Контакт

Обявления за Тръби

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Тръби. Ако Вашата фирма се занимава с производство или доставка на тръби, тръбни продукти, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 218 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 322)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
“Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване, ПЕВП фасонни части за челно заваряване, електрозаваряеми фитинги, ВП фасонни части за механична връзка, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване“ 09.07.18 12.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
“Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване, ПЕВП фасонни части за челно заваряване, електрозаваряеми фитинги, ВП фасонни части за механична връзка, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване“ 02.07.18 09.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”. 25.06.18 17.07.18 Монтана / Montana
Доставка на аварийни скоби 18.06.18 09.07.18 Плевен / Pleven
Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на "В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции 18.06.18 09.07.18 Шумен / Shumen
"Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от ” до 2” ”, необходими на дружеството за извършване на дейността си. 15.06.18 19.06.18 Монтана / Montana
Доставка на В и К материали, арматура и резервни части 13.06.18 04.07.18 Враца / Vratsa
Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 202 до колона 287 13.06.18 13.07.18 Враца / Vratsa
"Доставка на хидравлични маркучи, фитинги и накрайници за срок от две години” 11.06.18 18.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на универсални фланшови адаптори и универсални муфи адаптори за водопроводи. 08.06.18 02.07.18 Силистра / Silistra

“Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване, ПЕВП фасонни части за челно заваряване, електрозаваряеми фитинги, ВП фасонни части за механична връзка, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване“

Външен ИН 9078261
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

“Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване, ПЕВП фасонни части за челно заваряване, електрозаваряеми фитинги, ВП фасонни части за механична връзка, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване“

Външен ИН 9077972
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”.

Външен ИН 853655
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500 000,00 BGN

Доставка на аварийни скоби

Външен ИН 852121
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44167200
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на "В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции

Външен ИН 852266
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42131270 42131160 42131120 44167100 44167110 44167200
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 170 000,00 BGN

"Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от ” до 2” ”, необходими на дружеството за извършване на дейността си.

Външен ИН 9077270
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44167000 42131000
Краен срок: 19.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на В и К материали, арматура и резервни части

Външен ИН 851420
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44164310 42131270 44111300 44112120
Краен срок: 04.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 105,00 BGN

Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 202 до колона 287

Външен ИН 851446
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44164000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400 000,00 BGN

"Доставка на хидравлични маркучи, фитинги и накрайници за срок от две години”

Външен ИН 9077102
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44165100 44167000
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 976,00 BGN

Доставка на универсални фланшови адаптори и универсални муфи адаптори за водопроводи.

Външен ИН 850714
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162100
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 90 000,00 BGN