Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

40 507 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 4051)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Приключване на договор-Реконструкция/рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Борован 15.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Строителство на обект „Подмяна на компрометирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков“ по 4 обособени позиции. 16.04.19 17.05.19 17:30 София / Sofia
Приключване на договор-Доставката на необходимото оборудване и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците, за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново 15.04.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Възложена поръчка-Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности 15.04.19 София / Sofia
Възложена поръчка-Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии 15.04.19 Перник / Pernik
Решение за откриване на процедура-Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково 12.04.19 Хасково / Haskovo
Решение за откриване на процедура-Обследване на морско дъно в акваторията на изместване Котвена стоянка на пристанище Балчик 15.04.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура-Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти на Община град Добрич 15.04.19 Добрич / Dobrich
Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол 15.04.19 18.04.19 Ямбол / Yambol
Подготовка на документации за участие по ЗОП 15.04.19 18.04.19 Русе / Ruse

Приключване на договор-Реконструкция/рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Борован

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Борован

Строителство на обект „Подмяна на компрометирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков“ по 4 обособени позиции.

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Самоков
Очаквана цена 119 417 BGN

Приключване на договор-Доставката на необходимото оборудване и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците, за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Севлиево

Възложена поръчка-Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Община Ботевград
Цена на договора 14 500
16 000
12 400
12 000

Възложена поръчка-Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии

Вид обявление Строителство
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Водоснабдяване и канализация ООД Перник
Цена на договора 219 676
235 774
44 538,5
92 457,5

Решение за откриване на процедура-Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и Канализация ЕООД
Очаквана цена 600 000 BGN

Решение за откриване на процедура-Обследване на морско дъно в акваторията на изместване Котвена стоянка на пристанище Балчик

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Очаквана цена 50 000 BGN

Решение за откриване на процедура-Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти на Община град Добрич

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община град Добрич
Очаквана цена 111 000 BGN

Извършване на услуги по ремонт на служебните автомобили на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена 55 000 BGN

Подготовка на документации за участие по ЗОП

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена 69 000 BGN