Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма произвежда или доставя облекло, обувки, платове, домашен текстил и др., то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 839 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 684)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”. 06.07.18 09.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 06.07.18 16.07.18 Враца / Vratsa
Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции 05.07.18 18.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД” 29.06.18 11.07.18 Враца / Vratsa
"Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”. 28.06.18 05.07.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.,за обособена позиция №2 "Изработка и доставка на рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани 27.06.18 02.07.18 София / Sofia
"Доставка на почистващи продукти и препарати, хигиенни материали, консумативи и др. за нуждите на Медицински университет - Варна по три обособени позиции" 25.06.18 16.07.18 Варна / Varna
Осигуряване на рекламни и инфорамционни материали за оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 с три обособени позиции 25.06.18 17.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка чрез закупуване на текстилни изделия ( в т.ч. спално бельо, покривки, хавлии и др.) за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна” 19.06.18 22.06.18 Пазарджик / Pazardzhik

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 856976
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33000000 33140000 33141800 33100000 33130000 33131510 33136000 33131000 33169000 33135000 33141000 18424000 33631600 33132000 33172100 33168000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.
д-р Параскев Стоянов - Варна

„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Външен ИН 9078158
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39513200 33711900 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 39831600 39831700 39832000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Външен ИН 9078151
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 550,00 BGN

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

Външен ИН 9078110
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513100 39514000
Краен срок: 18.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 087,00 BGN

"Доставка на спално бельо и покривки за хранене за обекти на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Външен ИН 9077907
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513000
Краен срок: 11.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 550,00 BGN

"Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Външен ИН 9077859
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39513200 33711900 39831000 39831200 39831220 39831240 39831300 39831600 39831700 39832000
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

Изработка и доставка на рекламни материали за УНСС за 2019г. и за УЦМСП към УНСС за 2018г.,за обособена позиция №2 "Изработка и доставка на рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани

Външен ИН 9077795
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22460000 18331000 18443100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет за национално и световно стопанство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

"Доставка на почистващи продукти и препарати, хигиенни материали, консумативи и др. за нуждите на Медицински университет - Варна по три обособени позиции"

Външен ИН 853672
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000 33761000 33772000 39224000 33711900 39830000 19640000 39224330 39525100
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 150 000,00 BGN

Осигуряване на рекламни и инфорамционни материали за оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 с три обособени позиции

Външен ИН 853653
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 18331000 22817000 30199792 18441000 22140000 35821000 18318400
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на текстилни изделия ( в т.ч. спално бельо, покривки, хавлии и др.) за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна”

Външен ИН 9077434
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39500000
Краен срок: 22.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 200,00 BGN