Контакт

Обявления за Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги по техническо обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили, автобуси, мотоциклети и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 621 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 763)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас 11.07.18 13.07.18 Бургас / Burgas
“ Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Хисар” за срок от 24 месеца”. 11.07.18 13.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС-Карлово” за срок от 24 месеца”” 10.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“ 09.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка включва извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобилна техника на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". 06.07.18 16.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Периодично почистване на автомобили, собственост на Народното събрание“ 06.07.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поддръжка, обслужване, оборудване и ремонт на хидравлични кранове, каналопочистващи машини и високонапорни системи на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас. 06.07.18 09.07.18 Бургас / Burgas
"Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти и годишни технически прегледи (ГТП) на служебните автомобили на Министерство на външните работи- Централнo управление ” 03.07.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас 03.07.18 10.07.18 Бургас / Burgas
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково” за срок от 24 месеца“ 03.07.18 10.07.18 Кърджали / Kardzhali

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас

Външен ИН 9078363
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

“ Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Хисар” за срок от 24 месеца”.

Външен ИН 9078329
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 400,00 BGN

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС-Карлово” за срок от 24 месеца””

Външен ИН 9078283
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112200
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 200,00 BGN

„Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“

Външен ИН 9078253
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобилна техника на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Външен ИН 9078201
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50110000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Очаквана цена: 39 980,00 BGN

„Периодично почистване на автомобили, собственост на Народното събрание“

Външен ИН 9078191
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Народно събрание на Република България
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Поддръжка, обслужване, оборудване и ремонт на хидравлични кранове, каналопочистващи машини и високонапорни системи на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас.

Външен ИН 9078149
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти и годишни технически прегледи (ГТП) на служебните автомобили на Министерство на външните работи- Централнo управление ”

Външен ИН 9078044
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112200
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на външните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас

Външен ИН 9078047
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково” за срок от 24 месеца“

Външен ИН 9077998
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Кирково към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN