Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 252 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 2826)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година 29.11.18 02.01.19 Варна / Varna
Рефакториране и надграждане на АИС ЕАР-КОС и осигуряване на условия за връзка с външни регистри и системи. 30.11.18 04.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски““ 30.11.18 09.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Мигриране към нова перспективна платформа, надграждане и интегриране на Система за Управление на Студентска Информация (СУСИ)“ 30.11.18 08.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП –Русе и на ДСП на територията на област Русе 30.11.18 04.01.19 Русе / Ruse
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 29.11.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване на комуникационна платформа на Столична община 03.12.18 10.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хардуер и софтуер за изграждане на система за електронно деловодство" за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ 30.11.18 05.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и интернет страницата на „Държавен вестник“, както и синхронизирането на данните между тях“ 30.11.18 10.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката е "Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ".Предметът на настоящата обществена поръчка представлява хардуерно- софтуерно техническо решение включващо еднократна напълно окомплектована доставка и поддръжка за/през целия период 30.11.18 07.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 343 333,00 BGN

Рефакториране и надграждане на АИС ЕАР-КОС и осигуряване на условия за връзка с външни регистри и системи.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 279 167,00 BGN

„Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски““

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 500 000,00 BGN

„Мигриране към нова перспективна платформа, надграждане и интегриране на Система за Управление на Студентска Информация (СУСИ)“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 950 000,00 BGN

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП –Русе и на ДСП на територията на област Русе

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 835,00 BGN

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране

Изработване на комуникационна платформа на Столична община

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Доставка на хардуер и софтуер за изграждане на система за електронно деловодство" за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

„Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и интернет страницата на „Държавен вестник“, както и синхронизирането на данните между тях“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на поръчката е "Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ".Предметът на настоящата обществена поръчка представлява хардуерно- софтуерно техническо решение включващо еднократна напълно окомплектована доставка и поддръжка за/през целия период

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN