Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 609 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 2861)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС Крумовград”” 12.03.19 15.03.19 Кърджали / Kardzhali
Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП ДГС "Широка лъка" 12.03.19 19.03.19 Смолян / Smolyan
Доставка на настолни и преносими компютри, сканиращи и печатащи устройства, фото, видео и аудио оборудване 11.03.19 15.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на специализирани софтуери 11.03.19 18.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специализирани софтуери 11.03.19 18.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия" 11.03.19 18.03.19 17:30 Бургас / Burgas, Сливен / Sliven, Ямбол / Yambol, Стара Загора / Stara Zagora, София / Sofia, Пловдив / Plovdiv, Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Елин Пелин” 08.03.19 18.03.19 София / Sofia
Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти 08.03.19 13.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма "ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС" ЕООД 08.03.19 15.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на поддръжка за използване на софтуерен пакет F-Secure Business Suite Standard за Министерство на финансите 08.03.19 13.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС Крумовград””

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян
Очаквана цена: 960 BGN

Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП ДГС "Широка лъка"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие Държавно горско сопанство Широка лъка
Очаквана цена: 700 BGN

Доставка на настолни и преносими компютри, сканиращи и печатащи устройства, фото, видео и аудио оборудване

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Университет по библиотеказнание и информационни технологии
Очаквана цена: 69 245 BGN

Доставка на специализирани софтуери

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ПИ ВИ КОНСУЛТ ООД
Очаквана цена: 49 000 BGN

Доставка на специализирани софтуери

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ПИ ВИ КОНСУЛТ ООД
Очаквана цена: 49 000 BGN

Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“
Очаквана цена: 0 EUR

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Елин Пелин”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение
„Държавно горско стопанство
Елин Пелин” към „Югозападно
държавно предприятие” ДП
Очаквана цена: 480 BGN

Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Очаквана цена: 69 990 BGN

Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма "ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС" ЕООД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД
Очаквана цена: 880 BGN

Осигуряване на поддръжка за използване на софтуерен пакет F-Secure Business Suite Standard за Министерство на финансите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на финансите
Очаквана цена: 69 990 BGN