Контакт
И.Н.: 33024996

“ Инженеринг, проектиране и ремонтни работи на силовата и осветителна електро инсталация в сутерена на ДГ №15 „Чучулига“Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съотве

Вид обявление
Строителство
Дата на публикуване:
07.01.19
Вид документ
Обявление (всички процедури)
CPV/КОП кодове
45315100
Краен срок
10.01.19
Подвид на документа
Национално обявление
Възложител
СО район Надежда
Очаквана цена
100 000 BGN
Място на доставка
София (столица) / Sofia (stolitsa)
 • Сваляне
 • Печат
 • Бележки
  Трябва да сте влезли за да запазвате бележки.
 • Препращане
  Невалиден имейл Имейла бе изпратен успешно
Описание
“ Инженеринг, проектиране и ремонтни работи на силовата и осветителна електро инсталация в сутерена на ДГ №15 „Чучулига“Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да изготвят проекти и да изпълнят строителните работи по електро инсталацията на сутерена на детската градина , в т.ч. изработка и монтаж на помощни ел. табла и ново ГРТ.Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.
Регистрирайте се и получете достъп до тази и още много обществени поръчки които биха представлявали интерес за Вас!

Защо targove.bg?

 • Индивидуални профили
      на търсене.
 • Най-богатата база данни от
      България и Европа.
 • Личен акаунт мениджър.
 • Ежедневно нова информация по имейл.

Регистрация