Контакт

Обявления за Здравеопазване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 995 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 400)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на задължителни медицински прегледи 11.03.19 14.03.19 Бургас / Burgas
,Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труда за нуждите на ТП ,,ДГС Рилски манастир'' 06.03.19 14.03.19 Кюстендил / Kyustendil
Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД гр. София 27.02.19 05.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите на Медицински университет-София 27.02.19 07.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд 25.02.19 05.03.19 Югозападен / Yugozapaden
Извършване на задължителни медицински прегледи 25.02.19 05.03.19 Бургас / Burgas
Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД гр. София 20.02.19 27.02.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на медицински изследвания и образна диагностика чрез ЯМР и КАТ за пациенти на СБАЛО „Свети Мина" 19.02.19 22.02.19 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на предварителни и периодични медицински прегледи за служителите на "Софийска вода" АД 18.02.19 05.03.19 София / Sofia
Обслужване на служителите на УНСС от служба по трудова медицина 14.02.19 21.02.19 София / Sofia

Извършване на задължителни медицински прегледи

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавно Горско стопанство
Айтос /Териториално поделение
на ЮИДП-ДП гр.Сливен/
Очаквана цена: 2 600 BGN

,Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труда за нуждите на ТП ,,ДГС Рилски манастир''

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение
Държавно горско стопанство
Рилски манастир към
Очаквана цена: 2 000 BGN

Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД гр. София

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите на Медицински университет-София

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Медицински университет
/МУ/-София-Ректорат
Очаквана цена: 69 500 BGN

Организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП
Очаквана цена: 25 000 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавно Горско стопанство
Айтос /Териториално поделение
на ЮИДП-ДП гр.Сливен/
Очаквана цена: 2 600 BGN

Транспорт на диализно болни от домовете им до отделението по хемодиализа в УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД гр. София

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Извършване на медицински изследвания и образна диагностика чрез ЯМР и КАТ за пациенти на СБАЛО „Свети Мина"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА ЕООД
Очаквана цена: 61 000 BGN

Извършване на предварителни и периодични медицински прегледи за служителите на "Софийска вода" АД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 69 000 BGN

Обслужване на служителите на УНСС от служба по трудова медицина

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Университет за национално и
световно стопанство
Очаквана цена: 40 000 BGN