Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 267 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 927)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ -Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул.“България“ №44“ 10.07.18 13.07.18 Ловеч / Lovech
„Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Иваново по три обособени позиции“ обхваща упражняването на строителен надзор по три обособени позиции, както следва:Обособена пози 10.07.18 17.07.18 Русе / Ruse
Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка - избор на консултант по смисъла на чл.166 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор п 09.07.18 17.07.18 Добрич / Dobrich
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Подмяна на част от водопроводната мрежа - амортизирана на село Щръклево, Община Иваново". Предметът на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална кв 09.07.18 11.07.18 Русе / Ruse
„Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура за 5 бр. обекти“:Обект №1: Аварийно укрепване брега на р. Синкевица при ул. "Самара" №24 в участъка до УПИ Х-112 и IХ- 113, кв. 61, гр. Габрово, кв. "Борово-Велчевци"Обект 09.07.18 16.07.18 Габрово / Gabrovo
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи– препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“ 05.07.18 12.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“ 05.07.18 16.07.18 Кърджали / Kardzhali
"Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ -Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44" 29.06.18 09.07.18 Ловеч / Lovech
Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана 29.06.18 09.07.18 Монтана / Montana
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Подмяна на част от водопроводната мрежа - амортизирана на село Щръклево, Община Иваново". Предметът на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална кв 29.06.18 06.07.18 Русе / Ruse

„Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ -Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул.“България“ №44“

Външен ИН 9078298
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителя на НОИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Иваново по три обособени позиции“ обхваща упражняването на строителен надзор по три обособени позиции, както следва:Обособена пози

Външен ИН 9078317
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ИВАНОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 451,00 BGN

Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка - избор на консултант по смисъла на чл.166 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор п

Външен ИН 9078250
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Подмяна на част от водопроводната мрежа - амортизирана на село Щръклево, Община Иваново". Предметът на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална кв

Външен ИН 9078217
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Иваново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 161,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура за 5 бр. обекти“:Обект №1: Аварийно укрепване брега на р. Синкевица при ул. "Самара" №24 в участъка до УПИ Х-112 и IХ- 113, кв. 61, гр. Габрово, кв. "Борово-Велчевци"Обект

Външен ИН 9078222
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 300,00 BGN

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи– препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Външен ИН 9078139
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

„Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“

Външен ИН 9078129
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крумовград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

"Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ -Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул."България" №44"

Външен ИН 9077898
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителя на НОИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана

Външен ИН 9077917
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71530000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Подмяна на част от водопроводната мрежа - амортизирана на село Щръклево, Община Иваново". Предметът на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална кв

Външен ИН 9077927
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Иваново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 161,00 BGN