Контакт

Обявления за Селско и горско стопанство

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 496 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 650)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на услуги свързани със селското ст-во /в т.ч изпълнение на агротехн. услуги дискуване,сейтба,пръскане,и др./,за отглеждане на пшеница в/у обща площ от 125дка,за нуждите на ТП ДГС Тунджа 16.10.18 07.11.18 Ямбол / Yambol
Паркоустройство - доставка и засаждане на растителност в обект парк Корминеш, община Челопеч 12.10.18 22.10.18 София / Sofia
„Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“ 01.10.18 07.11.18 Стара Загора / Stara Zagora
Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство/в т.ч изпълнение на агротех. услуги оран,сейтба,жътва,балиране,силажиране,поливане и др./,за отглеждане на пшеница в/у обща площ от 427 дка 02.10.18 24.10.18 Ямбол / Yambol
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект с № 1836 28.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян 26.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Сезонна поддръжка, косене и почистване на обществени зелени площи и на гробищни паркове в населените места на територията на община Аксаково за периода 2019г. - 2020г., по обособени позиции” 25.09.18 16.10.18 Варна / Varna
Сеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина 25.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Възлагане на лесокултурни дейности в обект № 4 и 5 на територията на ТП ДЛС Тракия за 2018 г. 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Предоставяне на услуги свързани със селското ст-во /в т.ч изпълнение на агротехн. услуги дискуване,сейтба,пръскане,и др./,за отглеждане на пшеница в/у обща площ от 125дка,за нуждите на ТП ДГС Тунджа

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 375,00 BGN

Паркоустройство - доставка и засаждане на растителност в обект парк Корминеш, община Челопеч

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

„Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство/в т.ч изпълнение на агротех. услуги оран,сейтба,жътва,балиране,силажиране,поливане и др./,за отглеждане на пшеница в/у обща площ от 427 дка

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект с № 1836

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Сезонна поддръжка, косене и почистване на обществени зелени площи и на гробищни паркове в населените места на територията на община Аксаково за периода 2019г. - 2020г., по обособени позиции”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 264 000,00 BGN

Сеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Възлагане на лесокултурни дейности в обект № 4 и 5 на територията на ТП ДЛС Тракия за 2018 г.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)