Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

38 496 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 3850)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Настоящата Обществена поръчка е с предмет определяне на изпълнител за осъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община. Дейностите по изпълнение на поръчката обхваща 10.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на служителите на ВКС ЕООД гр.Пещера” 09.01.19 21.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 08.01.19 15.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“. 08.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр.Мъглиж ул.”Генерал Гурко”. 08.01.19 23.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“. 08.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“. 08.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“. 08.01.19 11.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен 08.01.19 17.01.19 Плевен / Pleven
Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол 08.01.19 11.01.19 Ямбол / Yambol

Настоящата Обществена поръчка е с предмет определяне на изпълнител за осъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община. Дейностите по изпълнение на поръчката обхваща

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 666,00 BGN

“Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на служителите на ВКС ЕООД гр.Пещера”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 000,00 BGN

Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр.Мъглиж ул.”Генерал Гурко”.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 116 666,00 BGN

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 000,00 BGN

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 000,00 BGN

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 27 000,00 BGN

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 29 920,00 BGN

Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN