Контакт

Обявления за Водопровод, канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 323 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1133)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн 11.07.18 16.07.18 Ловеч / Lovech
"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“ 10.07.18 13.07.18 Разград / Razgrad
„Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – Провадия“ 09.07.18 12.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, инф 05.07.18 09.07.18 Варна / Varna
Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на допълнително възникнали за изпълнение водопроводни клонове извън обхвата на одобрения проект: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Памидово, община Лесичово – етап 2". 04.07.18 09.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
"Избор на изпълнител за основен ремонт на водопроводни системи в район Чорбаджийско, община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на допълнителни водохващания, каптажи, резервоари, водопроводи и основен ремонт на съществуващи 04.07.18 09.07.18 Кърджали / Kardzhali
"ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И В С.ПОПИНЦИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Поетапна подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров", с.Елшица;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Благоустрояване на 02.07.18 17.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
"Текущ ремонт на помещения в част от имот - публична общинска собственост - ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла "Радост" с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А" 29.06.18 16.07.18 Кюстендил / Kyustendil
"Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на "Геосол” АД - Провадия" 29.06.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен”.В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда извършване текущ ремонт на следните В и К мрежи в община Гърмен:- Ремонт на канализация с. Лещен- Изграждане на канализационен колектор 27.06.18 13.07.18 Благоевград / Blagoevgrad

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е:„Основен ремонт на водопровод, тротоарни и уличн

Външен ИН 9078387
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45233262
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тетевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 261 300,00 BGN

"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“

Външен ИН 9078276
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300 71322200 71530000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 883,00 BGN

„Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – Провадия“

Външен ИН 9078264
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45259900 45232152
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 748,00 BGN

Ремонт на главен площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, инф

Външен ИН 9078125
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300 45232150
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пристанище Варна ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 260 000,00 BGN

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на допълнително възникнали за изпълнение водопроводни клонове извън обхвата на одобрения проект: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Памидово, община Лесичово – етап 2".

Външен ИН 9078063
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45232150
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Лесичово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 102 564,00 BGN

"Избор на изпълнител за основен ремонт на водопроводни системи в район Чорбаджийско, община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на допълнителни водохващания, каптажи, резервоари, водопроводи и основен ремонт на съществуващи

Външен ИН 9078061
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 536,00 BGN

"ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В С.ЕЛШИЦА, С.ЛЕВСКИ И В С.ПОПИНЦИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Поетапна подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров", с.Елшица;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Благоустрояване на

Външен ИН 9077952
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45233222
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 145 625,00 BGN

"Текущ ремонт на помещения в част от имот - публична общинска собственост - ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла "Радост" с адрес: гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов" № 33А"

Външен ИН 9077894
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45310000 45320000 45332000 45410000 45432110 45442100
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 665,00 BGN

"Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на "Геосол” АД - Провадия"

Външен ИН 9077916
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45259900 45232152
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 748,00 BGN

"Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен”.В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда извършване текущ ремонт на следните В и К мрежи в община Гърмен:- Ремонт на канализация с. Лещен- Изграждане на канализационен колектор

Външен ИН 9077790
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45332300
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 125 727,00 BGN