Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 609 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 2861)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП " ДГС Сандански" 30.01.19 12.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство Годеч 30.01.19 04.03.19 София / Sofia
Обединяване на изградените части от Интегрираната система за наблюдение (ИСН) на границата с Република ТУРЦИЯ 30.01.19 01.03.19 17:30 Югоизточен / Yugoiztochen, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014—2020 г. с включени 3 обособени позиции 30.01.19 06.03.19 16:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 30.01.19 05.03.19 16:30 Плевен / Pleven
Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2” 29.01.19 20.02.19 Стара Загора / Stara Zagora
ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩ ЛИЦЕНЗ И ПОДДРЪЖКА ЗА 3 ГОДИНИ НА АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР “F-SECURE BUSINESS SUITE 29.01.19 01.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Надграждане на съществуващото решение на фирма Trend Micro за антивирусна защита на работните станции и сървъри на „Софийска вода“ АД“. 29.01.19 31.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“ Доставка на медицинска апаратура по две обособени позиции : Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“, Обособена позиция №2 „Респиратор“ 29.01.19 20.02.19 Сливен / Sliven
„Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на „УМБАЛ „Канев“ АД“ 29.01.19 01.03.19 16:00 Русе / Ruse

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП " ДГС Сандански"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение
Държавно горско стопанство
Сандански
Очаквана цена: 299 BGN

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство Годеч

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СЗДП ТП Държавно горско
стопанство - гр.Годеч
Очаквана цена: 8 700 BGN

Обединяване на изградените части от Интегрираната система за наблюдение (ИСН) на границата с Република ТУРЦИЯ

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Министерство на вътрешните работи
Очаквана цена: 0 EUR

Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014—2020 г. с включени 3 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министeрство на околната среда и водите
Очаквана цена: 749 816 BGN

Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Медицински университет — Плевен
Очаквана цена: 2 981 556 BGN

Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ Марица изток 2”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Очаквана цена: 70 000 BGN

ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЕКУЩ ЛИЦЕНЗ И ПОДДРЪЖКА ЗА 3 ГОДИНИ НА АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР “F-SECURE BUSINESS SUITE

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на здравеопазването
Очаквана цена: 45 000 BGN

„Надграждане на съществуващото решение на фирма Trend Micro за антивирусна защита на работните станции и сървъри на „Софийска вода“ АД“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 58 500 BGN

“ Доставка на медицинска апаратура по две обособени позиции : Обособена позиция №1 „Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор“, Обособена позиция №2 „Респиратор“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ Д-р Иван Селимински -
Сливен АД
Очаквана цена: 91 666 BGN

„Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на „УМБАЛ „Канев“ АД“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
Очаквана цена: 204 726 BGN