Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма произвежда или доставя облекло, обувки, платове, домашен текстил и др., то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

14 401 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1441)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на ЛПС и специално работно облекло 13.03.19 20.03.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание 12.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ 12.03.19 15.03.19 Шумен / Shumen
Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС. 12.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработка на пагони и отличителни знаци за служителите на Агенция „Митници“ 11.03.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на хоризонтални щори 07.03.19 13.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян 05.03.19 08.03.19 Смолян / Smolyan
Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП "ДГС-Борино" 01.03.19 22.03.19 Смолян / Smolyan

Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД

Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД

Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Народно събрание на Република България
Очаквана цена: 31 000 BGN

Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП „ДГС Смядово“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТП Държавно горско стопанство Смядово на СИДП ДП Шумен
Очаквана цена: 2 450 BGN

Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Изработка на пагони и отличителни знаци за служителите на Агенция „Митници“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция Митници
Очаквана цена: 69 900 BGN

Доставка и монтаж на хоризонтални щори

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода

Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ “д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Очаквана цена: 38 590 BGN

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП "ДГС-Борино"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие - Териториално поделение Държавно горско стопанство - Борино
Очаквана цена: 6 000 BGN