Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма произвежда или доставя облекло, обувки, платове, домашен текстил и др., то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 066 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 707)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на тензух 13.09.18 19.09.18 Враца / Vratsa
„Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“ 12.09.18 21.09.18 Шумен / Shumen
„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн 12.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 11.09.18 18.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 11.09.18 19.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:1. Обособена позиции № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипи 05.09.18 07.09.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на работно облекло и лични предпазни средства . 04.09.18 Варна / Varna
Предметът на поръчката е периодични доставки на: 1) Дилектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20кV, клас 3; 2) Дилектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5кV, клас 00; 3) Диелектрични боти над 1 03.09.18 17.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Възложители: БНБ

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222000
Възложители: Гвардейска част

Доставка на тензух

Външен ИН 9080734
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19212000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“

Външен ИН 9080729
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн

Външен ИН 9080705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30234600 30192121 39295200 22462000 18936000 22150000 22461000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 197,00 BGN

„Доставка на санитарни материали по обособени позиции“Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9080659
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 375,00 BGN

"Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Външен ИН 9080632
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33711900 19640000 39525100 39525600 39224330 39831200 39831220 39831240 39222100 39224340 39224350 39811100 33760000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит
Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 900,00 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:1. Обособена позиции № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипи

Външен ИН 9080456
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 07.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства .

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Възложители: П Р И С Т А Н И Щ Е В А Р Н
А Е А Д
Място на изпълнение: BG:

Предметът на поръчката е периодични доставки на: 1) Дилектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20кV, клас 3; 2) Дилектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5кV, клас 00; 3) Диелектрични боти над 1

Външен ИН 9080377
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧЕЗ Разпределение
Разпределение България АД
Очаквана цена: 65 000,00 BGN