Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

39 496 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 3950)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - по три обособени позиции 30.01.19 28.02.19 Шумен / Shumen
„Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на 30.01.19 11.03.19 17:15 Бургас / Burgas
Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвест. проект и упражняване на стр. надзор при изпълнение на СМР на обект: Изгражд. на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр.Свищо 29.01.19 20.02.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“ 29.01.19 22.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали 29.01.19 01.02.19 Враца / Vratsa
Доставка на пожарни хидранти за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. 29.01.19 01.02.19 Бургас / Burgas
Доставка на хранителни стоки и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 29.01.19 04.02.19 Варна / Varna
„Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник” 29.01.19 06.02.19 Перник / Pernik
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Борино по ул. „Христо Ботев“, ул. „Родопи“, ул. „Ален мак“, ул. „Надежда“ и ул. „Топола“ 29.01.19 14.02.19 Смолян / Smolyan
Строителство на улица пт о.т. 575-о.т.576, обсл. имоти, попадащи в обхв. на ИЛПБ АД, вкл. изграждане на улични ВиК мрежи - етап II и газоснабдяване 28.01.19 26.02.19 Бургас / Burgas

Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - по три обособени позиции

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Велики Преслав - Кмет
на Община
Очаквана цена: 1 811 923 BGN

„Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Бургас
Очаквана цена: 267 120 BGN

Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвест. проект и упражняване на стр. надзор при изпълнение на СМР на обект: Изгражд. на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр.Свищо

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Свищов
Очаквана цена: 2 600 BGN

“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Очаквана цена: 500 000 BGN

Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Очаквана цена: 50 000 BGN

Доставка на пожарни хидранти за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Доставка на хранителни стоки и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация -
Варна ООД
Очаквана цена: 69 990 BGN

„Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация
ООД гр. Перник
Очаквана цена: 35 000 BGN

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Борино по ул. „Христо Ботев“, ул. „Родопи“, ул. „Ален мак“, ул. „Надежда“ и ул. „Топола“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Борино
Очаквана цена: 166 666 BGN

Строителство на улица пт о.т. 575-о.т.576, обсл. имоти, попадащи в обхв. на ИЛПБ АД, вкл. изграждане на улични ВиК мрежи - етап II и газоснабдяване

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Индустриален и логистичен
парк-Бургас АД
Очаквана цена: 1 250 000 BGN