Контакт

Обявления за Семинари, конференции и обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 655 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1066)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предоставяне на услуги по организиране на работни срещи и комуникационни дейности във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (StayTuned!), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз”. 14.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
""Организиране на церемонии и пресконференции по проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата, гр. Разград" 11.01.19 15.01.19 Разград / Razgrad
„Организиране и провеждане на начална и финална пресконференции и официални царемонии (първа копка и откриване на обекта) по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременни 11.01.19 16.01.19 Разград / Razgrad
„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“По две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Осигуряване на услуги п 31.12.18 03.01.19 Хасково / Haskovo
„Организиране и провеждане на специализирани обучения на експертите от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“по обособени позиции както следва: обос 28.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Организиране и провеждане на начална и финална пресконференции и официални царемонии (първа копка и откриване на обекта) по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременни 21.12.18 10.01.19 Разград / Razgrad
„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира 21.12.18 04.01.19 Пловдив / Plovdiv
Организиране и провеждане на събития по проект „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне 21.12.18 07.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
""Организиране на церемонии и пресконференции по проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата, гр. Разград" 21.12.18 10.01.19 Разград / Razgrad
„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“По две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Осигуряване на услуги п 19.12.18 31.12.18 Хасково / Haskovo

Предоставяне на услуги по организиране на работни срещи и комуникационни дейности във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (StayTuned!), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 105,00 BGN

""Организиране на церемонии и пресконференции по проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата, гр. Разград"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 210,00 BGN

„Организиране и провеждане на начална и финална пресконференции и официални царемонии (първа копка и откриване на обекта) по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 920,00 BGN

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“По две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Осигуряване на услуги п

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 941,00 BGN

„Организиране и провеждане на специализирани обучения на експертите от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“по обособени позиции както следва: обос

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 89 600,00 BGN

„Организиране и провеждане на начална и финална пресконференции и официални царемонии (първа копка и откриване на обекта) по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 920,00 BGN

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 900,00 BGN

Организиране и провеждане на събития по проект „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 394,00 BGN

""Организиране на церемонии и пресконференции по проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата, гр. Разград"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 210,00 BGN

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“По две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Осигуряване на услуги п

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 26 941,00 BGN