Контакт

Обявления за Ремонт и поддръжка на медицинско оборудване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на сервизно обслужване на медицинска апаратура, ремонт на медицинско оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 372 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 438)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата, 14.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и поделения" с 4 об. позиции, както следва:- Обособена позиция №1 “Периодична проверка и техническо поддържане на 04.01.19 15.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата, 03.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД” 18.12.18 09.01.19 Варна / Varna
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции 11.12.18 16.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции 14.12.18 16.01.19 16:30 Пловдив / Plovdiv
« СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ» 10.12.18 13.12.18 Шумен / Shumen
Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от 1 година 08.12.18 03.01.19 16:30 Варна / Varna
Следгаранционно сервизно обслужване на роботизирана система за стереотактична радиохирургия в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив 04.12.18 10.01.19 Пловдив / Plovdiv
Следгаранционно сервизно обслужване на роботизирана система за стереотактична радиохирургия в„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив 06.12.18 10.01.19 16:00 Пловдив / Plovdiv

Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата,

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 005,00 BGN

"Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и поделения" с 4 об. позиции, както следва:- Обособена позиция №1 “Периодична проверка и техническо поддържане на

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 200,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата,

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 005,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 167 280,00 BGN

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 132 000,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 132 000,00 BGN

« СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от 1 година

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Следгаранционно сервизно обслужване на роботизирана система за стереотактична радиохирургия в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 760 000,00 BGN

Следгаранционно сервизно обслужване на роботизирана система за стереотактична радиохирургия в„УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 760 000,00 BGN