Контакт

Обявления за Семинар, конференция, обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 159 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1016)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: „Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ 10.07.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: "Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ 29.06.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Информация и публичност по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции 19.06.18 11.07.18 Сливен / Sliven
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект на Община Търговище "Сигурност в общността”, осъществяван по ОПРР 2014-2020 по 3 обособени позиции" 19.06.18 27.06.18 Търговище / Targovishte
"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс - Русе” ЕАД" 12.06.18 05.07.18 Русе / Ruse
"Избор на изпълнител по обособени позиции за осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проекти 12.06.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Логистични услуги във връзка с организиране и провеждане на две ученически състезания и доставка на рекламни материали, по две обособени позиции 05.06.18 11.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Бояджийски работи”, с код по СППОО: 5820309, за придобиване на Втора квалификационна степен -Бояджия” 12.06.18 19.06.18 Плевен / Pleven
"Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект "Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград" 05.06.18 16.07.18 София / Sofia
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” 07.06.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Предмет на поръчката: „Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ

Външен ИН 9078290
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80521000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на поръчката: "Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ

Външен ИН 9077906
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80521000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Информация и публичност по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции

Външен ИН 852408
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22459100 30192121 39294100 22150000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 800,00 BGN

"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект на Община Търговище "Сигурност в общността”, осъществяван по ОПРР 2014-2020 по 3 обособени позиции"

Външен ИН 9077414
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 27.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 300,00 BGN

"Предоставяне на обучения за заети лица в ”Пристанищен комплекс - Русе” ЕАД"

Външен ИН 851258
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000 80580000 80533000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Пристанищен комплекс - Русе“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

"Избор на изпълнител по обособени позиции за осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проекти

Външен ИН 851277
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 79810000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 300,00 BGN

Логистични услуги във връзка с организиране и провеждане на две ученически състезания и доставка на рекламни материали, по две обособени позиции

Външен ИН 850065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 79820000 18331000 30192121 18441000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 617,00 BGN

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Бояджийски работи”, с код по СППОО: 5820309, за придобиване на Втора квалификационна степен -Бояджия”

Външен ИН 9077127
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 19.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект "Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград"

Външен ИН 850135
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 79810000 79811000 79822000 79822100 22462000 18331000 18441000 22852100 22150000 79952000 92100000 72420000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 77 000,00 BGN

"Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София”

Външен ИН 850447
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN