Контакт

Обявления за Строителство

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

59 652 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5966)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийнат 09.11.18 12.11.18 София / Sofia
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“, със следните обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Строително - монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, на следните 08.11.18 13.11.18 Ловеч / Lovech
Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“ 08.11.18 13.11.18 Пловдив / Plovdiv
„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/уча 08.11.18 13.11.18 Монтана / Montana
Ремонтни работи в Приют за бездомни кучета 08.11.18 12.11.18 Разград / Razgrad
„Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на подова настилка от ламиниран паркет на работни помещения в сградaта на ЦУ на НЗОК“ 08.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката с наименование: „Ремонт на участък от Газопроводно отклонение Правец” включва изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – изграждане на подходни пътища (при необходимост), изграждане на 07.11.18 13.11.18 Кюстендил / Kyustendil
Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ - основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: - Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер, 06.11.18 09.11.18 София / Sofia
"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води" 06.11.18 09.11.18 Враца / Vratsa
Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“ 06.11.18 09.11.18 София / Sofia

Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийнат

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 180 677,00 BGN

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“, със следните обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Строително - монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, на следните

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 156 614,00 BGN

Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 105 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/уча

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 153,00 BGN

Ремонтни работи в Приют за бездомни кучета

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

„Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на подова настилка от ламиниран паркет на работни помещения в сградaта на ЦУ на НЗОК“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 333,00 BGN

Предметът на поръчката с наименование: „Ремонт на участък от Газопроводно отклонение Правец” включва изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – изграждане на подходни пътища (при необходимост), изграждане на

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 135 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ - основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: - Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер,

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 141 666,00 BGN

"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води"

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 112 546,00 BGN

Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 90 000,00 BGN