Контакт

Обявления за Здравеопазване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 945 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 395)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследв 16.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в "ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД 14.01.19 22.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на поръчката: Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на 14.01.19 21.01.19 Русе / Ruse
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследв 08.01.19 15.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка е обслужване на служителите на ДФ "Земеделие", които към настоящия момент са 1545 (хиляда петстотин четиридесет и пет) човека, от регистрирана служба по трудова медицина съгласно изискванията на Закона за здравословни и без 02.01.19 09.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.” 20.12.18 27.12.18 Стара Загора / Stara Zagora
Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос 19.12.18 27.12.18 Русе / Ruse
„Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София” за срок от 12 (дванадесет) месеца 14.12.18 04.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Организиране на две конференции, кампания за промоция на проекта, извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение“ 13.12.18 04.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.” 12.12.18 19.12.18 Стара Загора / Stara Zagora

Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследв

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в "ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 64 000,00 BGN

Предмет на поръчката: Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 311,00 BGN

Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследв

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е обслужване на служителите на ДФ "Земеделие", които към настоящия момент са 1545 (хиляда петстотин четиридесет и пет) човека, от регистрирана служба по трудова медицина съгласно изискванията на Закона за здравословни и без

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 481,00 BGN

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

„Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София” за срок от 12 (дванадесет) месеца

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 192 000,00 BGN

„Организиране на две конференции, кампания за промоция на проекта, извършване на превантивни прегледи на заболявания със социално значение“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 89 640,00 BGN

„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 481,00 BGN