Контакт

Обявления за Счетоводство, одит и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 221 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 323)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитането на разходите по проект: "Бъди активен - избери твоя спорт и се забавлявай" изпълняван от Министерство на младежта и спорта по Решение за предоставяне на БФП № 2018-0599/001-001 на Евро 05.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и „Механизъм за свързана Европа сектор „Транспорт“ с 2 (две) обособени позиции:•„Модерни 29.10.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона на независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти от регистрирани одитори на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на ДП НКЖИ за 2018, 2019 и 2020 години, из 26.10.18 01.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона на независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти от регистрирани одитори на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на ДП НКЖИ за 2018, 2019 и 2020 години, из 17.10.18 25.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Одитиране и заверка на финансови отчети. 12.10.18 15.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на независим финансов одит на изпълнението на дейностите, включени в договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0002-С01,по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, който се осъществява с финанс 10.10.18 17.10.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г 10.10.18 16.10.18 Габрово / Gabrovo
Одитиране и заверка на финансови отчети. 28.09.18 12.10.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2018 г. 28.09.18 01.10.18 Бургас / Burgas
Избор на одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г 25.09.18 09.10.18 Габрово / Gabrovo

„Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитането на разходите по проект: "Бъди активен - избери твоя спорт и се забавлявай" изпълняван от Министерство на младежта и спорта по Решение за предоставяне на БФП № 2018-0599/001-001 на Евро

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и „Механизъм за свързана Европа сектор „Транспорт“ с 2 (две) обособени позиции:•„Модерни

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона на независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти от регистрирани одитори на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на ДП НКЖИ за 2018, 2019 и 2020 години, из

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона на независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти от регистрирани одитори на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на ДП НКЖИ за 2018, 2019 и 2020 години, из

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Одитиране и заверка на финансови отчети.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Извършване на независим финансов одит на изпълнението на дейностите, включени в договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0002-С01,по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, който се осъществява с финанс

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Избор на одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 080,00 BGN

Одитиране и заверка на финансови отчети.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2018 г.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Избор на одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 080,00 BGN