Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 607 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1061)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет, както следва: 1. Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобек 11.01.19 21.01.19 Разград / Razgrad
„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е 08.01.19 11.01.19 Ловеч / Lovech
„Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средногрив, Община Чупрене, Област Видин“ 07.01.19 15.01.19 Видин / Vidin
Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Цвятко Радойнов, в гр. Средец“. 04.01.19 15.01.19 Бургас / Burgas
Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Христо Ботев, гр. Средец“. 04.01.19 15.01.19 Бургас / Burgas
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен” 31.12.18 21.01.19 Хасково / Haskovo
„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е 28.12.18 07.01.19 Ловеч / Lovech
Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим 21.12.18 14.01.19 Пловдив / Plovdiv
Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“, разделена на три обособени позиции:Обособена позиция 1: Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Вод 20.12.18 27.12.18 Бургас / Burgas
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Пирин” в с. Кандьови“. 17.12.18 21.01.19 Пазарджик / Pazardzhik

Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет, както следва: 1. Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобек

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 458,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 333,00 BGN

„Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средногрив, Община Чупрене, Област Видин“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Цвятко Радойнов, в гр. Средец“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Средец, е избор на изпълнител, който за извърши консултантски услуги по ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обект ул.Христо Ботев, гр. Средец“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Лозен”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 333,00 BGN

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 698,00 BGN

Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“, разделена на три обособени позиции:Обособена позиция 1: Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Вод

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 000,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Пирин” в с. Кандьови“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 750,00 BGN