Контакт

Обявления за Строителство на сгради и съоръжения

Обществени поръчки и търгове за строителство на промишлени, търговски, административни, производствени сгради и съоръжения. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

45 029 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4503)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на СМР в сградата на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", групирани в две обособени позиции:1. Ремонт на санитарни възли с подмяна на тръби по В и К инсталация, подмяна на дворна канализация;2. Ремонт на покрив с частична подмяна на покривна ламарина, 13.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции”:Обособена позиция №1 (ОП1): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №4 13.07.18 18.07.18 Добрич / Dobrich
Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 12.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
”Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор, и строителство на обект: „Основен ремонт на покрив на сграда-общинска собственост, разположена в ПИ с идентификатор 57354.300.1154 по КККР на гр.Полски Тръмбеш” 12.07.18 18.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн 11.07.18 16.07.18 Ловеч / Lovech
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО –ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“ 11.07.18 13.07.18 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/. 10.07.18 13.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Цялостен ремонт покриви (инженеринг) на ДЯ Славейче” гр. Габрово 10.07.18 13.07.18 Габрово / Gabrovo
Предмет на поръчката: Ремонт отоплителна инсталация - газифициране и подмяна на водогрейни котли за сгради на МЕР Г. Оряховица 10.07.18 12.07.18 Северен централен / Severen tsentralen
"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“ 10.07.18 13.07.18 Разград / Razgrad

Изпълнение на СМР в сградата на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", групирани в две обособени позиции:1. Ремонт на санитарни възли с подмяна на тръби по В и К инсталация, подмяна на дворна канализация;2. Ремонт на покрив с частична подмяна на покривна ламарина,

Външен ИН 9078463
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХГ Св. Св. Кирил и Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 000,00 BGN

„Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции”:Обособена позиция №1 (ОП1): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №4

Външен ИН 9078488
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261100 45261000 45261210 45261400 45261910
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 833,00 BGN

Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

Външен ИН 9078441
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Калояново- Кмет на община Калояново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 667,00 BGN

”Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор, и строителство на обект: „Основен ремонт на покрив на сграда-общинска собственост, разположена в ПИ с идентификатор 57354.300.1154 по КККР на гр.Полски Тръмбеш”

Външен ИН 9078437
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Полски Тръмбеш
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн

Външен ИН 9078387
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45233262
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тетевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 261 300,00 BGN

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО –ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“

Външен ИН 9078334
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45210000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Марица-област Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 227 180,00 BGN

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/.

Външен ИН 9078321
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233161
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Мъглиж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 500,00 BGN

„Цялостен ремонт покриви (инженеринг) на ДЯ Славейче” гр. Габрово

Външен ИН 9078319
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45220000 45261100 45261320 45261910
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 144 166,00 BGN

Предмет на поръчката: Ремонт отоплителна инсталация - газифициране и подмяна на водогрейни котли за сгради на МЕР Г. Оряховица

Външен ИН 9078288
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45232220
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“

Външен ИН 9078276
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300 71322200 71530000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 883,00 BGN