Контакт

Обявления за Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги по техническо обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили, автобуси, мотоциклети и др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 954 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 796)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, обслужващи 13.09.18 19.09.18 Монтана / Montana
Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица 11.09.18 14.09.18 Северен централен / Severen tsentralen
Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица 11.09.18 14.09.18 Северен централен / Severen tsentralen
Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 05.09.18 18.09.18 Хасково / Haskovo
Извънгаранционно поддържане на товарни автомобили и електрозаваръчни агрегати, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители по списък 04.09.18 07.09.18 Русе / Ruse
“Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти и годишни технически прегледи (ГТП) на служебните автомобили на Министерство на външните работи- Централнo управление ” 31.08.18 04.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК –Враца, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ 31.08.18 21.09.18 Враца / Vratsa
Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас 31.08.18 17.09.18 Бургас / Burgas
"Извършване на техническо обслувжане и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, за срок от 1 /една/ година. 31.08.18 04.09.18 Бургас / Burgas
„Техническо обслужване и доставка на консумативи за техника за коситба и резитба за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети “ 27.08.18 31.08.18 Варна / Varna

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, обслужващи

Външен ИН 9080749
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица

Външен ИН 9080604
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен
оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 700,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица

Външен ИН 9080602
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен
оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

Външен ИН 9080459
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен
оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 700,00 BGN

Извънгаранционно поддържане на товарни автомобили и електрозаваръчни агрегати, собственост на Община Русе и второстепенни разпоредители по списък

Външен ИН 9080403
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50114000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

“Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти и годишни технически прегледи (ГТП) на служебните автомобили на Министерство на външните работи- Централнo управление ”

Външен ИН 9080325
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112200
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на външните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК –Враца, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“

Външен ИН 865511
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса (РЗОК)- Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 583,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас

Външен ИН 9080307
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД МРЕЖОВИ
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 400,00 BGN

"Извършване на техническо обслувжане и ремонт на леки автомобили, предоставени за служебно ползване на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас, за срок от 1 /една/ година.

Външен ИН 9080306
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000
Краен срок: 04.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Държавен
резерв и военновременни запаси
чрез ТД Държавен резерв гр. Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

„Техническо обслужване и доставка на консумативи за техника за коситба и резитба за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети “

Външен ИН 9080137
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000
Краен срок: 31.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN