Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 151 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1016)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” 08.11.18 13.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР – ГАБРОВО” 01.11.18 08.11.18 Габрово / Gabrovo
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 01.11.18 05.11.18 Силистра / Silistra
Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““. Целта на наст 31.10.18 07.11.18 Русе / Ruse
„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”. 30.10.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на изпълнител за: 1. Услуга по изработване на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за Обект №3 „Строително монтажни работи на ГАП в ДЛСР„Данкулак“ – 1900л.м. (ново строителство) в района на дейност на ДЛС Тервел – ТП н 30.10.18 02.11.18 Шумен / Shumen
Избор на консултант, който да упражнява строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Реконструкция на ул. „Граф Игнатиев” и кръстовище, заключено между улици „Димитър Полянов”, „Алекси Денев”, „Граф Игнатиев” и „Димитър Благоев”, гр. Карнобат”. 26.10.18 07.11.18 Бургас / Burgas
„Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград” 23.10.18 13.11.18 Хасково / Haskovo
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 23.10.18 31.10.18 Силистра / Silistra
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа в община Нови пазар, в р 23.10.18 07.11.18 Шумен / Shumen

Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 125,00 BGN

„ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР – ГАБРОВО”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 425,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““. Целта на наст

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 125,00 BGN

„Избор на изпълнител за: 1. Услуга по изработване на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за Обект №3 „Строително монтажни работи на ГАП в ДЛСР„Данкулак“ – 1900л.м. (ново строителство) в района на дейност на ДЛС Тервел – ТП н

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 575,00 BGN

Избор на консултант, който да упражнява строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Реконструкция на ул. „Граф Игнатиев” и кръстовище, заключено между улици „Димитър Полянов”, „Алекси Денев”, „Граф Игнатиев” и „Димитър Благоев”, гр. Карнобат”.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа в община Нови пазар, в р

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 600,00 BGN