Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 252 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 2826)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на специализиран софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на CAD софтуер за 3D дизайн - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на 18-месечни лицензи за 3 специализирани софтуера: 1) Софтуер за про 07.01.19 14.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Развитие на социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие "ХЕПИ" и осигуряване на възможности за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими групи” 03.01.19 11.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
В съответствие на чл.2 ал.ал.1 и 2 на МС 160/01.06.2016 и във връзка с изпълнение на проект „Разширяване на социалното предприемачество на НКПСБ” договор №BG05M90P001-2.010-0207-С01 по процедура „Развитие на социалното предприемачество”код BG05M90P001-2.0 03.01.19 07.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Поръчката включва периодични доставки на консумативи за копирна техника и консумативи за компютърна техника за нуждите на Община Раднево. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни за целия период на договора.Възложителят си запазва пр 03.01.19 08.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Абонаментно обслужване на информационнa системa за управление на човешките ресурси и работната заплата в Българската народна банка“ 03.01.19 08.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Анализ на ефективността на оперативен център по информационна сигурност” 03.01.19 08.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка 02.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лабораторна апаратура по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Светлинен микроскоп, оборудван с дигитална цветна микрос 03.01.19 14.01.19 София / Sofia
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система - 1бр. 02.01.19 09.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на допълнителни лицензи за „Оракъл“ за тестови среди и разработка 03.01.19 22.01.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на специализиран софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и внедряване на CAD софтуер за 3D дизайн - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на 18-месечни лицензи за 3 специализирани софтуера: 1) Софтуер за про

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 94 777,00 BGN

Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Развитие на социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие "ХЕПИ" и осигуряване на възможности за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими групи”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 56 749,00 BGN

В съответствие на чл.2 ал.ал.1 и 2 на МС 160/01.06.2016 и във връзка с изпълнение на проект „Разширяване на социалното предприемачество на НКПСБ” договор №BG05M90P001-2.010-0207-С01 по процедура „Развитие на социалното предприемачество”код BG05M90P001-2.0

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 750,00 BGN

Поръчката включва периодични доставки на консумативи за копирна техника и консумативи за компютърна техника за нуждите на Община Раднево. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни за целия период на договора.Възложителят си запазва пр

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 18 458,00 BGN

„Абонаментно обслужване на информационнa системa за управление на човешките ресурси и работната заплата в Българската народна банка“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 44 700,00 BGN

„Анализ на ефективността на оперативен център по информационна сигурност”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 041 666,00 BGN

Доставка на лабораторна апаратура по проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на Институт по животновъдни науки-Костинброд по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Светлинен микроскоп, оборудван с дигитална цветна микрос

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 18 083,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система - 1бр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 800 000,00 BGN

Доставка на допълнителни лицензи за „Оракъл“ за тестови среди и разработка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 041 666,00 BGN