Контакт

Обявления за Ремонт и поддръжка на медицинско оборудване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на сервизно обслужване на медицинска апаратура, ремонт на медицинско оборудване. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 965 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 497)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори 13.05.19 16.05.19 Варна / Varna
Калибриране на технически средства 09.05.19 20.05.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС 08.05.19 14.05.19 София / Sofia
Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в "САБАЛОЗ" 02.05.19 07.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA 25.04.19 17.05.19 Видин / Vidin
Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС. 23.04.19 07.05.19 София / Sofia
Абинаментна поддръжка на медицинска апаратура в "СБАЛОЗ" ЕООД 22.04.19 02.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудванеАбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудванеИзвънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на медицинска апаратура и оборудванеАбонаментно техническо обслужване на стопанско оборудване (съоръжения)Извънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на стопанско оборудване (съоръжения)Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персоналДоставка на лекарствени продуктиДоставка на медицински консумативи и превързочни материалиДоставка на медицински консумативиДоставка на превързочни материалиДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координа 16.04.19 07.05.19 16:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване 12.04.19 07.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура 10.04.19 30.04.19 Монтана / Montana

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори

Вид обявление Комбинирано обявление
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна
Очаквана цена 51 000 BGN

Калибриране на технически средства

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Очаквана цена 36 920 BGN

Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет за национално и световно стопанство
Очаквана цена 21 200 BGN

Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в "САБАЛОЗ"

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД град София
Очаквана цена 36 780 BGN

Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД
Очаквана цена 21 600 BGN

Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и ИК на УНСС.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет за национално и световно стопанство
Очаквана цена 21 200 BGN

Абинаментна поддръжка на медицинска апаратура в "СБАЛОЗ" ЕООД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД град София
Очаквана цена 36 780 BGN

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудванеАбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудванеИзвънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на медицинска апаратура и оборудванеАбонаментно техническо обслужване на стопанско оборудване (съоръжения)Извънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на стопанско оборудване (съоръжения)Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персоналДоставка на лекарствени продуктиДоставка на медицински консумативи и превързочни материалиДоставка на медицински консумативиДоставка на превързочни материалиДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координа

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД
Очаквана цена 190 000 BGN

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД
Очаквана цена 190 000 BGN

Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД
Очаквана цена 108 333 BGN