Контакт

Обявления за Спасително, полицейско и военно оборудване

Списъкът по-долу показва резултатите за профил спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети. Ако Вашата фирма има интерес в някои от тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 344 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 335)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на оръжия (вкл. ловно),муниции,оптически прибори,аксесоари и части за тях”,при обособени три (3) позиции. 19.12.18 10.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр 14.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” 04.12.18 09.01.19 Пловдив / Plovdiv
Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх 05.12.18 02.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V 03.12.18 12.12.18 Монтана / Montana
Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по 2 обособени позиции 29.11.18 04.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на полицейски униформи - комплекти защитен костюм с протектори и ръкавици за водачи на мотоциклет“ 30.11.18 10.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Проектиране и изграждане на Комуникационно-технически център за осигуряване информационната сигурност на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна“ 27.11.18 08.01.19 Варна / Varna
„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“ 26.11.18 27.12.18 Бургас / Burgas
Доставка на летни трикотажни блузи с къси ръкави, цвят маслено зелен за служители на ГДГП, участващи в СПО. 19.11.18 28.12.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Доставка на оръжия (вкл. ловно),муниции,оптически прибори,аксесоари и части за тях”,при обособени три (3) позиции.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 970,00 BGN

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

„Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 181 171,00 BGN

Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 8 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 451 000,00 BGN

„Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект „JOYRIDE - Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, код на проекта ROBG-338, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 100718/05.09.2018 г., по Програма ИНТЕРРЕГ V

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 14 443,00 BGN

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по 2 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 666 666,00 BGN

„Доставка на полицейски униформи - комплекти защитен костюм с протектори и ръкавици за водачи на мотоциклет“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 264 000,00 BGN

„Проектиране и изграждане на Комуникационно-технически център за осигуряване информационната сигурност на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 413 500,00 BGN

„Доставка на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности и обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за работа с предоставената техника“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 750 903,00 BGN

Доставка на летни трикотажни блузи с къси ръкави, цвят маслено зелен за служители на ГДГП, участващи в СПО.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN