Контакт

Обявления за Строителни и инертни материали

Обществени поръчки и търгове за доставка на инертни материали като: пясък, чакъл, филц, дренажен камък, трошен камък. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

27 788 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2779)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново 20.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Гулянци. 13.05.19 16.05.19 Плевен / Pleven
Ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас 13.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Доставка на универсални жиба, намалители, тройници , свободни фланци , жиба с голям обхват и фланшови адаптори 10.05.19 22.05.19 Видин / Vidin
Доставка на силови кабели 09.05.19 20.05.19 Бургас / Burgas
Изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново, Община Малко Търново 08.05.19 20.05.19 Бургас / Burgas
Избор на изпълнител за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очакъляване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово 08.05.19 13.05.19 Ямбол / Yambol
Доставка, чрез покупка на преградни и предпазни мрежи за нуждите на ТП „ДЛС Паламара 08.05.19 20.05.19 Шумен / Shumen
Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Гулянци 08.05.19 13.05.19 Плевен / Pleven
Строително-монтажни работи по проект „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I — спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк 08.05.19 20.05.19 17:30 Стара Загора / Stara Zagora

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Очаквана цена 75 000 BGN

Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Гулянци.

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Гулянци
Очаквана цена 30 000 BGN

Ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Професионална гимназия химични технологии – Aкад. Н. Д. Зелинский
Очаквана цена 134 440 BGN

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници , свободни фланци , жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД
Очаквана цена 35 000 BGN

Доставка на силови кабели

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново, Община Малко Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Очаквана цена 75 000 BGN

Избор на изпълнител за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очакъляване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Болярово
Очаквана цена 208 333 BGN

Доставка, чрез покупка на преградни и предпазни мрежи за нуждите на ТП „ДЛС Паламара

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП Държавно ловно стопанство Паламара
Очаквана цена 20 000 BGN

Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Гулянци

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Гулянци
Очаквана цена 30 000 BGN

Строително-монтажни работи по проект „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I — спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Община Стара Загора
Очаквана цена 0 EUR