Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 439 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 644)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Възлагане на лесокултурни дейности в обект № 4 и 5 на територията на ТП ДЛС Тракия за 2018 г. 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Залесяване на горски култури 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Продажба на стояща дървесина на корен за обект с № 18150 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1838-31С, 1880. 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Подготвка на почвата за залесяване/ в об.№ 3, ДГС Плевен, дата на провеждане 27.09.2018 г. 11.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина. 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен. 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство. 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян. 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231600
Възложители: ТП 'Държавно горско стопанство
София'

Възлагане на лесокултурни дейности в обект № 4 и 5 на територията на ТП ДЛС Тракия за 2018 г.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77230000
Възложители: ДЛС Тракия

Залесяване на горски култури

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231600
Възложители: ДГС Плевен

Продажба на стояща дървесина на корен за обект с № 18150

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77220000
Възложители: ДЛС Извора

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1838-31С, 1880.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77220000 77211000
Възложители: ДГС Ракитово

Подготвка на почвата за залесяване/ в об.№ 3, ДГС Плевен, дата на провеждане 27.09.2018 г.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112320 77231600
Възложители: ДГС Плевен

Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211200 77211400
Възложители: ДГС Алабак

Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211000
Възложители: ДГС Михалково

Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Възложители: ДЛС Женда

Сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян.

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211400
Възложители: ДГС Родопи