Контакт

Обявления за Ваучери

Списъкът по-долу показва резултатите за ваучери, купони за храна и всички свързани услуги. Ако Вие се занимавате с такава дейност, то сте на точното място. Тук ще намерите информация от всички официални източници в страната.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 198 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 220)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки 12.06.18 18.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП "БГЦПО” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 " Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите 05.06.18 12.06.18 София / Sofia
"Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки 04.06.18 12.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК - Монтана 29.05.18 27.06.18 Монтана / Montana
"Снабдяване под формата на купони за хранителни продукти от всички хранителни групи за служителите на "МБАЛ Павликени” ЕООД съгласно чл. 285 Кодекса на труда и Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и добавки към 29.05.18 01.06.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал. 29.05.18 04.06.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Обслужване на разходите по чл. 285 и чл. 294 от КТ на служителите на "Тролейбусен транспорт - Враца” ЕООД чрез отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна" 25.05.18 18.06.18 Враца / Vratsa
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 16.05.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.05.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обявление за възложена поръчка 10.05.18 Варна / Varna

"Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки

Външен ИН 9077149
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 350,00 BGN

"Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП "БГЦПО” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 " Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите

Външен ИН 9076813
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 12.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП БГЦПО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 465,00 BGN

"Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки

Външен ИН 9076775
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 12.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 350,00 BGN

Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК - Монтана

Външен ИН 849006
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 27.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 604,00 BGN

"Снабдяване под формата на купони за хранителни продукти от всички хранителни групи за служителите на "МБАЛ Павликени” ЕООД съгласно чл. 285 Кодекса на труда и Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и добавки към

Външен ИН 9076586
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770 15800000
Краен срок: 01.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение-Павликени ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 780,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.

Външен ИН 9076544
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 04.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 700,00 BGN

"Обслужване на разходите по чл. 285 и чл. 294 от КТ на служителите на "Тролейбусен транспорт - Враца” ЕООД чрез отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна"

Външен ИН 848509
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 18.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Външен ИН 847301
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 30199770
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Външен ИН 846618
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.05.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 30199770
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Хасково
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 846293
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 30199770
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Contractor Prices: 55 000,00
6 666,00
66 000,00
65 500,00
10 000,00