Контакт

Обявления за Строителство на сгради и съоръжения

Обществени поръчки и търгове за строителство на промишлени, търговски, административни, производствени сгради и съоръжения. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

46 488 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4649)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ” 18.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ 18.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА 17.09.18 20.09.18 Ямбол / Yambol
Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София.• Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.• Изграждане на 14.09.18 17.09.18 София / Sofia
Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно – възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“ 14.09.18 17.09.18 София / Sofia
"Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец" 14.09.18 19.09.18 София / Sofia
Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с.Тулово-с.Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с.Юлиево). 13.09.18 17.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Изграждане на стопанска постройка за съхранение на отпадъци 12.09.18 17.09.18 Враца / Vratsa
„Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на Община Болярово по две обособени позиции” 12.09.18 17.09.18 Ямбол / Yambol
http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/2409 12.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ”

Външен ИН 9080907
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233252
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Съединение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 952,00 BGN

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ

Външен ИН 9080887
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45233222
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якимово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 916,00 BGN

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА

Външен ИН 9080882
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 45212000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 667,00 BGN

Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София.• Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.• Изграждане на

Външен ИН 9080837
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332000 45221200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 000,00 BGN

Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно – възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“

Външен ИН 9080833
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261910
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 90 000,00 BGN

"Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Външен ИН 9080798
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45100000 45200000 45112711 45310000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 199 999,00 BGN

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с.Тулово-с.Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с.Юлиево).

Външен ИН 9080738
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Мъглиж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 000,00 BGN

Изграждане на стопанска постройка за съхранение на отпадъци

Външен ИН 9080727
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 92 000,00 BGN

„Проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор на водопроводи в 6 населени места на Община Болярово по две обособени позиции”

Външен ИН 9080721
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300 71322200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Болярово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 196 450,00 BGN

http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/2409

Външен ИН 9080720
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233123
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно
предприятие -ДП - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 960,00 BGN