Контакт

Обявления за Различен вид транспортно оборудване

Обществени поръчки за доставки на специализиран вид транспортно оборудване, както и резервни части. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 613 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 862)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни“ 14.01.19 21.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 14.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на резевни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Ловеч по три обособени позиции 14.01.19 22.01.19 Ловеч / Lovech
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. П 14.01.19 21.01.19 Шумен / Shumen
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 11.01.19 15.01.19 Хасково / Haskovo
Доставка чрез покупка на консумативи и резервни части за калориметри „IKA” C5000 и C6000, по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация, публикувана в електронната преписка на поръчката в профила на купувача. Общо количество: 25 вид 11.01.19 23.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA 09.01.19 16.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 04.01.19 11.01.19 Хасково / Haskovo
Доставка на резевни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Ловеч по три обособени позиции 03.01.19 11.01.19 Ловеч / Lovech

Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на резевни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Ловеч по три обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. П

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 57 000,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на консумативи и резервни части за калориметри „IKA” C5000 и C6000, по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация, публикувана в електронната преписка на поръчката в профила на купувача. Общо количество: 25 вид

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 300,00 BGN

Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на резевни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Ловеч по три обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN