Контакт

Обявления за Строителна техника и машини

Обществени поръчки и търгове за доставка, работа и поддръжка на лека и тежка строителна техника, багери, самосвали, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 077 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1808)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
”Доставка и монтаж на климатична и хладилна техника ", разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на климатична техника“ и Обособена позиция №2 – „Доставка на хладилна техника“ 13.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 1 брой нов, неи 10.07.18 13.07.18 Добрич / Dobrich
Доставка на един брой нов минибагер с гумени вериги за нуждите на "В и К Видин " ЕООД . 09.07.18 17.07.18 Видин / Vidin
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на система за контрол на достъпа и автоматизиране на портални врати на територия на КЕЦ Карлово, КЕЦ Раковски, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград и КЕЦ Елхово , разширение към съществуващата в тези обекти с 05.07.18 09.07.18 Пловдив / Plovdiv
Рамков договор за доставка на товарозахватни съоръжения и приспособления за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД. 05.07.18 13.07.18 Варна / Varna
"Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 1 брой нов, неи 03.07.18 10.07.18 Добрич / Dobrich
Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 5 обособени позиции 03.07.18 11.07.18 Бургас / Burgas
"I-ви етап "Строителни работи по част "Отопление, ветнилация и климатизация" на обект "Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УП 03.07.18 06.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка чрез закупуване и монтаж на 3 /три/ броя климатици за нуждите на ТП ДГС Дупница“ 03.07.18 06.07.18 Кюстендил / Kyustendil
1: Доставка на машина за вертикално опаковане със стреч фолио – 2 броя;2: Доставка на електрическа ръчна чембер машина – 4 броя. 03.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

”Доставка и монтаж на климатична и хладилна техника ", разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на климатична техника“ и Обособена позиция №2 – „Доставка на хладилна техника“

Външен ИН 9078458
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42500000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 140,00 BGN

„Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 1 брой нов, неи

Външен ИН 9078318
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42418000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 512,00 BGN

Доставка на един брой нов минибагер с гумени вериги за нуждите на "В и К Видин " ЕООД .

Външен ИН 9078246
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43250000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Вопдоснабдяване и канализация Видин ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 500,00 BGN

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на система за контрол на достъпа и автоматизиране на портални врати на територия на КЕЦ Карлово, КЕЦ Раковски, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград и КЕЦ Елхово , разширение към съществуващата в тези обекти с

Външен ИН 9078141
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961100
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг EАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 350,00 BGN

Рамков договор за доставка на товарозахватни съоръжения и приспособления за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.

Външен ИН 9078131
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42418900
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пристанище Варна ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на 1 брой нов, неи

Външен ИН 9078042
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42418000
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крушари
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 512,00 BGN

Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров”, съгласно техническата спецификация, разпределени в 5 обособени позиции

Външен ИН 9078030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33191110 38436000 42931000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 890,00 BGN

"I-ви етап "Строителни работи по част "Отопление, ветнилация и климатизация" на обект "Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УП

Външен ИН 9078052
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 42520000 45331000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висш съдебен съвет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 187 000,00 BGN

„Доставка чрез закупуване и монтаж на 3 /три/ броя климатици за нуждите на ТП ДГС Дупница“

Външен ИН 9078007
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42512200
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

1: Доставка на машина за вертикално опаковане със стреч фолио – 2 броя;2: Доставка на електрическа ръчна чембер машина – 4 броя.

Външен ИН 9078014
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42921330
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN