Контакт

Обявления за Секретарски и преводачески услуги

Тук виждате обществени поръчки за секретарски и преводачески услуги, легализация, услуги по размножаване на документи. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 732 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 274)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Външен одит 16.04.19 23.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуги по архивиране за нуждите на ТП „ДЛС –Извора 12.04.19 17.04.19 Смолян / Smolyan
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районен съд - Благоевград 12.04.19 17.04.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Извършване на капитален ремонт на 10 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 070; 45 085; 44 087; 44 150; 44 160; 45 157; 45 187; 45 190; 45 204; 45 205“ 09.04.19 17.05.19 16:45 Extra-Regio
Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви 04.04.19 17.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления 02.04.19 22.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по архивиране за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Извора. 02.04.19 11.04.19 Смолян / Smolyan
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор 26.03.19 29.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Възложена поръчка-Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на труда и социалната политика 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Възложена поръчка-Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на ДАБ пр МС 22.03.19 Сливен / Sliven, София (столица) / Sofia (stolitsa), Хасково / Haskovo

Външен одит

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Очаквана цена 5 860 BGN

Предоставяне на услуги по архивиране за нуждите на ТП „ДЛС –Извора

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЮЦДП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Очаквана цена 1 000 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районен съд - Благоевград

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Районен съд - Благоевград
Очаквана цена 35 000 BGN

„Извършване на капитален ремонт на 10 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 070; 45 085; 44 087; 44 150; 44 160; 45 157; 45 187; 45 190; 45 204; 45 205“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД
Очаквана цена 0 EUR

Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Очаквана цена 17 356 035 BGN

Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на правосъдието
Очаквана цена 240 000 BGN

Предоставяне на услуги по архивиране за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Извора.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЮЦДП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Очаквана цена 1 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на труда и социалната политика
Очаквана цена 40 000 BGN

Възложена поръчка-Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на труда и социалната политика

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Министерство на труда и социалната политика
Цена на договора 20 000

Възложена поръчка-Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на ДАБ пр МС

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Цена на договора 20 000

20 000
25 000
10 000
13 000
20 000
10 000