Контакт

Обявления за Спортни съоръжения и терени

Обществени поръчки за проектиране, изграждане и поддръжка на спортни съоръжения, спортни настилки , терени и игрища. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 609 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 461)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Ремонт на площадка за спортни игри в двора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“ 06.07.18 09.07.18 Шумен / Shumen
„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.Кратко описание: Обектът на строителството е определен на ІV-та 06.07.18 10.07.18 Добрич / Dobrich
Изграждане на игрище за мини футбол в село Ясна поляна, Община Приморско.Предмет на настоящата обществена поръчка е строително–монтажни работи включващи изграждане на игрище за мини футбол в село Ясна поляна, Община Приморско, в съответствие с Техническ 04.07.18 09.07.18 Бургас / Burgas
"Изграждане на спортни площадки - гр. Раковски" 04.07.18 13.07.18 Пловдив / Plovdiv
Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл. 04.07.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица” 02.07.18 17.07.18 Търговище / Targovishte
"Избор на изпълнители за строително-монтажни работи на територията на Община Перник”, по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на детска площадка в гр. Перник, кв.”Изток, между бл. 76 и б 28.06.18 03.07.18 Перник / Pernik
"Доставка на двураменна косачка с храсторез - втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица". 27.06.18 02.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ДГ "ЕЛХИЦА”, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ” 26.06.18 12.07.18 Смолян / Smolyan
"Проектиране, рекострукция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за деца от 3 до 12 години" по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: "ж.к."Връбница-1" - УПИ XIII - за парк, кв.69, 25.06.18 28.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Ремонт на площадка за спортни игри в двора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

Външен ИН 9078194
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45230000 45236000 45236100 45236110 45236119
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 108 200,00 BGN

„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.Кратко описание: Обектът на строителството е определен на ІV-та

Външен ИН 9078145
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236250
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 645,00 BGN

Изграждане на игрище за мини футбол в село Ясна поляна, Община Приморско.Предмет на настоящата обществена поръчка е строително–монтажни работи включващи изграждане на игрище за мини футбол в село Ясна поляна, Община Приморско, в съответствие с Техническ

Външен ИН 9078093
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 144 090,00 BGN

"Изграждане на спортни площадки - гр. Раковски"

Външен ИН 9078092
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45262640 45212200 45236100
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раковски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 223 726,00 BGN

Ремонт на детски площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на детска площадка, находяща се в парковото междублоково пространство на бл. 16 и бл.

Външен ИН 9078059
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Студентски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 332,00 BGN

"Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица”

Външен ИН 9077941
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Омуртаг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 179 823,00 BGN

"Избор на изпълнители за строително-монтажни работи на територията на Община Перник”, по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на детска площадка в гр. Перник, кв.”Изток, между бл. 76 и б

Външен ИН 9077861
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 37535200 45400000
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

"Доставка на двураменна косачка с храсторез - втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица".

Външен ИН 9077775
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ДГ "ЕЛХИЦА”, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ”

Външен ИН 9077759
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 71220000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чепеларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 99 944,00 BGN

"Проектиране, рекострукция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за деца от 3 до 12 години" по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: "ж.к."Връбница-1" - УПИ XIII - за парк, кв.69,

Външен ИН 9077677
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Връбница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN