Контакт

Обявления за Селско и горско стопанство

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 604 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 661)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка и аранжировка на цветя и растителност за официални и протоколни нужди на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“ и поддръжка и обновяване на растителността в двора на Министерския съвет“ 14.12.18 10.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване за нуждите на ТП ДЛС „ИСКЪР”. 07.12.18 10.12.18 София / Sofia
Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на ............Продължава в раздел VI.3) 03.12.18 08.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на град Белоградчик” 06.12.18 13.12.18 Видин / Vidin
„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработване на горскос 30.11.18 11.01.19 Смолян / Smolyan
„Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване за нуждите на ТП ДЛС „ИСКЪР”. 30.11.18 07.12.18 София / Sofia
„Частична рехабилитация и благоустрояване на зелени площи и места за отдих в близост до езеро Панчарево - Зона за отдих, район Панчарево- СО“ 27.11.18 30.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработванена времеви график и технологи 26.11.18 29.11.18 Русе / Ruse
„Частична рехабилитация и благоустрояване на зелени площи и места за отдих в близост до езеро Панчарево - Зона за отдих, район Панчарево- СО“ 19.11.18 26.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработванена времеви график и технологична 16.11.18 26.11.18 Русе / Ruse

„Доставка и аранжировка на цветя и растителност за официални и протоколни нужди на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“ и поддръжка и обновяване на растителността в двора на Министерския съвет“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване за нуждите на ТП ДЛС „ИСКЪР”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на ............Продължава в раздел VI.3)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 360 025,00 BGN

„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на град Белоградчик”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработване на горскос

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 858 995,00 BGN

„Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване за нуждите на ТП ДЛС „ИСКЪР”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Частична рехабилитация и благоустрояване на зелени площи и места за отдих в близост до езеро Панчарево - Зона за отдих, район Панчарево- СО“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 750,00 BGN

Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработванена времеви график и технологи

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

„Частична рехабилитация и благоустрояване на зелени площи и места за отдих в близост до езеро Панчарево - Зона за отдих, район Панчарево- СО“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 750,00 BGN

Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработванена времеви график и технологична

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)