Контакт

Обявления за Bosnia and Herzegovina

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Босна и Херцеговина, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Босна и Херцеговина, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

422 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 43)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Проект в областта на далекосъобщенията в Босна и Херцеговина (BA-Banja Luka) 17.05.18 BA3
ЕБВР - Босна и Херцеговина: Водоснабдяване на Сараево (BA-Сараево) 04.05.18 BA1
ЕБВР - Водоснабдяване на Сараево (BA-Сараево) 03.05.18 BA1
EIB - Road construction and rehabilitation (BA-Sarajevo) 28.04.18 11.06.18 BA1
EIB - Road construction and rehabilitation (BA-Sarajevo) 14.04.18 BA1
EIB - Road construction and rehabilitation (BA-Sarajevo)Poprikuše-Zenica north (Donja Gračanica), subsection Ponirak – Vraca 27.03.18 30.04.18 BA1
ЕБВР - Проект за ремонтни дейности и обновяване на пътища при наводнения във Федерация Босна и Херцеговина (BA-Сараево) 28.03.18 02.05.18 14:00 BA1
ЕИБ - Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (BA-Orasje) 20.03.18 22.03.18 11:00 Bosnia and Herzegovina
ЕИБ - Надзор на дейности по водоснабдяване и канализация (BA-Сараево) 17.03.18 13.04.18 15:00 BA1
EIB - Supervision of water supply and sanitation works (BA-Sarajevo) 13.03.18 13.04.18 15:00 BA1

ЕБВР - Проект в областта на далекосъобщенията в Босна и Херцеговина (BA-Banja Luka)

Външен ИН TED.210142-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.18
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 45314000 32500000 72266000
Брой: 2018093
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.18
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: “Elektroprijenos BiH”
Място на изпълнение: BA: Banja Luka
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Босна и Херцеговина: Водоснабдяване на Сараево (BA-Сараево)

Външен ИН TED.192624-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.05.18
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45240000
Брой: 2018086
Дата на изпращане на обявлението: 27.04.18
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The Sarajevo Canton and KJKP Vodovod i kanalizacije DOO Sarajevo
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Водоснабдяване на Сараево (BA-Сараево)

Външен ИН TED.190889-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38421100 44161200 45232100 45232150 45232152 71310000
Брой: 2018085
Дата на изпращане на обявлението: 27.04.18
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Road construction and rehabilitation (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.185957-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45221000 45221241 63712300
Краен срок: 11.06.18
Брой: 2018083
Дата на изпращане на обявлението: 24.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Ceste Federacije BiH d.o.o., Sektor međunarodnih investicija
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Road construction and rehabilitation (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.161066-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.04.18
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 45221000 63712300
Брой: 2018073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Road construction and rehabilitation (BA-Sarajevo)Poprikuše-Zenica north (Donja Gračanica), subsection Ponirak – Vraca

Външен ИН TED.131590-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 30.04.18
Брой: 2018060
Дата на изпращане на обявлението: 22.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Проект за ремонтни дейности и обновяване на пътища при наводнения във Федерация Босна и Херцеговина (BA-Сараево)

Външен ИН TED.133992-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45221000 45233120 71520000 79415200
Краен срок: 02.05.18 14:00
Брой: 2018061
Дата на изпращане на обявлението: 22.03.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Javno Poduzece Ceste Federacije Bosne i Hercegovine
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕИБ - Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (BA-Orasje)

Външен ИН TED.120769-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45252126
Краен срок: 22.03.18 11:00
Брой: 2018055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.18
Основни дейности: Вода
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The Project Implementation Team (PIT)
Място на изпълнение: Orasje
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕИБ - Надзор на дейности по водоснабдяване и канализация (BA-Сараево)

Външен ИН TED.118666-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71248000 71356200
Краен срок: 13.04.18 15:00
Брой: 2018054
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Supervision of water supply and sanitation works (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.109774-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71248000 71356200
Краен срок: 13.04.18 15:00
Брой: 2018050
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR