Контакт

Обявления за Селско и горско стопанство

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 710 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 671)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на авиоборба срещу вредители по иглолистни и широколистни дървесни видове чрез ултрамалообемно пръскане в горски територии на „ЮЦДП“- Смолян 19.03.19 22.03.19 Смолян / Smolyan
Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка 19.03.19 22.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел - Варна и Териториален отдел - Бургас 15.03.19 25.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Събиране на репродуктивни материали, почистване, опаковане, етикиране и доставка до мястото на съхранение на горските репродуктивни материали 14.03.19 25.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, текущи ремонти на детски площадки и чешми 12.03.19 25.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката включва изораване на минерализовани ивици с ширина 3 м, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради. 12.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Извършване на агротехнически услуги в земеделски земи на територията на ТП ДЛС „Дунав“ - Русе при „ СЦДП“ДП –Габрово 12.03.19 19.03.19 Русе / Ruse
Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път” – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца 11.03.19 14.03.19 Враца / Vratsa
Извършване на авиоборба срещу вредители по иглолистни и широколистни дървесни видове чрез ултрамалообемно пръскане в горски територии - държавна собственост за нуждите на териториалните поделения на „ЮЦДП“- Смолян“ 08.03.19 18.03.19 Смолян / Smolyan
Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка 07.03.19 18.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Извършване на авиоборба срещу вредители по иглолистни и широколистни дървесни видове чрез ултрамалообемно пръскане в горски територии на „ЮЦДП“- Смолян

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие
Очаквана цена: 30 250 BGN

Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово ТП ДГС - Свищов
Очаквана цена: 2 860 BGN

Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел - Варна и Териториален отдел - Бургас

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Очаквана цена: 40 520 BGN

Събиране на репродуктивни материали, почистване, опаковане, етикиране и доставка до мястото на съхранение на горските репродуктивни материали

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ
Очаквана цена: 53 400 BGN

Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, текущи ремонти на детски площадки и чешми

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Столична община - район „Подуяне“
Очаквана цена: 30 833 BGN

Предметът на поръчката включва изораване на минерализовани ивици с ширина 3 м, които представляват изкуствено направени противопожарни прегради.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОНТАНА
Очаквана цена: 1 000 BGN

Извършване на агротехнически услуги в земеделски земи на територията на ТП ДЛС „Дунав“ - Русе при „ СЦДП“ДП –Габрово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Очаквана цена: 21 939 BGN

Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път” – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Областна администрация- Враца
Очаквана цена: 55 000 BGN

Извършване на авиоборба срещу вредители по иглолистни и широколистни дървесни видове чрез ултрамалообемно пръскане в горски територии - държавна собственост за нуждите на териториалните поделения на „ЮЦДП“- Смолян“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие
Очаквана цена: 30 250 BGN

Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово ТП ДГС - Свищов
Очаквана цена: 2 860 BGN