Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 751 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 976)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовищ 17.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня” 13.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Заг 11.09.18 21.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Упражняване на строителен надзор на предвидените СМР при реализация на обект „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап”. 11.09.18 17.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръс 07.09.18 17.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонени 05.09.18 12.09.18 Варна / Varna
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строеж: Пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина. 04.09.18 11.09.18 Добрич / Dobrich
„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Благоустрояване на УПИ VІ269,270 , кв.36 в т.ч. изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Куманово, община Аксаково“ 03.09.18 18.09.18 Варна / Varna
Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции: 30.08.18 21.09.18 Разград / Razgrad

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71521000
Възложители: гр.Враца

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовищ

Външен ИН 9080864
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 750,00 BGN

"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня”

Външен ИН 9080777
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сапарева баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 809,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Заг

Външен ИН 866951
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG:

„Упражняване на строителен надзор на предвидените СМР при реализация на обект „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап”.

Външен ИН 9080633
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръс

Външен ИН 9080552
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 750,00 BGN

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонени

Външен ИН 9080484
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строеж: Пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина.

Външен ИН 9080443
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 166,00 BGN

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Благоустрояване на УПИ VІ269,270 , кв.36 в т.ч. изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Куманово, община Аксаково“

Външен ИН 9080381
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71521000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Аксаково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 141 000,00 BGN

Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции:

Външен ИН 865342
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 867,00 BGN