Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 252 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 2826)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА и РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 11.01.19 14.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта. 10.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ”. 07.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ 10.01.19 22.01.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни а 09.01.19 16.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Миграция на системите на „Център за градска мобилност“ ЕАД към частна, облачна инфраструктура" 09.01.19 16.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
В обхвата на обществената поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за антивирусен софтуер” е предвидено доставка на 1 брой лиценз за антивирусен софтуер за 600 броя компютри. Срокът на лиценза е за 6 години. През 2012 г. по договор ДЕС-23/09.03.2012 г., де 09.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Софтуерна актуализация на 2 броя банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 08.01.19 11.01.19 15:45 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED). 08.01.19 10.01.19 17:00 Хасково / Haskovo
Доставка на специализиран софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на CAD софтуер за 3D дизайн - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на 18-месечни лицензи за 3 специализирани софтуера: 1) Софтуер за про 07.01.19 14.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА и РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

„Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ”.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 700 000,00 BGN

Разширение на системата Avid Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 700 000,00 BGN

„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни а

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Миграция на системите на „Център за градска мобилност“ ЕАД към частна, облачна инфраструктура"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

В обхвата на обществената поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за антивирусен софтуер” е предвидено доставка на 1 брой лиценз за антивирусен софтуер за 600 броя компютри. Срокът на лиценза е за 6 години. През 2012 г. по договор ДЕС-23/09.03.2012 г., де

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 674,00 BGN

Софтуерна актуализация на 2 броя банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED).

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на специализиран софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на CAD софтуер за 3D дизайн - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на 18-месечни лицензи за 3 специализирани софтуера: 1) Софтуер за про

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 94 777,00 BGN