Контакт

Обявления за Строителна техника и машини

Обществени поръчки и търгове за доставка, работа и поддръжка на лека и тежка строителна техника, багери, самосвали, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 118 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2812)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен 14.01.19 21.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 206 490,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 206 490,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 206 490,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 206 490,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 206 490,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата - 1 бр.; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въве

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 206 490,00 BGN

Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 149 680,00 BGN

Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 149 680,00 BGN

Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 149 680,00 BGN

Доставка на 8 бр. дълготрайни материални активи, необходими за разработване на продуктова иновация в осем обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автоматична права едноиглова машина - 1 бр., Обособена позиция 2: Доставка на двуиглов 5-конечен

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 149 680,00 BGN