Контакт

Обявления за Строителство

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

57 949 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5795)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР Благоевград“ по 6 обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 „Ремонт (строително-монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград, както следва: ад 19.09.18 21.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
Предмет на поръчката: „Ремонт на обект „Свинеферма” с.Драчево, община Средец, собственост на Научен център по земеделие – Средец, ССА по две обособени позиции:Обособена позиция 1: “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Свинеферма” с.Драче 18.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ” 18.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ 18.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в радиохимични лаборатории на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“ 17.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА 17.09.18 20.09.18 Ямбол / Yambol
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Лъки 17.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv
"основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 26 от РШ 110 да РШ 110а и от РШ110а до РШ49; клон 32 от РШ182 до РШ178 и клон 33 в гр.Димово" 17.09.18 20.09.18 Видин / Vidin
Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София.• Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.• Изграждане на 14.09.18 17.09.18 София / Sofia

„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР Благоевград“ по 6 обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 „Ремонт (строително-монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград, както следва: ад

Външен ИН 9080948
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на
Министерство на вътрешните
работи - Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 550,00 BGN

Предмет на поръчката: „Ремонт на обект „Свинеферма” с.Драчево, община Средец, собственост на Научен център по земеделие – Средец, ССА по две обособени позиции:Обособена позиция 1: “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Свинеферма” с.Драче

Външен ИН 9080908
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Научен център по земеделие -Средец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71521000
Възложители: гр.Враца

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ”

Външен ИН 9080907
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233252
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Съединение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 952,00 BGN

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ

Външен ИН 9080887
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45233222
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якимово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 916,00 BGN

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в радиохимични лаборатории на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

Външен ИН 9080886
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000 45310000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт за ядрени изследвания
и ядрена енергетика към
Българската академия на науките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 000,00 BGN

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА

Външен ИН 9080882
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 45212000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 667,00 BGN

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Лъки

Външен ИН 9080848
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лъки
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 169 162,00 BGN

"основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 26 от РШ 110 да РШ 110а и от РШ110а до РШ49; клон 32 от РШ182 до РШ178 и клон 33 в гр.Димово"

Външен ИН 9080845
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332300
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София.• Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.• Изграждане на

Външен ИН 9080837
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332000 45221200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 000,00 BGN