Контакт

Обявления за Строителни и инертни материали

Обществени поръчки и търгове за доставка на инертни материали като: пясък, чакъл, филц, дренажен камък, трошен камък. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

27 922 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2793)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране 19.03.19 22.03.19 Ямбол / Yambol
С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“ 19.03.19 22.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка чрез закупуване на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД. 18.03.19 22.03.19 Варна / Varna
Доставка на апаратура за визуален контрол на тръбопроводи (PUSH камера) 12.03.19 18.03.19 Враца / Vratsa
Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла 12.03.19 15.03.19 Варна / Varna
Строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за Физкултурен салон към съществуващото СОУ 11.03.19 14.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на маркуч за вода 10.03.19 15.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон 08.03.19 16.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон 08.03.19 16.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон 08.03.19 16.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Ямбол
Очаквана цена: 367 825 BGN

С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Обединено училище Христо Ботев
Очаквана цена: 195 650 BGN

Доставка чрез закупуване на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Електроразпределение Север АД
Очаквана цена: 69 900 BGN

Доставка на апаратура за визуален контрол на тръбопроводи (PUSH камера)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: "АЕЦ Козлодуй"еАД

Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Бяла
Очаквана цена: 166 666 BGN

Строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за Физкултурен салон към съществуващото СОУ

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Очаквана цена: 263 445 BGN

Доставка на маркуч за вода

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Софийска вода

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕКОМИКС ООД
Очаквана цена: 1 017 031 BGN

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕКОМИКС ООД
Очаквана цена: 1 017 031 BGN

Доставка и пускане в експлоатация на оборудване за производство на бетон

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕКОМИКС ООД
Очаквана цена: 1 017 031 BGN