Контакт

Обявления за Счетоводство, одит и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

33 719 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3372)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осъществяване на текущо поддържане, ремонт и осигуряване на безопасна експлоатация на машини и съоръжения в сградите на Домовете за стари хора, Детските ясли и Детска млечна кухня, Обществена трапезария както и всички електроуреди и съоръжения, съгласно П 09.01.19 14.01.19 Русе / Ruse
Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Развитие на социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие "ХЕПИ" и осигуряване на възможности за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими групи” 03.01.19 11.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване на раб. проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконстр. и рехаб. на ул-та мрежа и изгр. на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, обл. Враца 02.01.19 23.01.19 Враца / Vratsa
Осъществяване на текущо поддържане, ремонт и осигуряване на безопасна експлоатация на машини и съоръжения в сградите на Домовете за стари хора, Детските ясли и Детска млечна кухня, Обществена трапезария както и всички електроуреди и съоръжения, съгласно П 31.12.18 08.01.19 Русе / Ruse
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни, разположени на територията на Район “Централен”– Община Пловдив в шест обособени позиции, а именно: 27.12.18 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2019 г .”, по обособени позиции 27.12.18 18.01.19 Шумен / Shumen
„Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 21.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 26.12.18 21.01.19 17:30 Монтана / Montana, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позици 21.12.18 17.01.19 Добрич / Dobrich
"Доставка на външен NAS storage 4X4TB за ТП на НОИ - Плевен". 19.12.18 23.01.19 Плевен / Pleven

Осъществяване на текущо поддържане, ремонт и осигуряване на безопасна експлоатация на машини и съоръжения в сградите на Домовете за стари хора, Детските ясли и Детска млечна кухня, Обществена трапезария както и всички електроуреди и съоръжения, съгласно П

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 37 125,00 BGN

Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Развитие на социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие "ХЕПИ" и осигуряване на възможности за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими групи”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 56 749,00 BGN

Изработване на раб. проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконстр. и рехаб. на ул-та мрежа и изгр. на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, обл. Враца

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 61 667,00 BGN

Осъществяване на текущо поддържане, ремонт и осигуряване на безопасна експлоатация на машини и съоръжения в сградите на Домовете за стари хора, Детските ясли и Детска млечна кухня, Обществена трапезария както и всички електроуреди и съоръжения, съгласно П

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 37 125,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни, разположени на територията на Район “Централен”– Община Пловдив в шест обособени позиции, а именно:

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 261 000,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2019 г .”, по обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 149 750,00 BGN

„Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 226 000,00 BGN

„Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 226 000,00 BGN

Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позици

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 23 372,00 BGN

"Доставка на външен NAS storage 4X4TB за ТП на НОИ - Плевен".

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 000,00 BGN