Контакт

Обявления за Техническо обслужване и ремонт на превозни средства

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги по техническо обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили, автобуси, мотоциклети и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 192 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 820)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца. 30.10.18 02.11.18 Кърджали / Kardzhali
"Текущ ремонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП-Сливен, в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2018 год." 30.10.18 05.11.18 Сливен / Sliven
Кратко описание: 1. Общи положенияПредмет на поръчката е извършването на извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 - Сервизно обслу 30.10.18 02.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на п 25.10.18 29.10.18 Пловдив / Plovdiv
Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе Обособена позиция № 1: Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, намиращи се на територията на МЕР Русе Обособена позиция 23.10.18 26.10.18 Русе / Ruse
„Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово” 23.10.18 26.10.18 Габрово / Gabrovo
Кратко описание: 1. Общи положенияПредмет на поръчката е извършването на извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 - Сервизно обслу 19.10.18 29.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца. 19.10.18 29.10.18 Кърджали / Kardzhali
"Текущ рпемонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП Сливен в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2018г." 18.10.18 29.10.18 Сливен / Sliven
Извънгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, числящи се на ОДМВР - Плевен 18.10.18 08.11.18 Плевен / Pleven

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Текущ ремонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП-Сливен, в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2018 год."

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Кратко описание: 1. Общи положенияПредмет на поръчката е извършването на извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 - Сервизно обслу

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 500,00 BGN

Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на п

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе Обособена позиция № 1: Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, намиращи се на територията на МЕР Русе Обособена позиция

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 700,00 BGN

„Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 250,00 BGN

Кратко описание: 1. Общи положенияПредмет на поръчката е извършването на извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили но ДНСК с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:1.1. Обособена позиция 1 - Сервизно обслу

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 500,00 BGN

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Текущ рпемонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП Сливен в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2018г."

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Извънгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, числящи се на ОДМВР - Плевен

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 160 000,00 BGN