Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 217 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2822)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта. 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни а 17.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване на софтуер за трансфериране и интерпретиране на електрофизиологични данни, необходим за разработване, включително тестване и валидиране на иновацията. 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Развитие и поддръжка на информационна система „Вътрешни регламенти“ 14.01.19 18.01.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА и РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 11.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта. 10.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни а 09.01.19 16.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни а

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Разработване на софтуер за трансфериране и интерпретиране на електрофизиологични данни, необходим за разработване, включително тестване и валидиране на иновацията.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

Предоставяне на консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Графичен анализ, Обособена позиция 2: Услуги по оптимизация на индустриален дизайн и съвмес

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 83 000,00 BGN

Развитие и поддръжка на информационна система „Вътрешни регламенти“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА и РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни а

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN