Контакт

Обявления за Ремонт и поддръжка на сградни инсталации

Тук виждате обществени поръчки за услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 099 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 410)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Стара Загора 12.03.19 18.03.19 Пловдив / Plovdiv
Сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на БНТ 07.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на 14 асансьорни уредби за срок от 12 месеца. 06.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Стара Загора 28.02.19 11.03.19 Пловдив / Plovdiv
Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София. 27.02.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е извършване на сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на БНТ. 27.02.19 06.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А” 19.02.19 21.02.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Абонаментна поддръжка и ремонт на климатици и климатични системи 04.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците 05.02.19 26.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
1.Предмет на обществената поръчка: „Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месеца”:1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването; 1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;1.4 Доставка на всички необходими резервни части съгласно списък;Извънгаранционната поддръжка за срока на договора, трябва да се извършва на място.Поддръжката трябва да обхваща всички необходими дейности, които да осигурят нормална работоспо 22.01.19 29.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Извършване на услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Стара Загора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Национална агенция за приходите
Очаквана цена: 48 000 BGN

Сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на БНТ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Българска национална телевизия
Очаквана цена: 45 000 BGN

Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на 14 асансьорни уредби за срок от 12 месеца.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД
Очаквана цена: 69 900 BGN

Извършване на услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Стара Загора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Национална агенция за приходите
Очаквана цена: 48 000 BGN

Услуги по абонаментна и текуща поддръжка на асансьори, находящи се в административните сгради на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ / - гр.София.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Университет по архитектура
Очаквана цена: 70 000 BGN

Предмет на настоящата поръчка е извършване на сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на БНТ.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Българска национална телевизия
Очаквана цена: 45 000 BGN

Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)

Абонаментна поддръжка и ремонт на климатици и климатични системи

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция Митници
Очаквана цена: 75 000 BGN

Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Национална здравноосигурителна
каса
Очаквана цена: 10 000 BGN

1.Предмет на обществената поръчка: „Абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване, инсталирани в сградите на НДК, за срок от 12 (дванадесет) месеца”:1.1 Ежемесечнамесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването; 1.3 Ремонт, доставка, монтаж и въвеждане в експолатация на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно Техническото задание, при поискване от Възложителя;1.4 Доставка на всички необходими резервни части съгласно списък;Извънгаранционната поддръжка за срока на договора, трябва да се извършва на място.Поддръжката трябва да обхваща всички необходими дейности, които да осигурят нормална работоспо

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Национален дворец на
културата-Конгресен център
София ЕАД
Очаквана цена: 60 000 BGN