Контакт

Обявления за Строителни и инертни материали

Обществени поръчки и търгове за доставка на инертни материали като: пясък, чакъл, филц, дренажен камък, трошен камък. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

27 075 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2708)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации 14.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица. 09.01.19 14.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 08.01.19 11.01.19 17:00 Варна / Varna, Бургас / Burgas
Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т 03.01.19 09.01.19 Варна / Varna
Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР), които следва да бъдат извършени във връзка с основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина, находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна мед 02.01.19 17.01.19 Варна / Varna
Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 02.01.19 04.01.19 17:00 Варна / Varna, Бургас / Burgas
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново 28.12.18 11.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
“Доставка на строителни, бояджийски, Ви К и ел. материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” 28.12.18 31.12.18 Шумен / Shumen
„Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /І-6/ - Айтос – Карагеорг 21.12.18 21.01.19 Бургас / Burgas
"Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции" 21.12.18 16.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 800,00 BGN

Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 , съгласно БДС EN 50149 или еквивалентен стандарт – до 4 500 kg за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Т

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 500,00 BGN

Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР), които следва да бъдат извършени във връзка с основен ремонт на лаборатории и кабинети към Клиника по съдебна медицина, находящи се на първия етаж в сградата на Патологоанатомия и Съдебна мед

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 72 500,00 BGN

Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 083,00 BGN

“Доставка на строителни, бояджийски, Ви К и ел. материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /І-6/ - Айтос – Карагеорг

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 291 666,00 BGN

"Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 500,00 BGN