Контакт

Обявления за Услуги на здравеопазването

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 749 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 375)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по 10.07.18 13.07.18 Силистра / Silistra
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на 03.07.18 09.07.18 Бургас / Burgas
"Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по 02.07.18 09.07.18 Силистра / Silistra
Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти). 29.06.18 02.07.18 Бургас / Burgas
Обслужване на персонала от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Обслужване на персонала на РЗОК - Монтана от служба по трудова медицина" и Обособена поз 28.06.18 03.07.18 Монтана / Montana
"Избор на обслужваща фирма по трудова медицина за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Благоевград”” 28.06.18 06.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на 25.06.18 02.07.18 Бургас / Burgas
"Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по 25.06.18 28.06.18 Силистра / Silistra
Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти). 21.06.18 28.06.18 Бургас / Burgas
"Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по заетостта” 12.06.18 09.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по

Външен ИН 9078285
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 125,00 BGN

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на

Външен ИН 9078002
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 840,00 BGN

"Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по

Външен ИН 9077953
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 125,00 BGN

Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти).

Външен ИН 9077884
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85140000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Обслужване на персонала от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Обслужване на персонала на РЗОК - Монтана от служба по трудова медицина" и Обособена поз

Външен ИН 9077824
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000 85145000
Краен срок: 03.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 250,00 BGN

"Избор на обслужваща фирма по трудова медицина за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Благоевград””

Външен ИН 9077820
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 06.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на

Външен ИН 9077683
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 02.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 840,00 BGN

"Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по

Външен ИН 9077667
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 125,00 BGN

Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти).

Външен ИН 9077558
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85140000
Краен срок: 28.06.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по заетостта”

Външен ИН 851204
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 09.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция по заетостта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 115 000,00 BGN