Контакт

Обявления за Здравеопазване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 880 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 388)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Обслужване на персонала на РЗОК- Кърджали от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: №1.Обслужване персонала на РЗОК- Кърджали от Служба по трудова медицина и №2.Извършване на п 08.11.18 12.11.18 Кърджали / Kardzhali
„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“ 07.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по 02.11.18 09.11.18 Пазарджик / Pazardzhik
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 01.11.18 08.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Обслужване на работещите в РЗОК - Пловдив от служба по тр 01.11.18 08.11.18 Пловдив / Plovdiv
„Избор на лекари-педиатри, по проект: „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051“, по три обособени позиции:Обособена позиция 1 – Лекар-педиатър в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“Обособена позиция 2 – Лекар-педиатър в услуг 01.11.18 09.11.18 Стара Загора / Stara Zagora
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНО 01.11.18 06.11.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“ 31.10.18 07.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на 30.10.18 06.11.18 Бургас / Burgas

Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Обслужване на персонала на РЗОК- Кърджали от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: №1.Обслужване персонала на РЗОК- Кърджали от Служба по трудова медицина и №2.Извършване на п

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 916,00 BGN

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 998,00 BGN

Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 916,00 BGN

Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - Обслужване на работещите в РЗОК - Пловдив от служба по тр

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 166,00 BGN

„Избор на лекари-педиатри, по проект: „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051“, по три обособени позиции:Обособена позиция 1 – Лекар-педиатър в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“Обособена позиция 2 – Лекар-педиатър в услуг

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 760,00 BGN

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНО

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 052,00 BGN

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 998,00 BGN

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 412,00 BGN