Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 859 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1186)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/уча 08.11.18 13.11.18 Монтана / Montana
"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води" 06.11.18 09.11.18 Враца / Vratsa
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“ 30.10.18 30.10.18 17:00 Бургас / Burgas
Изграждане на парна инсталация и подмяна на ВиК във войскови район 1536 на военно формирование 32990, включващ инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обекти 68 бригада Специални сили, гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев 25.10.18 29.10.18 Пловдив / Plovdiv
„Изпълнение на СМР за реализация на проекти за: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на 24.10.18 29.10.18 София / Sofia
„Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на водопровод Ф300 мм етернит с ПЕВП Ф315/10 и чугун Ф300/10 и подмяна на водопровод Ф108 мм стом. с ПЕВП Ф160/16 по бул. „Трети март“, гр.Русе“ 22.10.18 25.10.18 Русе / Ruse
"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води" 22.10.18 06.11.18 Враца / Vratsa
„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/учас 19.10.18 07.11.18 Монтана / Montana
„Изпълнение на СМР по: Подмяна на уличен водопровод АЦ 100 мм с ПЕВП 110 мм, L=328м и 12 бр. СВО по ул. „Антим Първи“, гр. Русе; Подмяна на уличен водопровод чугун 100 мм с ПЕВП 110 мм, L=406 м и 6 бр. СВО по ул. „Панайот Хитов“, гр. Русе“ 18.10.18 23.10.18 Русе / Ruse
„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“ 18.10.18 08.11.18 София / Sofia

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/уча

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 153,00 BGN

"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води"

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 112 546,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната система и съоръжения в с. Росен и с. Крушевец, община Созопол“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изграждане на парна инсталация и подмяна на ВиК във войскови район 1536 на военно формирование 32990, включващ инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обекти 68 бригада Специални сили, гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

„Изпълнение на СМР за реализация на проекти за: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 175 000,00 BGN

„Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на водопровод Ф300 мм етернит с ПЕВП Ф315/10 и чугун Ф300/10 и подмяна на водопровод Ф108 мм стом. с ПЕВП Ф160/16 по бул. „Трети март“, гр.Русе“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 226 000,00 BGN

"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води"

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 112 546,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/учас

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 153,00 BGN

„Изпълнение на СМР по: Подмяна на уличен водопровод АЦ 100 мм с ПЕВП 110 мм, L=328м и 12 бр. СВО по ул. „Антим Първи“, гр. Русе; Подмяна на уличен водопровод чугун 100 мм с ПЕВП 110 мм, L=406 м и 6 бр. СВО по ул. „Панайот Хитов“, гр. Русе“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 210 000,00 BGN

„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на студентско общежитие № 14 на ТУ – София“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 269 858,00 BGN