Контакт

Обявления за Строителство ОБЩ

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

73 108 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 7311)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект:Благоустрояване ул.“Висла“ Община Ракитово 13.03.19 19.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект:Благоустрояване ул.“Цар Самуил Община Ракитово 13.03.19 19.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ на обект: Основен ремонт на покрив на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци, община Аврен 12.03.19 15.03.19 Варна / Varna
Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла 12.03.19 15.03.19 Варна / Varna
Ремонт на „Здравна служба” - с. Староселци, община Искър 12.03.19 18.03.19 Плевен / Pleven
Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин 12.03.19 15.03.19 Смолян / Smolyan
Основен ремонт на сградата на Кметство с.Хераково, община Божурище 11.03.19 14.03.19 София / Sofia
Извърши ремонт на пътя между населени места село Паисий и село Стрелец в Община Горна Оряховица. 11.03.19 14.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за Физкултурен салон към съществуващото СОУ 11.03.19 14.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Ремонт на единични дупки чрез студено битумно изкърпване на уличната мрежа на територията на Община Тополовград 11.03.19 14.03.19 Хасково / Haskovo

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект:Благоустрояване ул.“Висла“ Община Ракитово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: община Ракитово
Очаквана цена: 99 199 BGN

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект:Благоустрояване ул.“Цар Самуил Община Ракитово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: община Ракитово
Очаквана цена: 118 300 BGN

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ на обект: Основен ремонт на покрив на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци, община Аврен

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Аврен
Очаквана цена: 133 333 BGN

Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Бяла
Очаквана цена: 166 666 BGN

Ремонт на „Здравна служба” - с. Староселци, община Искър

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Искър
Очаквана цена: 16 666 BGN

Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Девин
Очаквана цена: 230 000 BGN

Основен ремонт на сградата на Кметство с.Хераково, община Божурище

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Очаквана цена: 125 000 BGN

Извърши ремонт на пътя между населени места село Паисий и село Стрелец в Община Горна Оряховица.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Горна Оряховица
Очаквана цена: 83 333 BGN

Строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за Физкултурен салон към съществуващото СОУ

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Очаквана цена: 263 445 BGN

Ремонт на единични дупки чрез студено битумно изкърпване на уличната мрежа на територията на Община Тополовград

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
Очаквана цена: 94 000 BGN