Контакт

Обявления за Семинари, конференции и обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 427 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1043)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Дейности по информация и комуникация по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и мон 31.10.18 08.11.18 Разград / Razgrad
Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на проект ROBG-418 "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T" по Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 29.10.18 01.11.18 Русе / Ruse
"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“ 26.10.18 07.11.18 Разград / Razgrad
„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира 25.10.18 02.11.18 Пловдив / Plovdiv
Кратко описание: Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на „проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, системен код: ROBG-424 на община Русе, финансиран 23.10.18 31.10.18 Русе / Ruse
„Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 18.10.18 08.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Кратко описание: Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на „проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, системен код: ROBG-424 на община Русе, финансиран 18.10.18 26.10.18 Русе / Ruse
Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на проект ROBG-418 "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T" по Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 18.10.18 26.10.18 Русе / Ruse
Провеждане на обучение по ключова компетентност - Област 2 – Общуване на чужди езици 11.10.18 02.11.18 Русе / Ruse
„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация“ 05.10.18 09.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Дейности по информация и комуникация по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и мон

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 9 509,00 BGN

Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на проект ROBG-418 "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T" по Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 707,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 468,00 BGN

„Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансира

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 305,00 BGN

Кратко описание: Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на „проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, системен код: ROBG-424 на община Русе, финансиран

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 282,00 BGN

„Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 210 000,00 BGN

Кратко описание: Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на „проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, системен код: ROBG-424 на община Русе, финансиран

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 282,00 BGN

Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на проект ROBG-418 "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T" по Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 707,00 BGN

Провеждане на обучение по ключова компетентност - Област 2 – Общуване на чужди езици

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 250 000,00 BGN