Контакт

Обявления за Счетоводни, одиторски услуги и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 192 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 320)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за консултиране и изготвяне на документация за представяне пред финансов посредник и кандидатстване с проект ,,Крепост Раховец ‘‘ по процедура ,,Развитие на туристически атракции ‘‘ по Приоритетна ос 6 ,,Регионален туризъм ‘‘ на ОП ,, 31.08.18 03.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско дружество за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2018 година на Северозападно държавно предприятие”Уникален номер на поръчката: 20180827NlCj9805849. 27.08.18 03.09.18 Враца / Vratsa
Избор на изпълнител за консултиране и изготвяне на документация за представяне пред финансов посредник и кандидатстване с проект ,,Крепост Раховец ‘‘ по процедура ,,Развитие на туристически атракции ‘‘ по Приоритетна ос 6 ,,Регионален туризъм ‘‘ на ОП ,, 24.08.18 31.08.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от една година 15.08.18 20.08.18 Добрич / Dobrich
Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от една година 06.08.18 14.08.18 Добрич / Dobrich
Избор на изпълнител за осъществяване на финансов одит по проект „Обновени градски пространства в град Лом“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ 23.07.18 30.07.18 Монтана / Montana
„Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от три години 2018-2020“ 23.07.18 25.07.18 Шумен / Shumen
Обявление за възложена поръчка 16.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Решение за откриване на процедура 11.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на лицензиран одитор за одит на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”.Продължава в раздел VІ.3 Допълнителна инфoрмация 11.07.18 16.08.18 Благоевград / Blagoevgrad

Избор на изпълнител за консултиране и изготвяне на документация за представяне пред финансов посредник и кандидатстване с проект ,,Крепост Раховец ‘‘ по процедура ,,Развитие на туристически атракции ‘‘ по Приоритетна ос 6 ,,Регионален туризъм ‘‘ на ОП ,,

Външен ИН 9080346
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79412000
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско дружество за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2018 година на Северозападно държавно предприятие”Уникален номер на поръчката: 20180827NlCj9805849.

Външен ИН 9080110
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 03.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно
предприятие ДП /СЗДПДП/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на изпълнител за консултиране и изготвяне на документация за представяне пред финансов посредник и кандидатстване с проект ,,Крепост Раховец ‘‘ по процедура ,,Развитие на туристически атракции ‘‘ по Приоритетна ос 6 ,,Регионален туризъм ‘‘ на ОП ,,

Външен ИН 9080065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79412000
Краен срок: 31.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от една година

Външен ИН 9079671
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79211100
Краен срок: 20.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКИ Културен център Двореца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от една година

Външен ИН 9079287
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79211100
Краен срок: 14.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавен Културен Институт
Културен център Двореца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

Избор на изпълнител за осъществяване на финансов одит по проект „Обновени градски пространства в град Лом“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

Външен ИН 9078780
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 30.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

„Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишни финансови отчети на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от три години 2018-2020“

Външен ИН 9078765
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 25.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Кабиюк
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 857392
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.07.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79200000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавен фонд Земеделие
Победители: ДИУЕЪР ЕООД
Contractor Prices: 391 680,00

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 856711
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Избор на лицензиран одитор за одит на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”.Продължава в раздел VІ.3 Допълнителна инфoрмация

Външен ИН 856713
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 16.08.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN