Контакт

Обявления за Строителна техника и машини

Обществени поръчки и търгове за доставка, работа и поддръжка на лека и тежка строителна техника, багери, самосвали, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 507 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1851)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална 17.09.18 20.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
1: Доставка на машина за вертикално опаковане със стреч фолио – 2 броя;2: Доставка на електрическа ръчна чембер машина – 4 броя. 13.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив. Доставката на необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на 12.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
“Доставка на виброразширителни възли за Абсорбери с вградени усилващи пръстени съгласно техническа документация за СОИ бл.1-4” 12.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП „ДГС Невестино““, 12.09.18 21.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Инженеринг с предмет: проектиране, доставка и монтаж на помпа за калови води и подмяна на помпен агрегат и спирателна арматура. 12.09.18 17.09.18 София / Sofia
„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 11.09.18 18.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на нов опесъчител за трактор 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна“ 110/6 - СПСОВ Кубратово. 10.09.18 17.09.18 София / Sofia
ДОСТАВКА НА ОБЛИЦОВКА ЗА КОЛИЧКИ НА ММС 7,0 Х 2,3 10.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална

Външен ИН 9080874
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39310000 34110000 30230000 42900000 42600000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Свищовска професионална
гимназия Алеко Константинов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 993,00 BGN

1: Доставка на машина за вертикално опаковане със стреч фолио – 2 броя;2: Доставка на електрическа ръчна чембер машина – 4 броя.

Външен ИН 9080752
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42921330
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Пожарна
безопасност и защита на
населението - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив. Доставката на необходимото оборудване, автоматика, материали и компоненти на

Външен ИН 9080725
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42961000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителят на НОИ чрез
Директора на ТП на НОИ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

“Доставка на виброразширителни възли за Абсорбери с вградени усилващи пръстени съгласно техническа документация за СОИ бл.1-4”

Външен ИН 9080709
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42131320
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП „ДГС Невестино““,

Външен ИН 9080677
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44511300 42122000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение
Държавно горско стопанство
Невестино към ЮЗДП ДП Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 834,00 BGN

Инженеринг с предмет: проектиране, доставка и монтаж на помпа за калови води и подмяна на помпен агрегат и спирателна арматура.

Външен ИН 9080674
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42122220
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9080659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 375,00 BGN

Доставка на нов опесъчител за трактор

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42924200
Възложители: "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Доставка и монтаж на токоизправителна система, включваща токоизправител и акумулаторна батерия, за оперативно напрежение в подстанция „Пречиствателна“ 110/6 - СПСОВ Кубратово.

Външен ИН 9080563
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31153000 42
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ОБЛИЦОВКА ЗА КОЛИЧКИ НА ММС 7,0 Х 2,3

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34920000
Възложители: "АСАРЕЛ МЕДЕТ"АД