Контакт

Обявления за Услуги на здравеопазването

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 822 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 383)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил 17.09.18 19.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на слу 13.09.18 19.09.18 Бургас / Burgas
„Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД”Трудово-медицинското обслужване се извършва за всички работници или служители по списъчен 13.09.18 19.09.18 София / Sofia
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците 12.09.18 20.09.18 Хасково / Haskovo
Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” 11.09.18 19.09.18 Кърджали / Kardzhali
„ Обслужване на персонала на РЗОК - Ловеч от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции”,както следва: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК - Ловеч от служба по тру 10.09.18 19.09.18 Ловеч / Lovech
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците“ 07.09.18 17.09.18 Ямбол / Yambol
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите на ТП "ДГС Нова Загора", предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и Наред 07.09.18 12.09.18 Сливен / Sliven
„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил 05.09.18 14.09.18 Кюстендил / Kyustendil
"Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции":Обособена позиция №1: "Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина" и " 03.09.18 11.09.18 Бургас / Burgas

„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил

Външен ИН 9080840
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85112100
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Никола Василиев АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 180,00 BGN

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на слу

Външен ИН 9080770
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение
държавно ловно стопанство
/ТПДЛС/ - Несебър към Държавно
предприятие - Югоизточно
държавно предприятие /ДПЮИДП/
- Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 944,00 BGN

„Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД”Трудово-медицинското обслужване се извършва за всички работници или служители по списъчен

Външен ИН 9080736
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ-Самоков ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците

Външен ИН 9080703
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно Държавно
Предприятие ДП-гр.Сливен ТП
Държавно Ловно Стопанство
Тополовград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 592,00 BGN

Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”

Външен ИН 9080646
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85121210 85121291 85131000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Ардино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 900,00 BGN

„ Обслужване на персонала на РЗОК - Ловеч от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции”,както следва: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК - Ловеч от служба по тру

Външен ИН 9080560
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
КАСА- ЛОВЕЧ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 083,00 BGN

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците“

Външен ИН 9080535
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
ТУНДЖА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 476,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите на ТП "ДГС Нова Загора", предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и Наред

Външен ИН 9080529
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 12.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
НОВА ЗАГОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 684,00 BGN

„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил

Външен ИН 9080475
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85112100
Краен срок: 14.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Никола Василиев АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 180,00 BGN

"Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции":Обособена позиция №1: "Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина" и "

Външен ИН 9080364
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000 85145000
Краен срок: 11.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса - Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 083,00 BGN