Контакт
И.Н.: 32963345

Настоящата поръчка е с цел избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една го

Вид обявление
Услуги
Дата на публикуване:
31.12.18
Вид документ
Обявление (всички процедури)
CPV/КОП кодове
72250000
Краен срок
03.01.19
Подвид на документа
Национално обявление
Възложител
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Очаквана цена
41 666 BGN
Място на доставка
 • Сваляне
 • Печат
 • Бележки
  Трябва да сте влезли за да запазвате бележки.
 • Препращане
  Невалиден имейл Имейла бе изпратен успешно
Описание
Настоящата поръчка е с цел избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година. В предмета на поръчката се включва абонаментна поддръжка на следните програмни продукти, а именно:1. SC DICOM PACS Viewer - 59 бр. работни места;2. SC DICOM PACS Server - 2 бр. работни места;3. SC PACS модул компресия - 2 бр. работни места;4. SD PACS Modality Worklist Server - 2 бр. работни места;5. SC PACS Модул статистика - 1 бр. работно място;6. Връзка с БИС - 1 бр. работно място;7. 3D Medic View - 1 бр. работно място.Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.Мотиви: Предметът на поръчката включва извършването на една дейност, поради което разделянето на обособени позиции не е приложимо.Не се допуска представяне на варианти в офертата.
Регистрирайте се и получете достъп до тази и още много обществени поръчки които биха представлявали интерес за Вас!

Защо targove.bg?

 • Индивидуални профили
      на търсене.
 • Най-богатата база данни от
      България и Европа.
 • Личен акаунт мениджър.
 • Ежедневно нова информация по имейл.

Регистрация