Контакт

Обявления за Водопровод и канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

38 496 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 3850)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е 08.01.19 11.01.19 Ловеч / Lovech
"Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца" 07.01.19 10.01.19 Добрич / Dobrich
Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж 07.01.19 15.01.19 Варна / Varna
„Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средногрив, Община Чупрене, Област Видин“ 07.01.19 15.01.19 Видин / Vidin
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции:Обособена позиция 1 – Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по с 04.01.19 07.01.19 Русе / Ruse
„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.К 04.01.19 10.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Дейности по земни работи за полагане на водопровод и отклонения, с. Брод, с. Злато поле и с. Райново, Община Димитровград” 04.01.19 21.01.19 Хасково / Haskovo
"Поддръжка, профилактика, текущ и основен ремонт на извънгаранционни леки и товарни автомобили от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца" 04.01.19 07.01.19 Добрич / Dobrich
Предметът на поръчката обхваща доставката до 290 л. течен бактериален инокулант (концентрат) за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевг 03.01.19 08.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Реконструкция на улици в село Долно Съдиево – улица от о.т.10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т. 18 и улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т. 48+9.15 м., община Маджарово”.Ремонт на сгради кметства с.До 02.01.19 23.01.19 Хасково / Haskovo

„Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на община Троян по следните обособени позиции:1. Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”2. Строителен надзор на обект „Е

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 333,00 BGN

"Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средногрив, Община Чупрене, Област Видин“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе в две обособени позиции:Обособена позиция 1 – Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по с

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 608,00 BGN

„Дейности по земни работи за полагане на водопровод и отклонения, с. Брод, с. Злато поле и с. Райново, Община Димитровград”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 190 000,00 BGN

"Поддръжка, профилактика, текущ и основен ремонт на извънгаранционни леки и товарни автомобили от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на поръчката обхваща доставката до 290 л. течен бактериален инокулант (концентрат) за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевг

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Реконструкция на улици в село Долно Съдиево – улица от о.т.10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т. 18 и улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т. 48+9.15 м., община Маджарово”.Ремонт на сгради кметства с.До

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 458 333,00 BGN