Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 569 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1757)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Наблюдение и управление на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ) на Областна администрация на област София. 14.09.18 17.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Създаване на Публичен регистър на местата със замърсена почва 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разработване и изпълнение на онлайн рекламна кампания в България и Румъния по проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, финансиран по Програ 14.09.18 21.09.18 Плевен / Pleven
Дизайн и разработване на триезичен онлайн базиран портал "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" и смартфон приложение, в рамките на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и 13.09.18 20.09.18 Плевен / Pleven
„Настройка и внедряване на система за управление на личен състав, ТРЗ, каса, човешки ресурси и софтуер за оперативно управление и контрол на транспортната задача за нуждите на Тролейбусен транспорт ЕООД Плевен” 12.09.18 12.09.18 Плевен / Pleven
„Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на ТП „ДГС Якоруда”” 11.09.18 14.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Разработване на специализиран софтуер за анкетна карта за ключови фактори за подпомагане на иновациите и свързване на данните със записи от самооценката на предприятията за техния иновационен капацитет“, съгласно Техническо задание, публикувано на интерн 10.09.18 13.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лицензи на корпоративна антивирусна система 10.09.18 13.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД. 10.09.18 14.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на "ЛМХ" при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация. 10.09.18 13.09.18 Бургас / Burgas

Наблюдение и управление на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ) на Областна администрация на област София.

Външен ИН 9080824
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72600000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна администрация на
област София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 600,00 BGN

Създаване на Публичен регистър на местата със замърсена почва

Външен ИН 9080822
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72212610
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна
среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Разработване и изпълнение на онлайн рекламна кампания в България и Румъния по проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, финансиран по Програ

Външен ИН 9080816
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72400000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 494,00 BGN

Дизайн и разработване на триезичен онлайн базиран портал "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" и смартфон приложение, в рамките на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и

Външен ИН 9080776
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Настройка и внедряване на система за управление на личен състав, ТРЗ, каса, човешки ресурси и софтуер за оперативно управление и контрол на транспортната задача за нуждите на Тролейбусен транспорт ЕООД Плевен”

Външен ИН 9080719
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48900000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тролейбусен транспорт ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на ТП „ДГС Якоруда””

Външен ИН 9080605
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72400000
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 860,00 BGN

„Разработване на специализиран софтуер за анкетна карта за ключови фактори за подпомагане на иновациите и свързване на данните със записи от самооценката на предприятията за техния иновационен капацитет“, съгласно Техническо задание, публикувано на интерн

Външен ИН 9080598
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48623000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален статистически институт
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 108,00 BGN

Доставка на лицензи на корпоративна антивирусна система

Външен ИН 9080596
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48761000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на отбраната
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД.

Външен ИН 9080584
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72253200
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на "ЛМХ" при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация.

Външен ИН 9080577
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48822000
Краен срок: 13.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет ''Проф. д-р Асен
Златаров''
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN