Контакт

Обявления за Селско и горско стопанство

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 541 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 455)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Търг за ползването и продажбата на стояща дървесина - община Трън 21.05.19 23.05.19 Перник / Pernik
Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на Министерство на външните работи 09.05.19 20.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Търг за продажба на стояща дървесина на корен - Дупница 09.05.19 22.05.19 16:00 Кюстендил / Kyustendil
Предмет на настоящата поръчка е:Изрязване на дървета и храсти в обекти на „Топлофикация София” ЕАД 08.05.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Открит конкурс за възлагане на сеч, разкройване, извозване на дървесина - Държавно горско стопанство Борино 07.05.19 23.05.19 16:00 Смолян / Smolyan
Продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Тутракан 07.05.19 21.05.19 16:00 Силистра / Silistra
Отрит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина - сеч и разкройване, разтрупване и извозване до времен склад 03.05.19 21.05.19 Смолян / Smolyan
Открит конкурс за извършване на добив на дървесина 03.05.19 20.05.19 16:00 Шумен / Shumen
Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - сеч и извозване до временен склад 03.05.19 20.05.19 Габрово / Gabrovo
Открита процедура за възлагане на сеч, извозване и рампиране на дървесина - Видин 03.05.19 20.05.19 Видин / Vidin

Търг за ползването и продажбата на стояща дървесина - община Трън

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Трън
Очаквана цена 81 570 BGN

Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на Министерство на външните работи

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на външните работи
Очаквана цена 65 000 BGN

Търг за продажба на стояща дървесина на корен - Дупница

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП “ДГС Дупница”

Предмет на настоящата поръчка е:Изрязване на дървета и храсти в обекти на „Топлофикация София” ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация София ЕАД
Очаквана цена 69 000 BGN

Открит конкурс за възлагане на сеч, разкройване, извозване на дървесина - Държавно горско стопанство Борино

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство Борино

Продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Тутракан

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство Тутракан

Отрит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина - сеч и разкройване, разтрупване и извозване до времен склад

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Южноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Смолян
Очаквана цена 24 672 BGN

Открит конкурс за извършване на добив на дървесина

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП ДГС „Нови пазар"
Очаквана цена 184 204 BGN

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - сеч и извозване до временен склад

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДГС Тутракан
Очаквана цена 109 763 BGN

Открита процедура за възлагане на сеч, извозване и рампиране на дървесина - Видин

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство Видин