Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 296 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 630)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен” 12.07.18 17.07.18 Сливен / Sliven
Изграждане на минерализовани и вици за нуждите на ТП ДГС Ботевград 11.07.18 18.07.18 София / Sofia
”Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации ” 05.07.18 13.07.18 Перник / Pernik
„Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен” 03.07.18 11.07.18 Сливен / Sliven
"ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК ” 29.06.18 04.07.18 Видин / Vidin
Изграждане на минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС Ботевград 29.06.18 11.07.18 София / Sofia
Извършване на агротехнически услуги -жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции 21.06.18 13.07.18 Разград / Razgrad
Благоустройство на локални градини в междублокови пространства на територията на Столична община, район Красна поляна -СО 21.06.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК ” 20.06.18 28.06.18 Видин / Vidin
"Поддържане на съществуващи минерализовани ивици находящи се в териториалния обхват на ТП "ДГС-Селище" - ЮЦДП, гр. Смолян " 18.06.18 21.06.18 Пазарджик / Pazardzhik

„Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен”

Външен ИН 9078415
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211300
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 550,00 BGN

Изграждане на минерализовани и вици за нуждите на ТП ДГС Ботевград

Външен ИН 9078390
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 75251000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/ -Ботевград към Северозападно Държавно предприятие/СЗДП/гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 950,00 BGN

”Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации ”

Външен ИН 9078143
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77340000 77211500 77211300
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен”

Външен ИН 9078013
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211300
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 550,00 BGN

"ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК ”

Външен ИН 9077914
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 75251110
Краен срок: 04.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 916,00 BGN

Изграждане на минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС Ботевград

Външен ИН 9077905
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 75251000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/-Ботевград към Северозападно Държавно предприятие/СЗДП/гр. Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 950,00 BGN

Извършване на агротехнически услуги -жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции

Външен ИН 853048
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие гр.Габрово ДП ТП Държавно горско стопанство Сеслав, гр.Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 600,00 BGN

Благоустройство на локални градини в междублокови пространства на територията на Столична община, район Красна поляна -СО

Външен ИН 853094
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50800000 77300000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Красна поляна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 333,00 BGN

"ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК ”

Външен ИН 9077505
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 75251110
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 916,00 BGN

"Поддържане на съществуващи минерализовани ивици находящи се в териториалния обхват на ТП "ДГС-Селище" - ЮЦДП, гр. Смолян "

Външен ИН 9077331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77314000
Краен срок: 21.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение държавно горско стопанство Селище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 204,00 BGN