100 000 BGN

Междулабораторни сравнения, необходими за проучване и оценка на съответствието на предоставените от акредитираните от ИА БСА

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация
Очаквана цена: 200 000 BGN