Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

40 181 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4019)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия; консумативи за принтираща техника и канцеларски материали 15.05.19 20.05.19 Монтана / Montana
Изготвяне на инвестиционен проект:Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра 13.05.19 24.05.19 Силистра / Silistra
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори 13.05.19 16.05.19 Варна / Varna
Ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас 13.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Доставка на универсални жиба, намалители, тройници , свободни фланци , жиба с голям обхват и фланшови адаптори 10.05.19 22.05.19 Видин / Vidin
Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево 09.05.19 22.05.19 София / Sofia
Строително-монтажни работи в 2 (две) училища, разположени на територията на СО-район „Надежда“ 09.05.19 20.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община 08.05.19 13.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Строително-монтажни работи по проект „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I — спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк 08.05.19 20.05.19 17:30 Стара Загора / Stara Zagora
Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к „Здравец“, гр. Русе 07.05.19 20.05.19 Русе / Ruse

Доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия; консумативи за принтираща техника и канцеларски материали

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена 70 000 BGN

Изготвяне на инвестиционен проект:Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Главиница
Очаквана цена 20 000 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори

Вид обявление Комбинирано обявление
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна
Очаквана цена 51 000 BGN

Ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Професионална гимназия химични технологии – Aкад. Н. Д. Зелинский
Очаквана цена 134 440 BGN

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници , свободни фланци , жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД
Очаквана цена 35 000 BGN

Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Софийска вода АД
Очаквана цена 69 900 BGN

Строително-монтажни работи в 2 (две) училища, разположени на територията на СО-район „Надежда“

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СО район Надежда
Очаквана цена 131 000 BGN

Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Район Красна поляна на Столична община
Очаквана цена 190 216 BGN

Строително-монтажни работи по проект „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I — спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Община Стара Загора
Очаквана цена 0 EUR

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к „Здравец“, гр. Русе

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Русе
Очаквана цена 108 916 BGN