Контакт

Обявления за Здравеопазване

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 179 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 418)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Царево“ 14.05.19 17.05.19 Бургас / Burgas
Извършване на медицински изследвания и образна диагностика чрез ЯМР и КАТ за пациенти на СБАЛО „Свети Мина”. 09.05.19 14.05.19 Благоевград / Blagoevgrad
Медицински прегледи на работещите в участък ЖП транспорт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново 08.05.19 15.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Царево 02.05.19 13.05.19 Бургас / Burgas
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019г на работниците и служителите 24.04.19 03.05.19 Ямбол / Yambol
Извършване на медицински изследвания и образна диагностика чрез ЯМР и КАТ за пациенти на СБАЛО „Свети Мина” 23.04.19 08.05.19 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците 22.04.19 25.04.19 Сливен / Sliven
Търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с.Сотиря, Сливен 22.04.19 08.05.19 16:00 Сливен / Sliven
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания 16.04.19 29.04.19 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019г на работниците и служителите 12.04.19 23.04.19 Ямбол / Yambol

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Царево“

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен
Очаквана цена 2 960 BGN

Извършване на медицински изследвания и образна диагностика чрез ЯМР и КАТ за пациенти на СБАЛО „Свети Мина”.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА ЕООД
Очаквана цена 61 000 BGN

Медицински прегледи на работещите в участък ЖП транспорт в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Мини Марица-изток ЕАД
Очаквана цена 38 850 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Царево

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен
Очаквана цена 2 960 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019г на работниците и служителите

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СОТПАНСТВО ТУНДЖА
Очаквана цена 1 404 BGN

Извършване на медицински изследвания и образна диагностика чрез ЯМР и КАТ за пациенти на СБАЛО „Свети Мина”

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА ЕООД
Очаквана цена 61 000 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавно горско стопанство -Стара река на ТП На Югоизточно Държавно предприятие ДП
Очаквана цена 1 200 BGN

Търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с.Сотиря, Сливен

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Сливен
Очаквана цена 10 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА
Очаквана цена 3 000 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019г на работниците и служителите

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА
Очаквана цена 1 404 BGN