Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 970 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1797)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на сървърно оборудване 08.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финан 06.11.18 13.11.18 Плевен / Pleven
Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година 06.11.18 09.11.18 Варна / Varna
„Разработване и внедряване на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия“ 05.11.18 13.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Софтуерно активиране на модул за приемане на диференциални поправки“ на 3 (три) броя ГНСС приемника GRS1. Изискванията на Възложителя са изложени в утвърдената Техническа спецификация - ДОП-18/2018г., публикувана в профила на купувача на страницата на Во 05.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на софтуер и консумативи по две обособени позиции по Българо-Швейцарски проект „Повишаване на капацитет на експерти по криминалистика” - тематичен фонд „Сигурност” на програма за сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария“О 02.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ДОСТАВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ИНСТАЛАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ” 02.11.18 06.11.18 Добрич / Dobrich
Доставка на 1000 бр. лицензи за актуална версия на антивирусния софтуер ,,Kaspersky Endpoint Security” 01.11.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е: „Техническа поддръжка и доразвитие на програмен продукт ФДР (фирма за дялово разпределение), обслужващ дейността дялово разпределение“ 01.11.18 06.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS ( или еквивалент) за 2019 г. 31.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на сървърно оборудване

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 167,00 BGN

Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финан

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 500,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 31 000,00 BGN

„Разработване и внедряване на Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Софтуерно активиране на модул за приемане на диференциални поправки“ на 3 (три) броя ГНСС приемника GRS1. Изискванията на Възложителя са изложени в утвърдената Техническа спецификация - ДОП-18/2018г., публикувана в профила на купувача на страницата на Во

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 7 916,00 BGN

„Доставка на софтуер и консумативи по две обособени позиции по Българо-Швейцарски проект „Повишаване на капацитет на експерти по криминалистика” - тематичен фонд „Сигурност” на програма за сътрудничество между Република България и Конфедерация Швейцария“О

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 147,00 BGN

„ДОСТАВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ИНСТАЛАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Доставка на 1000 бр. лицензи за актуална версия на антивирусния софтуер ,,Kaspersky Endpoint Security”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 9 500,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: „Техническа поддръжка и доразвитие на програмен продукт ФДР (фирма за дялово разпределение), обслужващ дейността дялово разпределение“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS ( или еквивалент) за 2019 г.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 36 873,00 BGN