Контакт

Обявления за Телекомуникационно, мрежово оборудване и принадлежности

По-долу виждате списък с обществени поръчки и търгове за доставка на телекомуникационно, мрежово оборудване и принадлежности. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 963 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 397)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия” 11.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на настолни телефонни апарати. 09.07.18 16.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на настолни телефонни апарати. 06.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия” 03.07.18 10.07.18 Пловдив / Plovdiv
"Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/” 22.06.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Рамков договор за доставка на кабели и проводници за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД, съгласно Техническа спецификация на Възложителя. 19.06.18 27.06.18 Варна / Varna
"Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване", Об. позиция № 1"Увеличаване на преносният капацитет по направлението: София - Перник -Кюстендил - Благоевград - Разлог - Велинград - Пазарджик -Пловдив от 1 Gbps на 14.06.18 16.07.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина "Дора Габе" гр. Шабла, община Шаб 07.06.18 02.07.18 Добрич / Dobrich
Доставка на компютърна и комуникационна техника и техника за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор 31.05.18 05.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система и лицензии за работа 31.05.18 09.07.18 Варна / Varna

„Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия”

Външен ИН 9078331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32412110
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN

Доставка на настолни телефонни апарати.

Външен ИН 9078229
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32552130
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Доставка на настолни телефонни апарати.

Външен ИН 9078159
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32552130
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

„Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия”

Външен ИН 9078025
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32412110
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN

"Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/”

Външен ИН 853314
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50334130 50334140
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 950,00 BGN

Рамков договор за доставка на кабели и проводници за нуждите на "Пристанище Варна" ЕАД, съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

Външен ИН 9077436
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31300000 31320000 32520000 32521000 32551000 32551500
Краен срок: 27.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пристанище Варна ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване", Об. позиция № 1"Увеличаване на преносният капацитет по направлението: София - Перник -Кюстендил - Благоевград - Разлог - Велинград - Пазарджик -Пловдив от 1 Gbps на

Външен ИН 851800
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32500000 32522000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно управление
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина "Дора Габе" гр. Шабла, община Шаб

Външен ИН 850543
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 30100000 32412110 32323500 39221000 37310000 37535210 37535240 37535260 37535270 37535280 37535220 37535230
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шабла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 187 132,00 BGN

Доставка на компютърна и комуникационна техника и техника за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор

Външен ИН 849300
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 30210000 30233141 30233130 32420000 32423000 32413100 30213200 30200000 30211400
Краен срок: 05.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за финансов надзор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 610 000,00 BGN

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за компютърна информационна и комуникационна система и лицензии за работа

Външен ИН 849358
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32300000 32400000 30200000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000 000,00 BGN