Контакт

Обявления за Строителство ОБЩ

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

73 108 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 7311)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2019 година 20.02.19 14.03.19 Пловдив / Plovdiv
Аварийно частично укрепване на ПИ 20.02.19 25.02.19 Бургас / Burgas
Извършване на строително монтажни работи съгласно КС 20.02.19 14.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изграждане на пречиствателна станция в РПЦ, гр.Харманли 20.02.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са насочени конкретно към подобряване качеството на части от уличната настилка и прилежащата й инфраструктура в кварталните пространства на територията на Район Витоша 20.02.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив 20.02.19 19.03.19 Пловдив / Plovdiv
„Инженеринг — проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на път HKV 1217 /II-76, Богомил—Харманли/ — Българин—Шишманово, от км 0+000 — 1+300“ 20.02.19 11.03.19 18:00 Хасково / Haskovo
Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица 19.02.19 19.03.19 Шумен / Shumen
Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай 19.02.19 15.03.19 Южен централен / Yuzhen tsentralen
Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на Община Враца 19.02.19 19.03.19 Враца / Vratsa

Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2019 година

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА БРЕЗОВО
Очаквана цена: 250 000 BGN

Аварийно частично укрепване на ПИ

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Несебър
Очаквана цена: 150 000 BGN

Извършване на строително монтажни работи съгласно КС

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ФОА ООД
Очаквана цена: 768 344 BGN

Изграждане на пречиствателна станция в РПЦ, гр.Харманли

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 2 000 000 BGN

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са насочени конкретно към подобряване качеството на части от уличната настилка и прилежащата й инфраструктура в кварталните пространства на територията на Район Витоша

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кмета на Район Витоша - СО
Очаквана цена: 208 333 BGN

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Пловдив
Очаквана цена: 2 000 000 BGN

„Инженеринг — проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на път HKV 1217 /II-76, Богомил—Харманли/ — Българин—Шишманово, от км 0+000 — 1+300“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Харманли — кмет
Очаквана цена: 0 EUR

Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Смядово
Очаквана цена: 163 433 BGN

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Медицински център I - Първомай ЕООД
Очаквана цена: 333 155 BGN

Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на Община Враца

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Враца
Очаквана цена: 2 000 000 BGN