Контакт

Обявления за Строителство на сгради и съоръжения

Обществени поръчки и търгове за строителство на промишлени, търговски, административни, производствени сгради и съоръжения. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

47 526 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4753)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.” 08.11.18 12.11.18 Хасково / Haskovo
“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат” 08.11.18 12.11.18 Видин / Vidin
Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ - основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: - Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер, 06.11.18 09.11.18 София / Sofia
Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“ 06.11.18 09.11.18 София / Sofia
Изграждане в груб строеж на пристройка към училищна сграда и външни ВиК комуникации за нуждите на ОУ Христо Ботев с. Самуилово, общ. Сливен. 05.11.18 08.11.18 Сливен / Sliven
Ремонт на коридори и стълби на учебните корпуси на ПГТО „Добри Желязков“ 05.11.18 08.11.18 Сливен / Sliven
„Зимно поддържане на пътища от РПМ, четвъртокласни пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2019г.“ 02.11.18 12.11.18 Силистра / Silistra
Настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на полуоткрити боксове за коне на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в УПИ ІІ-кв. 1 гр. Стара Загора“ включва СМР по изграждане на едноетажна постройка със застрое 02.11.18 06.11.18 Стара Загора / Stara Zagora
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2018/2019 г.” по обособени позиции 31.10.18 05.11.18 Русе / Ruse
„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог” 31.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 185 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ - основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: - Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер,

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 141 666,00 BGN

Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 90 000,00 BGN

Изграждане в груб строеж на пристройка към училищна сграда и външни ВиК комуникации за нуждите на ОУ Христо Ботев с. Самуилово, общ. Сливен.

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 120 000,00 BGN

Ремонт на коридори и стълби на учебните корпуси на ПГТО „Добри Желязков“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 120 000,00 BGN

„Зимно поддържане на пътища от РПМ, четвъртокласни пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2019г.“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 858,00 BGN

Настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на полуоткрити боксове за коне на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в УПИ ІІ-кв. 1 гр. Стара Загора“ включва СМР по изграждане на едноетажна постройка със застрое

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 125 000,00 BGN

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2018/2019 г.” по обособени позиции

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 62 992,00 BGN

„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN