Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 507 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 2851)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на ДМА 15.04.19 22.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на ДМА 15.04.19 22.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на ДМА 15.04.19 22.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на ДМА 15.04.19 22.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Възложена поръчка-Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет 12.04.19 Стара Загора / Stara Zagora
Възложена поръчка-Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти за поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код 12.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Възложена поръчка-Дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни 10.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура-Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft и предоставяне на услуги от типа Premier Support Services 12.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура-Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“ 12.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване 12.04.19 23.05.19 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на ДМА

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена 99 064 BGN

Доставка на ДМА

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена 99 064 BGN

Доставка на ДМА

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена 99 064 BGN

Доставка на ДМА

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР-МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена 99 064 BGN

Възложена поръчка-Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Тракийски университет

Възложена поръчка-Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти за поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Агенция Митници
Цена на договора 973 243,68

Възложена поръчка-Дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Патентно ведомство на Република България
Цена на договора 697 500

Решение за откриване на процедура-Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft и предоставяне на услуги от типа Premier Support Services

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерството на образованието и науката
Очаквана цена 14 268 950 BGN

Решение за откриване на процедура-Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
Очаквана цена 200 000 BGN

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Регионална дирекция по горите Стара Загора
Очаквана цена 362 540 BGN