Контакт

Обявления за Строителство

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

71 894 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 7190)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд 07.02.19 11.02.19 София / Sofia
Климатизация на помещения C434 и C435 в радиохимична лаборатория в Спецкорпус 06.02.19 13.02.19 Враца / Vratsa
Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река 05.02.19 15.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Ремонт на улици 04.02.19 08.02.19 София / Sofia
Проектиране и осъществяване на авторски надзор 04.02.19 07.02.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич 01.02.19 18.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към Обединено училище „Хр. Ботев” с. Ивански. 01.02.19 05.02.19 Шумен / Shumen
Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект. 01.02.19 18.02.19 Пазарджик / Pazardzhik
Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци - Созопол 01.02.19 18.02.19 Бургас / Burgas
Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце. 01.02.19 18.02.19 Стара Загора / Stara Zagora

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Костинброд
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

Климатизация на помещения C434 и C435 в радиохимична лаборатория в Спецкорпус

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Очаквана цена: 75 000,00 BGN

Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Банско
Очаквана цена: 75 000,00 BGN

Ремонт на улици

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Мирково
Очаквана цена: 269 965,00 BGN

Проектиране и осъществяване на авторски надзор

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Свищов
Очаквана цена: 159 646,00 BGN

Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Петрич
Очаквана цена: 36 663,00 BGN

Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към Обединено училище „Хр. Ботев” с. Ивански.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Шумен
Очаквана цена: 68 330,00 BGN

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: община Велинград
Очаквана цена: 80 667,00 BGN

Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци - Созопол

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Созопол
Очаквана цена: 196 910,00 BGN

Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Мъглиж
Очаквана цена: 120 000,00 BGN