Контакт

Обявления за Телекомуникации

По-долу виждате списък с обществени поръчки и търгове за доставка на телекомуникационно, мрежово оборудване и принадлежности. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 048 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1005)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ 11.03.19 22.03.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия" 11.03.19 18.03.19 17:30 Бургас / Burgas, Сливен / Sliven, Ямбол / Yambol, Стара Загора / Stara Zagora, София / Sofia, Пловдив / Plovdiv, Пазарджик / Pazardzhik
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология 08.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на крайни клиентски устройства с вграден GSM/UMTS/LTE модем за обмен на глас и данни 08.03.19 12.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХГ 07.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и инсталиране на сървъри, активно мрежово комуникационно устройство – рутер и периферна техника. 06.03.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка е осигуряване на телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническа спецификация 06.03.19 12.03.19 Бургас / Burgas
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Брегово 05.03.19 08.03.19 Видин / Vidin
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие 05.03.19 08.03.19 Бургас / Burgas
Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 28.02.19 05.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Държавна агенция „Електронно управление“
Очаквана цена: 0 EUR

Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“
Очаквана цена: 0 EUR

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 60 000 BGN

Доставка на крайни клиентски устройства с вграден GSM/UMTS/LTE модем за обмен на глас и данни

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Главна дирекция Изпълнение на
наказанията
Очаквана цена: 69 999 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХГ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Министерство на земеделието
Очаквана цена: 60 000 BGN

Доставка и инсталиране на сървъри, активно мрежово комуникационно устройство – рутер и периферна техника.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Очаквана цена: 35 000 BGN

Предмет на обществената поръчка е осигуряване на телефонни услуги и предоставяне на пакет от допълнителни услуги, съгласно техническа спецификация

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Сунгурларе
Очаквана цена: 70 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Брегово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Брегово
Очаквана цена: 70 000 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Поморие

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Поморие
Очаквана цена: 60 000 BGN

Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология
Очаквана цена: 43 231 BGN