Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

21 190 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2119)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект 17.05.19 17.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, на община Каолиново 08.05.19 14.05.19 Шумен / Shumen
Избор на изпълнител за изпълнение на стоителен надзор на обект:Основен ремонт на част от ул.Панайот Хитов и кръстовището при градски площад Малчика,гр.Средец 03.05.19 07.05.19 Бургас / Burgas
Проучване и проектиране на обект:Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи международна закрила в РПЦ– София, кв.Военна рампа 02.05.19 22.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Авторски надзор на изпълнението на инвестиционни проекти за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом 02.05.19 22.05.19 Монтана / Montana
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни-монтажни работи 30.04.19 20.05.19 Хасково / Haskovo
Осъществяване на инвеститорски контрол и независим строителен надзор за нуждите на ЦК QUASAR 30.04.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за изпълнение на строителен надзор на обект:Основен ремонт на част от ул.Панайот Хитов и кръстовището при градски площад Малчика,гр.Средец 25.04.19 02.05.19 Бургас / Burgas
Осъществяване на строителен надзор 25.04.19 30.04.19 Стара Загора / Stara Zagora
Упражн. на СН по време на ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енерг. ефект. на Читалище Трудолюбие-Дунав с. Вардим, Читалище Ф. Станиславов с. Ореш и Нар. читалище Светлина-Царевец 25.04.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Очаквана цена 67 466 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, на община Каолиново

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Каолиново
Очаквана цена 59 100 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на стоителен надзор на обект:Основен ремонт на част от ул.Панайот Хитов и кръстовището при градски площад Малчика,гр.Средец

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Средец
Очаквана цена 2 500 BGN

Проучване и проектиране на обект:Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи международна закрила в РПЦ– София, кв.Военна рампа

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена 8 595 BGN

Авторски надзор на изпълнението на инвестиционни проекти за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител община Лом
Очаквана цена 66 666 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни-монтажни работи

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Любимец
Очаквана цена 51 600 BGN

Осъществяване на инвеститорски контрол и независим строителен надзор за нуждите на ЦК QUASAR

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия на науките
Очаквана цена 23 453 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на строителен надзор на обект:Основен ремонт на част от ул.Панайот Хитов и кръстовището при градски площад Малчика,гр.Средец

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Средец
Очаквана цена 2 500 BGN

Осъществяване на строителен надзор

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Кмет на Община Казанлък
Очаквана цена 8 500 BGN

Упражн. на СН по време на ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енерг. ефект. на Читалище Трудолюбие-Дунав с. Вардим, Читалище Ф. Станиславов с. Ореш и Нар. читалище Светлина-Царевец

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Свищов
Очаквана цена 25 000 BGN