Контакт
И.Н.: 32997948

Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Развитие на социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие "ХЕПИ" и осигуряване на възможности за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими групи”

Вид обявление
Доставки
Дата на публикуване:
03.01.19
Вид документ
Обявление (всички процедури)
CPV/КОП кодове
43328100 48700000
Краен срок
11.01.19
Подвид на документа
Национално обявление
Възложител
ХЕПИ КОЛОР ООД
Очаквана цена
56 749 BGN
Приложени файлове:
 1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА.doc   (Приложението е видимо само за регистрирани потребители. Ако искате да видите приложението регистрайте се тук)
 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.pdf   (Приложението е видимо само за регистрирани потребители. Ако искате да видите приложението регистрайте се тук)
 3. ОФЕРТА НА КАНДИДАТА.docx   (Приложението е видимо само за регистрирани потребители. Ако искате да видите приложението регистрайте се тук)
 4. ПРОЕКТО ДОГОВОР Хепи колор ООД.pdf   (Приложението е видимо само за регистрирани потребители. Ако искате да видите приложението регистрайте се тук)
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА 01-03.01.19-ХЕПИ КОЛОР.pdf   (Приложението е видимо само за регистрирани потребители. Ако искате да видите приложението регистрайте се тук)
 6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ХЕПИ КОЛОР.doc   (Приложението е видимо само за регистрирани потребители. Ако искате да видите приложението регистрайте се тук)
Място на доставка
BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
 • Сваляне
 • Печат
 • Бележки
  Трябва да сте влезли за да запазвате бележки.
 • Препращане
  Невалиден имейл Имейла бе изпратен успешно
Описание
Закупуването на оборудване за нуждите на социално предприятие е в изпълнение на дейности, свързани с оборудване на работни места за наети лица в новосъздадено социално предприятие и се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0523-C01, проект "Развитие на социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие "ХЕПИ" и осигуряване на възможности за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими групи” по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Предлаганите от кандидатите цени да са посочени в лева без ДДС и при доставка до адреса на бенефициента на посочения в публичната покана –гр.Добрич, ул.“Странджа“ №2, като включват настройки, тестване и пускане в експлоатация, монтаж и демонтаж. Предлаганата от кандидата/те цена в техните оферти се определя като окончателна и включва всички гореизброени дейности, съпътстващи доставката. Заплащането се извършва единствено по банков път, след доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването, подписване на приемо-предавателен протокол и издадена от страна на изпълнителя данъчна фактура, съдържаща текст, че извършеното плащане е разход съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0523-C01. Плащанията по изпълнение на договора за доставка се извършва по банков път от страна на Бенефициента по банкова сметка на Изпълнителя в лева, както следва: ? 100% от стойността по договор – окончателно разплащане по издадена фактура за това плащане – в рамките на 30 работни дни и след двустранно подписан протокол за: - доставка на пълното оборудване на адреса посочен за доставка на адрес, извършени тестове на оборудването в експлоатационни условия (монтаж на работните органи, пробна работа на всички устройства, демонтаж); - подписан Приемо-предавателен протокол за приемане на всички дейности и пускане в експлоатация на доставеното оборудване; Доставката на оборудването за нуждите на социалното предприятие включва: Подемник горна синхронизация Колонен подемник Подемник долна синхронизация Станция за презареждане на климатични системи Станция за смяна масло на автоматични скоростни кутии Диагностичен уред /тестер/ със софтуер Преса хидравлична
Регистрирайте се и получете достъп до тази и още много обществени поръчки които биха представлявали интерес за Вас!

Защо targove.bg?

 • Индивидуални профили
      на търсене.
 • Най-богатата база данни от
      България и Европа.
 • Личен акаунт мениджър.
 • Ежедневно нова информация по имейл.

Регистрация