Контакт

Обявления за Турбини, двигатели, помпи и компресори

Тук виждате обществени поръчки и търгове за доставка на водни помпи, компресори. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 197 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1720)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40. 17.01.19 21.01.19 София / Sofia
„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж 16.01.19 21.01.19 Варна / Varna
„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени 14.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективно оборудване за нуждите на КЕДЪР 92 ЕООД в рамките на BG16RFOP002-3.001-0638-C01“ 09.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективно оборудване за нуждите на КЕДЪР 92 ЕООД в рамките на BG16RFOP002-3.001-0638-C01“ 09.01.19 17.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40. 09.01.19 16.01.19 София / Sofia
Ремонт на трифазни, монофазни, асинхронни и постояннотокови електродвигатели, електромагнитни бобини и понижаващи трансформатори на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД 08.01.19 14.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка и въвеждане в експлоатация на машини, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.016-0003-C01 “Подобряване на производствения капацитет на „Си Ди Ел“ ООД” с 4 обособени позиции (ОП): ОП 1 - Вакуумна синтеровъчна машина - 1 б 08.01.19 15.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на машини, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.016-0003-C01 “Подобряване на производствения капацитет на „Си Ди Ел“ ООД” с 4 обособени позиции (ОП): ОП 1 - Вакуумна синтеровъчна машина - 1 б 08.01.19 15.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективно оборудване за нуждите на КЕДЪР 92 ЕООД в рамките на BG16RFOP002-3.001-0638-C01“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 201 005,00 BGN

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективно оборудване за нуждите на КЕДЪР 92 ЕООД в рамките на BG16RFOP002-3.001-0638-C01“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 201 005,00 BGN

Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Ремонт на трифазни, монофазни, асинхронни и постояннотокови електродвигатели, електромагнитни бобини и понижаващи трансформатори на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на машини, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.016-0003-C01 “Подобряване на производствения капацитет на „Си Ди Ел“ ООД” с 4 обособени позиции (ОП): ОП 1 - Вакуумна синтеровъчна машина - 1 б

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 372 233,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на машини, необходими за изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP002-2.016-0003-C01 “Подобряване на производствения капацитет на „Си Ди Ел“ ООД” с 4 обособени позиции (ОП): ОП 1 - Вакуумна синтеровъчна машина - 1 б

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 372 233,00 BGN