Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

38 447 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3845)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен 18.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“ 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“ 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“ 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 16.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж 16.01.19 21.01.19 Варна / Varna
Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации 14.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени 14.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на товарни автомобили (втора употреба) за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 11.01.19 18.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 29 920,00 BGN

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 176 546,00 BGN

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 154 883,00 BGN

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 116 615,00 BGN

Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на товарни автомобили (втора употреба) за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN