Контакт

Обявления за Различен вид транспортно оборудване

Обществени поръчки за доставки на специализиран вид транспортно оборудване, както и резервни части. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 367 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 837)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г." 06.11.18 08.11.18 Хасково / Haskovo
„Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин“ 02.11.18 09.11.18 София / Sofia
„Доставка на скрепителни елементи, болтове, гайки, винтове, шайби, шпонки и други за текущо и аварийно обслужване на машините от тежка пътна механизация (ТПМ), строителна техника на жп ход, моторни влекачи, пътно- строителни машини и производствени машини 01.11.18 09.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката са периодични доставки на осветителни тела по предварителна заявка за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“ и Община Карнобат през 2018 – 2019 г. Място на изпълнение на поръчката: складовет 31.10.18 08.11.18 Бургас / Burgas
"Ремонт, след диагностика, на 4 /четири/ броя скоростни кутии, тип ZF ECOMAT 5HP600R за ДМВ серия 10" 31.10.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново”. 31.10.18 05.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г." 29.10.18 05.11.18 Хасково / Haskovo
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпъ 26.10.18 29.10.18 Русе / Ruse
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвиден 25.10.18 05.11.18 Габрово / Gabrovo
„Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново” 23.10.18 30.10.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г."

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

„Доставка на скрепителни елементи, болтове, гайки, винтове, шайби, шпонки и други за текущо и аварийно обслужване на машините от тежка пътна механизация (ТПМ), строителна техника на жп ход, моторни влекачи, пътно- строителни машини и производствени машини

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 921,00 BGN

Предмет на поръчката са периодични доставки на осветителни тела по предварителна заявка за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности“ и Община Карнобат през 2018 – 2019 г. Място на изпълнение на поръчката: складовет

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 816,00 BGN

"Ремонт, след диагностика, на 4 /четири/ броя скоростни кутии, тип ZF ECOMAT 5HP600R за ДМВ серия 10"

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 778,00 BGN

„Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново”.

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г."

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпъ

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвиден

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

„Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 666,00 BGN